Bạn đang tìm kiếm những câu nói tiếng Anh truyền động lực giúp ta mạnh mẽ hơn trong cuộc sống?

Bạn đang tìm kiếm những câu châm ngôn tiếng Anh hay về tình bạn hay tình yêu?

Bài viết này chắc chắn sinh ra để dành cho bạn. Danh sách dưới đây tổng hợp những câu châm ngôn thông dụng, là tài liệu gối đầu giường của người học tiếng anh.

Chúng ta cùng tìm hiểu những câu nói tiếng Anh chứa đầy ý nghĩa dưới đây để giúp bạn có thêm kiến thức hơn trong cuộc sống.

Những câu nói truyền động lực bằng tiếng Anh hay

những-câu-nói-truyền-động-lực-bằng-tiếng-anh-hay

STT

TIẾNG ANH

TIẾNG VIỆT

1

To live is to fight

Sống là chiến đấu

2

You cannot heal the world until you heal yourself

Bạn không thể chữa lành vết thương của bất cứ ai cho đến khi bạn chữa lành vết thương của chính mình

3

The measure of life is not its duration but its donation

Thước đo của cuộc đời không phải là thời gian mà là sự cống hiến

4

The healthy equals beautiful

Khỏe mạnh đồng nghĩa với xinh đẹp

5

Live each day as if it’s your last

Sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng

6

You may delay, but time will not

Bạn có thể trì hoãn nhưng thời gian không chờ đợi ai

7

Enjoy life! This is not a rehearsal

Cuộc sống không phải một buổi diễn tập, hãy tận hưởng nó

8

Lost time is never found again

Thời gian đã mất đi thì không bao giờ lấy lại được

9

Work hard, dream big

Làm việc chăm chỉ, mơ ước lớn

10

No pain, no gain

Không trải qua khó khăn thì không có thành công

11

Life is short, live passionately

Cuộc đời ngắn ngủi, hãy sống thật nhiệt huyết

12

If opportunity doesn’t knock, build a door

Nếu cơ hội không gõ cửa, hãy xây một cánh cửa

13

The secret of success is getting started

Bí mật của sự thành công là hãy bắt tay vào làm

14

Everything you can imagine is real

Mọi thứ bạn có thể tưởng tượng đều là thật

15

Defeat is simply a signal to press onward

Sự thất bại đơn giản chỉ là một tín hiệu để tiến lên phía trước

16

Life is a story. Make yours the best seller

Cuộc sống là một câu chuyện. Hãy khiến cuộc đời của bạn trở thành tác phẩm bán chạy nhất

17

Life always offers you a second chance. It’s called tomorrow. 

Cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ hai, 

18

Where there is a will, there is a way

Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường

19

Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration

Thiên tài là một phần trăm cảm hứng và 99 phần trăm đổ mồ hôi

20

On the way to success, there is no trace of lazy men

Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng

21

I can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accept not trying

Tôi có thể chấp nhận thất bại, mọi người đều thất bại ơ một việc gì đó. Nhưng tôi không chấp nhận việc không cố gắng

22

A winner never stops trying

Người chiến thắng không bao giờ ngừng cố gắng

23

Nothing is too small to know, and nothing too big to attempt

Không có điều gì là quá ít để biết và chả có gì quá lớn để thử

24

Life doesn’t require that we be the best, only that we try our best

Cuộc sống không yêu cầu chúng ta giỏi nhất, chỉ cần chúng ta cố gắng hết sức

25

Set your target and keep trying until you reach it

Hãy đặt mục tiêu và luôn cố gắng đến khi bạn đạt được nó

26

We can’t insure success, but we can deserve it

Chúng ta không thể đảm bảo rằng mình thành công nhưng ta xứng đáng nhận được điều đó

27

Don’t cry because it’s over, smile because it happened

Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra

28

You only live once, but if you do it right, once is enough

Bạn chỉ sống một lần duy nhất, nhưng nếu bạn làm đúng thì chỉ cần một lần là đủ

29

In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on

Trong 3 từ tôi có thể tóm tắt về những thế tôi học từ cuộc sống: nó vẫn tiếp tục

30

To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all

Sống là điều hiếm có nhất trên thế giới, phần lớn mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả

31

Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results

Sự điên rồ là làm việc một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng mong chờ kết quả khác nhau

32

There are only 2 ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle

Chỉ có duy nhất 2 cách để bạn sống cuộc đời của mình. Một là sống như thể không có phép màu nào cả. Hai là sống như thể tất cả đều là phép màu

33

Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life

Bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng

34

Life is what happens to us while we are making other plans

Cuộc sống là những điều xảy ra với chúng ta khi ta đang tạo nên những kế hoạch khác

35

I may not have gone where I intended to go, but I think I have ended up where I needed to be

Tôi có thể đã không đến nơi tôi định đi nhưng tôi đã đến được nơi tôi cần đến

36

Sometimes the questions are complicated and the answers are simple

Đôi khi câu hỏi thường phức tạp thì câu trả lời lại rất đơn giản

37

Today you are You, that is truer than true. There is no one alive who Youer than You

Hôm nay bạn chính là bạn, đó là một điều đúng đắn hơn cả. Không ai có thể trở thành bạn giỏi hơn bạn cả

38

I’m not afraid of death, I just don’t want to be there when it happens

Tôi không sợ cái chết, tôi chỉ không muốn ở đó khi nó xảy ra

39

Sometimes people are beautiful, not in looks, not in what they say, just in what they are

Đôi khi con người ta thật đẹp, không phải ở vẻ bên ngoài, không ở lời nói mà chỉ vì họ là chính họ

40

Life is like riding a bicycle, to keep your balance, you must keep moving

Cuộc sống như việc đạp xe. Để giữ thăng bằng, bạn phải đi tiếp

41

Reality continues to ruin my life

Thực tế tiếp tục hủy hoại cuộc sống của tôi

42

Things change and friends leave. Life doesn’t stop for anybody

Mọi thứ thay đổi và bạn bè rời đi. Cuộc sống không dừng lại vì bất kỳ ai

43

You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die

Bạn nên học hỏi từ đối thủ, nhưng không bao giờ được sao chép. Nếu sao chép, bạn sẽ chết

44

We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars

Tất cả chúng ta đều bước đi trên cống rãnh, nhưng chỉ một số người vẫn ngắm các vì sao

45

Be who you are and say what you mean, because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind

Hãy là chính mình và nói điều bạn muốn nói. Bởi những người thấy phiền lòng chẳng có ý nghĩa, và những người có ý nghĩa sẽ không thấy phiền lòng

46

This too, shall pass

Rồi mọi chuyện sẽ qua

47

Keep your eyes on the stars and your feet on the ground

Hướng đôi mắt về những vì sao và chạm đôi chân trên mặt đất

48

The only person you should try to be better than is the person you were yesterday

Người mà bạn nên cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn chính là bạn của ngày hôm qua

49

Life is not fair, get used to it

Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, hãy tập làm quen với nó

50

Life is like a coin. You can spend it anyway you wish, but you only spend it once

Cuộc sống giống như một đồng xu. Bạn có thể dùng nó theo bất kỳ cách nào, nhưng bạn chỉ dùng nó được 1 lần duy nhất

51

Today is hard, tomorrow will be worse but the day after tomorrow will be sunshine.

Hôm nay khó khăn, ngày mai sẽ còn tồi tệ hơn, nhưng ngày kia sẽ là nắng ấm

52

Your voice can change the world

Giọng nói của bạn có thể thay đổi cả thế giới

53

Keep your eyes on the stars and your feet on the ground

Hướng đôi mắt vào những vì sao và chạm đôi mắt trên mặt đất

54

Be who you are and what you feel, because those who mind don’t matter, and those who matter don’t mind

Sống là chính mình và nói những gì bạn cảm nhận được vì những người lưu tâm đến điều đó thì không phải quan tâm và những người quan trọng thì sẽ thấy nó không phải là vấn đề

55

Don’t compromise yourself

Đừng thỏa hiệp với bản thân mình

56

Your success and happiness lies in you. Resolve to keep happy, and your joy àn you shall form an invincible host against difficulties

Thành công và hạnh phúc nằm trong bàn tay bạn. Quyết tâm gìn giữ hạnh phúc và niềm vui sẽ đồng hành cùng bạn để hình thành đạo quân bất khả chiến bại chống lại mọi nghịch cảnh

57

Your future depends on many things, but mostly on you

Tương lai của bạn phụ thuộc vào nhiều điều, nhưng chủ yếu vẫn là vào bạn

58

Love yourself unconditionally, just as you love those closest to you despite their faults

Hãy yêu bản thân mình vô điều kiện, như là cách bạn yêu thương những người thân thiết với mình bất chấp khuyết điểm của họ

59

Accept responsibility for your life. Know that it is you who will get you where you want to go, no one else

Hãy có trách nhiệm với cuộc đời mình. Hãy biết rằng chính bạn là người đưa bạn đến đích chứ không phải ai khác

60

To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment

Sống là chính mình trong một thế giới luôn cố biến mình thành người khác là thành tựu lớn nhất

61

Nothing in life is to be feared, it’s to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less

Cuộc sống không có gì đáng để sợ hãi mà là để hiểu. Đây chính là lúc chúng ta hiểu hơn về cuộc sống để có thể vơi đi nỗi sợ

62

Success always comes to those who dare to act and seldom comes close to those who are tô coward to take the consequences

Thành công luôn đến với những người dám hành động và ít khi đến gần những người hèn nhát không dám chấp nhận hậu quả

63

Enjoy the little things in life for one day you’ll look back and realize they were the big things

Hãy tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống rồi một ngày nhìn lại và nhận ra chúng là những điều lớn lao

64

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Khi cuộc sống có cả trăm lý do để bạn khóc, hãy cho cuộc đời thấy rằng bạn có hàng trăm lý do để cười

65

Don’t wait for the perfect moment, take the moment and make it perfect

Đừng chờ đến khoảnh khắc tuyệt vời, hãy tự biến mọi khoảnh khắc trở nên hoàn hảo

66

People have different reasons for the way they live their life. You cannot put everyone’s reasons in the same box

Ai cũng có lý do khác nhau cho cách họ sống cuộc đời của mình. Bạn không thể áp đặt mọi lý do ấy như nhau

67

Don’t cry over the past, it’s gone. Don’t stress about the future, it hasn’t arrived. Live in the present and make it beautiful

Đừng khóc cho quá khứ vì nó đã qua. Đừng căng thẳng về tương lai vì chưa xảy ra. Hãy sống ở hiện tại và làm mọi điều trở nên ý nghĩa

68

It’s better to cross the line and suffer the consequences than to just stare at the line for the rest of your life

Thà vượt qua ranh giới và chấp nhận hậu quả còn hơn chỉ chằm chằm mà không làm gì trong quãng đời còn lại

69

Life is not about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain

Cuộc sống không phải để chờ đợi khó khăn để vượt qua mà là cách bạn học nhằm vượt qua những khó khăn ấy

70

Stay hungry, stay foolish

Hãy cứ khao khát, hãy cứ dại khờ

71

A person who never made a mistake never tried anything new

Một người không bao giờ mắc lỗi cũng sẽ không bao giờ dám thử thách bản thân

72

The way to get started is to quit talking and begin doing

Cách để khởi đầu là ngưng nói về vấn đề đó và bắt tay vào làm

73

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life

Thời gian là hữu hạn, đừng lãng phí nó vào cuộc sống của người khác

74

Success is most often achieved by those who don’t know that failure is inevitable

Thành công sẽ đến với những ai biết được khó khăn là điều không thể tránh khỏi

75

The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why

Hai ngày quan trọng nhất của cuộc đời là ngày bạn được sinh ra và ngày bạn biết lý do tại sao mình được sinh ra

76

Believe that life is worth living and your belief will help create the fact

Hãy tin rằng cuộc sống này xứng đáng để sống và niềm tin đó sẽ tạo nên sự thật

77

Life is what happens to us while we are making other plans

Cuộc sống là những điều xảy ra với chúng ra khi đang tạo nên kế hoạch khác

78

Difficulties in your life don’t come to destroy you, but to help you realize your hidden potential

Những biến cố trong đời xảy đến không phải để hạ gục bạn, chúng đến để giúp bạn nhận ra tiềm năng của mình

79

If God brings you to it, he will bring you through it

Nếu Thượng đế đã soi sáng cho bạn một đích đến, ngài sẽ cùng bạn vượt qua mọi

80

God has a purpose for your pain, a reason for struggle and a gift for your faithfulness. Don’t give up

Thượng đế đã an bài tất cả, mọi nỗi đau đều có lý do, mọi khổ cực đều có nguyên nhân và lòng tin sẽ được bồi đáp với một món quà. Đừng bao giờ bỏ cuộc

81

You only live once but you do it right once is enough

Ta chỉ sống 1 lần duy nhất, nhưng nếu sống đúng, chỉ 1 lần là đủ

82

Your life is your message to the world. Make sure it’s inspiring

Cuộc đời bạn chính là thông điệp bạn gửi đến thế giới này. Hãy truyền đi một thông điệp tích cực

83

Rise up, start fresh, see the bright opportunity in each new day

Khi một ngày sang trang mới, hãy ngẩng cao đầu, bắt đầu lại và mở mắt nhìn những cơ hội trước mắt mình

84

Always end the day with a positive thought. No matter how hard things were, tomorrow’s a fresh opportunity to make it better

Hãy kết thúc một ngày với những suy nghĩ tích cực. Dù mọi việc có khó khăn thế nào, ngày mai luôn là cơ hội mới để làm mọi thứ tốt hơn

85

To be inspired is great, to inspire is incredible

Được truyền cảm hứng là điều tốt và có thể truyền cảm hứng là một điều tuyệt vời

86

Challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful

Thử thách là thứ khiến cuộc sống này thú vị và vượt qua chúng là điều khiến cuộc sống này ý nghĩa

87

Life is without meaning. You bring meaning to it. The meaning of life is whatever you ascribe it to be. Being alive is the meaning

Cuộc sống vốn không có nghĩa, ý nghĩa của cuộc sống nằm trong bạn, do một tay bạn vẽ nên và được sống là điều có ý nghĩa nhất

88

To believe in immortality is one thing, but it is first needful to believe in life

Trước khi bất tử, con người ta nên tin vào cuộc sống

89

Just trust yourself, then you will know how to live

Chỉ cần có lòng tin vào bản thân, bạn sẽ biết mình phải làm gì trong đời

90

Whatever we are, whatever we make of ourselves, is all we will ever have and that, in its profound simplicity, is the meaning of life

Con người thật của ta, cái mà ta xây dựng nên và tất cả những gì ta có , về cơ bản chính là ý nghĩa của cuộc đời

91

Love is our true destiny. We do not find the meaning of life by ourselves alone we find it with another

Tình yêu chính là lý tưởng thật sự cho cuộc đời. Chúng ta chẳng thể nào tìm được ý nghĩa cuộc sống mà không có một người tri kỷ

92

Life is a fairy tale. Live it with wonder and amazement

Cuộc sống này là một câu chuyện thần tiên nên hãy sống với ước mơ và những điều kỳ diệu

93

Do not fear failure but rather than fear not trying

Thất bại không đáng sợ, bản thân không cố gắng mới đáng sợ

94

Life takes on meaning when you become motivated, set goals and charge after them in an unstoppable manner

Cuộc sống này có nghĩa khi bạn có động lực, có mục tiêu và quyết tâm theo đuổi chúng đến cùng

95

The first thing to do in life is to do with purpose what one purpose to do

Điều đầu tiên bạn cần làm trong đời chính là theo đuổi lý tưởng với lý tưởng của bản thân

96

Everything in life is most fundamentally a gift. And you receive it best and you live it best by holding it with very open hands

Mọi việc trên đời vốn dĩ đều là một món quà. Nếu đón nhận nó, bạn sẽ nhận được món quà đẹp nhất

97

To be what we are, and to become what we are capable of becoming, is only end of life

Đích đến duy nhất trong cuộc đời là sống thật và trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân

98

The meaning of life is not only to exist, to survive, but to move ahead, to go up, to achieve, to conquer

Ta sống trên đời không phải chỉ để tồn tại mà để vươn lên, để thành công và để chinh phục

99

The true meaning of life is to plant trees, under whose shade you do not expect to sit

Ý nghĩa thật sự của cuộc sống này là để trồng nên những tán cây mà không mong chờ mình được ngồi nghỉ dưới bóng của chúng

100

Doing what you love is the cornerstone of having abundance in your life

Được làm điều mình thích là nền tảng sống một cuộc đời ý nghĩa

101

If your dreams do not scare you, they are not big enough

Một ước mơ không làm bạn chùn bước là một ước mơ chưa đủ lớn

102

If you don’t follow your heart, you might spend the rest of your life wishing you had

Nếu bây giờ bạn không nghe theo con tim, bạn sẽ phải dành cả phần đời còn lại để ân hận về quyết định ngày hôm nay 

103

I just wish people would realize that anything is possible if you try. Dreams are made if people try

Tôi chỉ mong mọi người nhận ra rằng chỉ cần cố gắng, mọi thứ trên đời đều có thể

104

A true test of character isn’t how you are on your best days but how you act on your worst days

Muốn biết tính cách thật của một người, đừng nhìn lúc anh ta huy hoàng nhất, hãy nhìn cách anh ta hành xử lúc khốn khổ nhất

105

Without hard work, nothing grows but weeds

Không có cố gắng thì chẳng có thứ gì phát sinh ngoài cỏ dại

106

Your dream doesn’t have an expiration date. Take a deep breath and try again

Ước mơ đâu bao giờ hết hạn, vì vậy hãy hít thở thật sâu và thử lại lần nữa

107

You can never cross the ocean unless you have the courage to lose sight of the shore

Bạn sẽ không bao giờ vượt được đại dương nếu không có can đảm thôi không nhìn về phía đất liền

108

Failure is not the opposite of success. It is a part of success

Thất bại không phải mặt trái của thành công. Nó là một phần đưa bạn đến thành công

109

Let your faith be bigger than your fear

Hãy để lòng tin xóa mờ sự sợ hãi trong bạn

110

Do not pray for easy life, pray for the strength to endure a difficult one

Đừng mong có một cuộc sống dễ dàng, hãy cầu mình có sức mạnh để vượt qua khó khăn cuộc sống

111

Before defining what you want, know who you are

Trước khi xác định điều mình muốn, xác định bạn là ai

112

Keep your eyes in the stars and your feets on the ground

Hãy hướng đôi mắt về phía những vì sao và đôi chân thật vững trên mặt đất

113

Even if you are on the right track, you’ll get run over if you just sit there

Dù cho đi đúng đường mà ngồi lỳ tại chỗ, bạn cũng sẽ bị dòng đời giẫm bẹp mà thôi

114

The best things in life make you sweaty

Những thứ tốt đẹp nhất trên đời đều phải đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt

115

Life is problems. Loving is solving problems

Cuộc sống là một chuỗi câu đố. Tình yêu là đáp án cho những câu đố đó

116

Look at the stars. See their beauty. And in that beauty, see  yourself

Hãy nhìn những vì sao, cảm nhận vẻ đẹp của chúng. Nhìn vào tâm mình để thấy vẻ đẹp của chính bạn

117

Everyone now knows how to find the meaning of life within himself

Thật ra ai cũng biết cách tự tìm được ý nghĩa cuộc sống trong chính bản thân mình

118

Be a lover of the world, it is the only way to survive in it

Hãy yêu lấy thế giới này vì đó là cách duy nhất để tồn tại

119

A life without cause is a life without effect

Sống không có lý tưởng thì chỉ sống vô nghĩa

120

However vast the darkness, we must supply our own light

Dù bóng tối ngoài kia có rộng lớn như thế nào. hãy luôn thắp ngọn đèn của chính mình

121

The pure power of a life can manifest as beatitude, or as an unspeakable sheer violence

Trong mắt mỗi người, cuộc sống này có thể là một phép lành, cũng có thể là một chuỗi thống khổ không hồi kết

122

Stop making excuses and start doing what makes you profoundly happy

Hãy ngưng kiếm cớ và bắt đầu làm những việc bạn thấy hạnh phúc

123

No one could teach you to be you… until now

Không ai có thể chỉ bạn cách sống thật với bản thân… ngoài bạn

124

Why settle for anything less than total life fulfillment. Start by filling yourself up with you

Tại sao bạn chấp nhận một cuộc sống tạm bợ trong khi bạn có thể bắt đầu sống hết sức mình từ hôm nay

125

A life without concrete products is a meaningless one

Sống mà không tạo ra giá trị gì thì sống như một cuộc đời vô nghĩa

126

Sometimes the questions are complicated and the answers are simple

Đôi lúc câu hỏi rất phức tạp nhưng câu trả lời lại rất đơn giản

127

It is better to be hated for what you are now than to be loved for you are not

Thà bị ghét vì sống đúng với bản thân còn hơn phải giả tạo để nhận được sự thương hại của kẻ khác

128

Life is a progress, and not a station

Cuộc sống là một quá trình, không phải là đích đến

129

Do not watch the clock. Do what it does, keep going

Đừng bao giờ dõi mắt nhìn đồng hồ. Hãy như nó, luôn chạy

130

Most important thing in life is learning how to fall.

Bài học lớn nhất trong đời này là học cách thất bại

Những câu nói bằng tiếng Anh hay về tình bạn 

những-câu-nói-bằng-tiếng-anh-hay-về-tình-bạn

1

Friendship flourishes at the fountain of forgiveness 

Tình bạn tốt cần sự tha thứ

2

Count your age by friends, not years. Count your life by smiles, not tears

Hãy đếm số tuổi của bạn bằng số bạn bè, chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt.

3

Rare as is true love, true friendship is rarer

Tình yêu đã hiếm, tình bạn còn hiếm hơn

4

Don’t walk in front of me, I may not follow. Don’t walk behind me, I may not lead. Just walk beside me and be my friend.

Đừng đi trước tôi, tôi có thể không đi theo. Đừng đi sau tôi, tôi có thể không dẫn lối. Hãy đi bên cạnh và trở thành bạn của tôi.

5

Friendship doubles are your joys, and divides your sorrows

Tình bạn nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn

6

Good friends are hard to find, harder to leave, and impossible to forget

Những người bạn tốt thì khó để tìm thấy, càng khó để rời bỏ và không thể lãng quên

7

Prosperity makes friends and adversity tries them

Sự giàu sang tạo nên tình bạn và sự khốn khó thử thách lòng họ

8

The best preparation for tomorrow is doing your best today

Sự chuẩn bị tốt nhất cho tương lai là bạn hãy làm tốt nhất có thể vào hôm nay

9

It’s really amazing when two strangers become the best friends, but it’s really sad when the best of friends become two strangers

Thật tuyệt diệu khi hai người lạ trở thành bạn tốt của nhau, nhưng thật buồn khi hai người bạn tốt trở thành 2 người lạ

10

There is nothing on this earth more to be prized than true friendship

Không có gì trên trái đất đủ lớn hơn tình bạn thật sự

11

Friendship is not something you learn in school. But if you haven’t learned the meaning of friendship, you really haven’t learned everything

Tình bạn không phải là cái gì đó bạn học được ở trường nhưng nếu bạn không biết ý nghĩa của nó thì bạn không học được gì cả

12

Friends show their love in times of trouble, not in happiness

Bạn bè thể hiện tình cảm của họ trong lúc khó khăn và không hạnh phúc

13

Two persons cannot long be friends if they cannot forgive each other’s little failings

Hai người không thể trở thành bạn lâu dài nếu như họ không thể tha thứ cho thiếu sót nhỏ của nhau

14

If all my friends jumped off a bridge, I wouldn’t follow, I’d be the one at the bottom to catch them when they fall

Nếu tất cả bạn bè của tôi nhảy ra khỏi cây cầu, tôi sẽ không làm theo, tôi sẽ là người ở bên dưới, đón họ khi họ rơi xuống

15

I had three chairs in my house, one for solitude, two for friendship, three for society

Tôi có 3 chiếc ghế trong nhà: cái thứ nhất cho sự cô độc, cái thứ hai cho tình bạn, cái thứ 3 cho xã hội

16

Friendship is the only cement that will ever hold the world together

Tình bạn là chất liệu xi măng duy nhất gắn kết thế giới với nhau

17

Friendship is the purest love

Tình bạn là tình yêu thuần khiết nhất

18

Wishing to be friends is quick work, but friendship is a slow ripening fruit

Mong muốn trở thành bạn bè thì rất nhanh chóng, nhưng tình bạn là một trái cây chín chậm

19

A day without a friend is like a pot without a single drop of honey left inside

Một ngày không có bạn giống như một cái hũ không một giọt mật bên trong

20

A snowball in the face is surely the perfect beginning to a lasting friendship

Một quả bóng tuyết vào mặt chắc chắn là khởi đầu hoàn hảo cho tình bạn lâu dài

21

Be slow to fall into friendship, but when thou art in, continue firm & constant

Hãy chậm rãi khi kết thân với một người bạn, nhưng khi đã thân với họ, hãy tiếp tục vững lòng và không thay đổi

22

Constant use had not worn ragged the fabric of their friendship

Việc sử dụng liên tục không thể làm rách nát lớp vải tình bạn

23

Every friendship travels at sometime through the black valley of despair. This tests every aspect of your affection

Mọi tình bạn đều có lúc đi qua thung lũng đen tối của sự tuyệt vọng. Điều này thử thách mọi khía cạnh của tình bạn

24

Friendship is delicate as a glass, once broken it can be fixed but there will always be cracks

Tình bạn mỏng manh như tấm kính, một khi vỡ thì có thể sửa nhưng luôn có vết nứt

25

True friendship is like sound health, the value of it is seldom known until it be lost

Tình bạn chân thành giống như sức khỏe, mất đi rồi mới biết đến giá trị của nó

26

It is not so much our friends’ help that helps us as the confident knowledge that they will help us

Những gì bạn bè giúp ta không giúp ta nhiều bằng niềm tin vững chắc rằng họ sẽ giúp ta khi cần

27

Friendship without self interest is one of the rare and beautiful things in life

Tình bạn không có tư lợi là một trong những điều tuyệt đẹp và quý hiếm trong cuộc sống

28

Prosperity makes friends and adversity tries them

Sự giàu sang tạo nên tình bạn và sự khốn khó thử thách lòng họ

29

The best preparation for tomorrow is doing your best today

Sự chuẩn bị tốt nhất cho tương lai là bạn hãy làm tốt nhất có thể vào hôm nay

30

If you cannot do great things, do small things in a great way

Nếu bạn không thể làm những điều vĩ đại, hãy làm việc nhỏ theo cách vĩ đại

31

All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them

Tất cả ước mơ của chúng ta có thể trở thành hiện thực nếu chúng ta can đảm để theo đuổi chúng

Những câu nói bằng tiếng Anh hay về tình yêu

những-câu-nói-bằng-tiếng-anh-hay-về-tình-yêu

 

1

Love isn’t something you find. Love is something that finds you

Tình yêu không phải thứ để bạn đi tìm. Tình yêu sẽ đi tìm bạn

2

A flower cannot blossom without sunshine, and man cannot live without love

Một bông hoa không thể nở nếu thiếu ánh sáng mặt trời, cũng như con người không thể sống nếu không có tình yêu

3

It was love at first sight, at last sight, at  ever and ever sight

Đó là tiếng sét ái tình từ cái nhìn đầu tiên, cuối cùng và mãi mãi

4

Immature love says: “ I love you because I need you”. Mature love says: “ I need you because I love you.”

Tình yêu chưa trưởng thành nói: “Anh yêu em vì anh cần em”. Tình yêu trưởng thành nói: “Anh cần em vì anh yêu em” 

5

To love and be loved is to feel the sun from both sides

Yêu và được yêu là cảm nhận từ cả hai phía

6

Love is the crowning grace of humanity, the holiest right of the soul, the golden link which binds us

Tình yêu là ân sủng cao cả nhất của nhân loại, là quyền thiêng liêng nhất của con người và là sợi dây bằng vàng liên kết chúng ta

7

Love’s greatest gift is its ability to make everything it touches sacred

Món quà tuyệt vời nhất của tình yêu là khả năng biến mọi thứ trở nên thiêng liêng

8

Let us always meet each other with smile, for the smile is the beginning of love

Hãy mỉm cười khi gặp nhau vì nụ cười là khởi đầu của tình yêu

9

Love is when he gives you a piece of your soul, that you never knew was missing

Tình yêu là khi anh ấy trao cho bạn mảnh tâm hồn mà bạn chưa bao giờ nghĩ rằng mình bị thiếu

10

Life is the flower for which love is the honey

Cuộc sống là một bông hoa mà tình yêu là mật ngọt

11

We are born of love, love is our mother

Chúng ta được sinh ra từ tình yêu, tình yêu chính là mẹ của ta

12

Sometimes the heart sees what is invisible to the eye

Đôi khi trái tim nhìn thấy điều đôi mắt không thấy

13

Love is when the other person’s happiness is more important than your own

Tình yêu là khi hạnh phúc của người đs quan trọng hơn của bạn

14

I look at you and see the rest of my life in front of my eyes

Anh nhìn em và thấy cả phần đời còn lại của mình trước mắt

15

You can’t blame gravity for falling in love

Bạn không thể trách luật hấp dẫn khi bạn “đổ” ai đó được

16

True love is eternal, infinite and always like itself

Tình yêu đích thực luôn vĩnh cửu, vô tận và đúng như bản chất của nó

17

Love makes your soul crawl out from its hiding place

Tình yêu khiến tâm hồn của bạn chui ra khỏi nơi ẩn náu của nó

18

Love is friendship that has caught fire. It settles for less than perfection and makes allowances for human weaknesses

Tình yêu là tình bạn bén lửa mà thành. Nó không hoàn hảo và chấp nhận điểm yếu của con người

19

Love is like a beautiful flower which I may not touch, but whose fragrance makes the garden a place of delight just the same

Tình yêu giống như một bông hoa đẹp mà tôi không thể chạm vào nhưng hương thơm của nó vẫn khiến cả khu vườn trở nên hạnh phúc

20

Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage

Được ai đó yêu sâu đậm sẽ cho bạn sức mạnh, còn yêu ai đó sâu đậm sẽ khiến bạn có thêm dũng khí

21

I don’t know what my future holds, but I hope you are in it

Anh không biết tương lai sẽ ra sao nhưng anh hy vọng có em ở đó

22

It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how much

Chỉ mất vài giây để nói em yêu anh nhưng mất cả đời để cho anh thấy em yêu anh như thế nào

23

Are you a thief? Cause you stole my heart

Có phải em là tên trộm? Vì em đã đánh cắp trái tim anh

24

Do you know which side of my heart? It’s beside you

Anh có biết tim em nằm bên nào không? Chính là bên anh đó

25

I’m this fat because I have you in my heart

Em béo lên thế này vì trong tim có anh đấy

26

Ask me why I’m so happy and I’ll give you a mirror

Hỏi anh điều gì khiến anh hạnh phúc đến thế rồi anh đưa em một chiếc gương

27

I’m not good at anything… except loving you

Anh không giỏi làm việc gì cả… trừ việc yêu em

28

Did you hurt yourself… when you fell from the heavens

Em có thấy đau không.. lúc em rớt từ thiên đường xuống ấy

29

You remind me of my next girlfriend

Em khiến anh nghĩ đến bạn gái tương lai của mình

30

Are you tired of keeping going in my mind?

Anh có mệt không khi cứ quanh quẩn trong tâm trí em?

31

I’m no organ donor, but I’d be happy to give you my heart

em không định hiến tạng nhưng em rất vui lòng giao trái tim mình cho anh

32

I love you without knowing how, why or even from where

Anh yêu em mà không biết như thế nào, tại sai và từ đâu mà ra

33

I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you

Anh yêu em không vì em là ai mà vì anh là ai khi ở bên em

34

To the world you may be one person, but to one person you may be the world

Đối với thế giới, em có thể chỉ là một ai đó nhưng đối với ai đó bạn là cả thế giới

35

There are many ways to be happy, but the fastest way is seeing you

Có rất nhiều cách để trở nên hạnh phúc, nhưng cách nhanh nhất là nhìn thấy em

36

I used to think that dreams do not come true, but this quickly changed the moment I laid my eyes on you

Em từng nghĩ rằng có giấc mơ nào thành sự thật nhưng điều đó đã thay đổi khi em nhìn thấy anh

37

i bet not even all the fireworks in the world can light up my world like you do

Anh cá là tất cả pháo hoa trên thế giới không thể thắp sáng thế giới của anh như em

38

If I could change the alphabet, I would put U and I together

Nếu có thể thay đổi bảng chữ cái, em muốn để U và I cạnh nhau

39

It’s said that nothing lasts forever. Will you be my nothing?

Người ta vẫn nói chẳng có gì là mãi mãi. Em có muốn trở thành “chẳng có gì’ của anh không?

40

Once I’m with you, nobody else matters

Khi em bên anh, những người khác không còn quan trọng nữa

Sau khi tham khảo danh sách trên, bạn cảm thấy ấn tượng với câu nói nào nhất? 

Bạn đã lựa chọn được câu châm ngôn nào để coi đó như kim chỉ nam của mình rồi nhỉ?

Câu nói nào giúp bạn có thêm động lực để thực hiện mục tiêu của bản thân? 

Chắc chắn những câu châm ngôn trên sẽ phần nào giúp bạn cải thiện từ vựng cũng như các cấu trúc câu tiếng Anh. Đồng thời, bạn có thể được tiếp thêm động lực để đạt được mục tiêu của bản thân.

Chúc bạn sớm thành công trên con đường chinh phục trình đô tiếng Anh mình mong muốn.