Hôm nay chúng ta sẽ đến với chủ đề sức khỏe, cụ thể là Health and Hygiene một trong những chủ đề quen thuộc với cả giao tiếp hàng ngày và các bài thi tiếng Anh của các bạn học sinh.

34 từ vựng chủ đề Health and Hygiene

Chúng ta cùng điểm qua 36 từ vựng thuộc chủ đề Health and Hygiene trong bài viết dưới đây. Trước đó, các bạn có thể xem qua bài giảng từ vựng cùng thầy Deven nhé

1. Wash (v): rửa bằng xà phòng

- You must wash yourself with soap.

2. Scrub (v): cọ rửa bằng xà phòng

Scrubbing too hard can damage your skin

3. Shower (v): tắm vòi sen

I'm showering!

4. Brush (v): đánh răng

I brush my teeth every morning

5. Floss (v): dùng chỉ nha khoa

I floss my teeth after brushing

6. Cut (v): cắt

The hairdresser cuts my hair every month.

7. Trim (v): tỉa

I need to trim my hair

8. Dye (v): nhuộm

She wants to dye her hair

9. Iron /'aiən/ (v) : là, ủi quần áo

They are ironing their clothes

10. Tidy (v, adj): gọn gàng, sạch sẽ

The room is tidy, because I tidied it yesterday.

11. Personal (adj): cá nhân

This is my personal information.

12. Hygiene (n): phép vệ sinh

Wash regularly to ensure personal hygiene

13. Harvest (n): mùa gặt/ thu hoạch

Farmers are extremely busy during the harvest.

14. Shower (n): vòi hoa sen/ tắm bằng vòi hoa sen

He's in the shower.

15. Take care of (v): chăm sóc

You must take care of your mother

16. Look after (v): chăm sóc

Who's going to look after the children while you're away?

17. Washing (n): việc giặt quần áo

I put on a load of washing and made dinner.

18. Do the washing: (v): giặt quần áo

I do the washing (= wash the clothes) in our house.

19: Iron (v): ủi

This is a steam iron

20. Ironing (n): việc ủi quần áo

My mother is ironing my T-shirt.

21. Own (adj): riêng, cá nhân

I have my own fashion brand.

22. Advice (n): lời khuyên

Take my advice. Don't do it.

23. Advise (v): khuyên

They advised against the use of military force.

24. Change (v): thay đổi

You’ve changed a lot.

25. Probably (adv): có lẽ

You're probably right.

26. Brush (v): chải/ bàn chải

I brush my teeth everyday.

27. Comb (v): chải (tóc)/ cái lược

My mom combed her hair yesterday morning.

28. Take exercise (v): tập thể dục

My grandfather always exercises in the morning.

29. Entry (n): lối vào, đi vào, tiết mục

The children were surprised by the sudden entry of their teacher.

30. Reply (n): câu trả lời

He replied to my message our of the blue.

31. Suitable (adj): thích hợp

This chair is suitable for my house

32. Strange (adj): khác lạ

This is very Strange

33. Take care: cẩn trọng

You must take care of yourself.

34. Be bad for + N (v): có hại cho ...

Smoking is bad for your health.

Các bạn cùng lưu về và nâng cao từ vựng của mình nhé.

Xem thêm  IELTS Vocabulary topic Meteorology