Bài học hôm nay chúng ta sẽ thực chiến với dạng bài MATCHING / CLASSIFYING các bạn nhé. Bắt đầu bài học thôi nào.

I.KIẾN THỨC CHUNG MATCHING / CLASSIFYING 

Matching là dạng bài nối câu hỏi với đáp án đúng đã được cho sẵn. Đây là dạng bạn có thể gặp trong Section 2 hoặc 1 vài câu trong Section 3.

Thông thường sẽ có những option cho các bạn chọn, có thể là 3 option ví dụ như will, may, won’t (có những sự khác nhau và trái ngược nhau rõ rệt) loại này khá ngắn gọn, dễ hiểu hoặc rất nhiều option hoàn toàn khác nhau, các bạn bắt buộc phải nghe và match vào, ví dụ như đề bài cho Name, option là rất nhiều Job Description (mô tả công việc) của từng người, loại này hơi dài, đòi hỏi phải đọc – hiểu và tập trung cao độ.

dạng bài MATCHING / CLASSIFYING  ielts listening ảnh 1

Minh hoạ dạng bài Matching/Classifying

II. CÁC BƯỚC LÀM BÀI

Bước 1: Gạch chân keywords những Options

Nếu như bạn không đủ thời gian thì không nhất thiết phải đọc câu hỏi (câu hỏi là đề bài, có thể là tên riêng, tên nơi chốn, địa điểm,…) hầu như là những điều rất ngắn gọn, chỉ trong vòng ít chữ, và không bị paraphrase trong băng audio, cho nên bạn sẽ dễ dàng keep track được khi băng nhắc đến, nên hoàn toàn có thể không cần đọc trước câu hỏi mà lát nữa vẫn nghe được. Với trường hợp option dài, thì hãy đọc hết, nắm ý và tìm điểm khác biệt giữa những option đó.

Ví dụ như bài trên, những option khác nhau một cách rõ ràng ở những từ definitely, may, won’t. Khi nghe bạn chỉ cần chú ý những điểm này. Nhưng loại này khi nghe chắc chắn sẽ có những trường hợp lừa lọc bằng but, however, đổi ý…

Nhưng tất nhiên, đôi khi sẽ có trường hợp ngược lại, tức là câu hỏi thì dài, option đơn giản thì bạn nên đọc cả 2, một điều lưu ý là luôn luôn phải đọc option không được bỏ. Và thường là câu hỏi không có quá nhiều sự khác biệt rõ rệt nên bắt buộc bạn phải nắm ý, không cần nhớ 1 lúc tất cả vì khi nghe audio sẽ đọc theo thứ tự mà, cho nên chỉ cần keep track là ổn thôi. Thông thường dạng này sẽ như sau:

dạng bài MATCHING / CLASSIFYING  ielts listening ảnh 2

Bước 2: Nghe và chọn đáp án

- Nếu bài nằm ở dạng 1, tức là option dài, câu hỏi đơn giản thì khi nghe chắc chắn sẽ paraphrase những option đó bằng những cách khác nhau. Bạn cần keep track theo câu hỏi (vì câu hỏi đơn giản 1-2 chữ tên riêng nên sẽ không paraphrase). Nói chung quy tắc là keep track câu hỏi, paraphrase option  chọn đáp án.

Ví dụ:

dạng bài MATCHING / CLASSIFYING  ielts listening ảnh 3

26. History of art is my first choice since there isn't so much expense involved. I think it would be really interesting as they invite a number of guest lecturers from across the globe to speak on specialist subjects  Chọn C

27. Well, sculpture looked like a really suitable option at first since it's the easiest course. But again the utensils and materials are provided. So you have to spend a lot of money on supplies  Chọn G

- Nếu bài nằm ở dạng 2, tức là option ngắn, câu hỏi dài thì khi nghe sẽ paraphrase câu hỏi, mình nghĩ dạng này sẽ dễ hơn 1 chút, khi nghe chỉ cần keep track option, tức nhận diện câu trả lời, paraphrase câu hỏi cũng không cần lo vì sẽ đọc theo thứ tự mà. Thường dạng này sẽ là kiểu option là những cái tên riêng, câu hỏi là phân công công việc. Nên chỉ cần follow và match những cái tên tương ứng với công việc họ làm là được. Nhưng sẽ có những trường hợp 1 câu mà xuất hiện 2-3 option, nên bạn sẽ phải nghe kỹ đó!

Ví dụ nhé:

dạng bài MATCHING / CLASSIFYING  ielts listening ảnh 3

26. He was satisfied by the amount of research that I had prepared before I started. But he criticized the fact that I was mostly summarizing the facts instead of giving my own opinion  Chọn B

27. It was frustrating that he criticized my work but in the end I learnt a lot from my tutor's feedback. He advised me that next time I should present my work as a short documentary film which he thinks will help me to strengthen my arguments.  Chọn A (có thể bị lừa D)

3. LUYỆN TẬP

Question 26- 30

What task has been given to each person?

Choose FIVE answers from the box and write the correct letter, A-G, next to questions 26-30.

Tasks

A. Abstract
B. Acknowledgement
C. Methodology
D. Bibliography
E. Literature review
F. Results
G. Discussion

Person
26 Irene ...............
27 Kim ...............
28 Jen ...............
29 Bill ...............
30 Linda ...............

Key

26 C
27 F
28 E
29 D
30 G

Transcript

That's a really good idea actually. Would you help me decide who to assign each task to?

Now let's see. Well as Irene finds writing difficult, perhaps it would be useful for her to practice that by doing the bibliography.

I think the bibliography is a bit long for me. I think I'd be better suited to the methodology (26)

Yes, that makes sense. Bill, you've told us that Kim is a hard worker. So I think he should be tasked with the conclusions as there is quite a lot of effort involved (27)

Okay, sure. I knew that Kyle hasn't been feeling well, so he should take care of the abstract and the acknowledgement because there is very little work to be done for those tasks.

Jen, do you want to review some of the literature? It's a lot of work but I know that you really enjoy writing, so I'm confident that you'll do a good job.

Sure, sounds great (28)

Right, so that leaves the bibliography and the discussion to assign. I think that Linda will struggle with the amount of work involved in the referencing, so perhaps I should take care of that task and she can do the other one (29 & 30)

That's great guys. Thanks for your help. I'll tell the tutor when he arrives.

Thế là chúng ta đã hoàn thành bài học ngày thứ 8 rồi, các bạn hãy cố gắng follow để học kỹ hơn nhé!

Link tải bản PDF:

 MATCHING / CLASSIFYING

Xem thêm bài học cùng lộ trình nha:

sharpen your IELTS Listening Skill - FORM COMPLETION

Sharpen your IELTS Listening Skill - MULTIPLE CHOICE