NỘI QUY LỚP HỌC TẠI IELTS FIGHTER

Để đảm bảo được kết quả học tập tốt nhất các em cùng IELTS Fighter thực hiện những

NỘI QUY sau đây nhé:

1.Học viên đi học đầy đủ, đúng giờ.

2.Học viên nghỉ quá 04 buổi (không có lý do) sẽ không được tiếp tục theo học.

3.Không sử dụng điện thoại trong giờ.

4.Học viên cần học và làm đầy đủ bài tập khi đến lớp. Nếu nghỉ học phải báo trước cho giáo viên và liên lạc với giáo viên hoặc bạn cùng lớp để biết và làm bài tập đầy đủ (Qua mail hoặc điện thoại).

5.CAM KẾT ĐẦU RA: Trung tâm cam kết đảm bảo mục tiêu khóa học Pre IELTS (3.5-4.0); FOUNDATION (4.5 – 5.0), FIGHTER A (6.0 – 6.5), FIGHTER B (7.0 – 7.5); IELTS Speaking (6.5-7.0); IELTS Writing (6.5-7.0). Nếu trong trường hợp các em không đảm bảo mục tiêu khóa học các em sẽ được HỌC LẠI 01 KHÓA HỌC MIỄN PHÍ với điều kiện nghỉ học không quá 1 buổi, và làm đầy đủ các bài tập được giao trong vòng 1 tháng sau khi kết thúc khoá học.

6.Các khóa học tại IELTS FIGHTER được bảo lưu nhưng không được chuyển khóa, không được chuyển nhượng và không hoàn lại học phí vì bất kỳ lý do nào. Do đó, trước khi nộp học phí, học viên cần cân nhắc sắp xếp thời gian cụ thể của mình em nhé.

7.Bảo lưu: Học viên chỉ được bảo lưu khoá học trong vòng 4 tháng kể từ ngày thông báobảo lưu. Học viên chỉ được quyền bảo lưu 1 lần đối với 1 khoá học. Học viên đã bảo lưu sang khoá học sau sẽ tham gia học lại theo sự bố trí sắp xếp của trung tâm và khi tham gia học lại sẽ đóng 500.000 VND lệ phí bảo lưu. Học viên đã tham gia được 1/2 khoá học không được bảo lưu nữa.

Trung tâm sẽ không hoàn lại học phí trước khi lớp học khai giảng 1 ngày. Các bạn xem chi tiết chi phí học IELTS từ khoá học tại IELTS Fighter tại đây.


Mong các em thực hiện đúng nội quy lớp học trên nhé!