Nói là phổ biến, nhưng việc sử dụng cấu trúc đảo trong Writing là khá khó. Lý do chủ yếu là vì các cấu trúc đảo có các nghĩa rất cụ thể và các quy tắc sử dụng thì của động từ nghiêm ngặt, nên nhiều khi chúng ta khá tốn công “sắp đặt” chỉ để dùng được 1 cấu trúc. Tuy nhiên, nếu bạn bị đặt vào một trong 2 tình huống sau đây, bạn đã có cơ hội để “khoe” cấu trúc đảo ngữ:

 

1. Không chỉ… mà còn

Chắc nhiều bạn đã biết cấu trúc not only/ but also. Cấu trúc này có thể được viết theo kiểu đảo ngữ một cách khá dễ dàng theo mẫu như sau:

Not only + auxiliary verb + S + V, S also…

Các bạn nhớ là chúng ta phải điền trợ động từ (auxiliary verb) cho đúng. Ví dụ:

Video games are not only costly, they are also a waste of time.

  • Not only are video games costly, they are also a waste of time.

Smoking doesn’t only harm your own health, it also threatens others’.

  • Not only does smoking harm your own health, it also threatens others’.

 

2. Cái gì đó xảy ra ngay sau khi cái gì khác xảy ra

Đọc xong là biết câu trên rất khó dùng, nhưng nó không phải là không dùng được, và nếu bạn áp dụng đúng cấu trúc trên trong một hoàn cảnh phù hợp thì thật là tuyệt vời J Chúng ta có thể xử lý câu trên theo 2 cách:

No sooner had S + P2 than S + V-ed

hoặc

Hardly had S + P2 when S + V-ed

2 cách xử lý trên đều giống nhau ở phần sau và chỉ khác nhau ở phần trước. Các bạn có thể thấy là các câu này dùng để kể lại một việc gì đấy, nên các động từ ở trong câu được để ở dạng quá khứ. Ví dụ:

No sooner had parents shown their children bad habits than they started to pick them up.

Hardly had the economy recovered when I graduated and was on the search for a job.

 

Cùng luyện tập một số bài tập với ielts-fighter.com để học ielts writing tốt hơn nhé!