Một loại câu hỏi rất hay xuất hiện trong phần thi IELTS Speaking part 1 là loại câu hỏi “Liking questions”. Ví dụ như “Do you like animals?”

Đây là loại câu hỏi Yes/No rất đơn giản. Nhiều học viên tưởng thường trả lời: “Yes, I like animals. I like cats and dogs because they are very lovely.”

Tuy nhiên, chắc chắn với cách trả lời trên bạn sẽ không đạt mức điểm tốt như kì vọng. Giám khảo không kì vọng bạn trả lời “I like” hay “I don’t like” vì 2 cụm từ trên không thể hiện bất kì khả năng ngôn ngữ nào của bạn, vì đơn thuần bạn đang xào lại từ trong câu hỏi mà thôi.

Với những kiểu câu hỏi như thế này, bước đầu tiên là phải tìm những từ, cụm từ có nghĩa thay thế cho “liking”. Các bạn có thể sử dụng những cụm sau:

“I’m fairly/pretty keen on...

I’m really into...

I’m quite a big fan of

I simply adore..

I’m quite enthusiastic about...

I generally prefer...

I’m quite/pretty fond of

I’m quite partial to...

I’m quite passionate about...

Một lợi ích của hệ thống chấm điểm từ vựng của IELTS là nếu bạn dùng từ vựng không phổ biến hoặc trong ngữ cảnh không phù hợp, bạn có thể giành được điểm thưởng vì đã nỗ lực dùng từ:

Ví dụ:  trong giao tiếp thông thường, bản ngữ sẽ có thể không dùng: I’m quite enthusiastic about Vietnamese food. Nhưng câu này sẽ tốt hơn rất nhiều so với câu: I like Vietnamese food.

Vì vậy, đừng ngại thử nghiệm những từ ở trên kia. Chúng sẽ hữu ich hơn nhiều so với “I like” của bạn.

Dưới đây sẽ là cấu tạo câu trả lời mẫu bạn có thể dùng:

  1. Cụm từ dẫn: (starting phrases)

- Well, in general I would say that...

-  Actually, I suppose that for the most part I’d probably say that...

- Well, to be honest I should really say that...

Of course I think I’d have to say that...

Certainly I would definitely say that...

Well, I guess that generally speaking I would certainly say that...

 

Bạn sẽ nói về sở thích của mình như sau:

“Well in general I would say that I’m quite passionate about Italian food;...”

Sau đó, bạn cần nói cụ thể hơn về chủ đề của mình. Bạn có thể dùng cấu trúc:

...but in particular...                                       ...to be more precise...

...particularly...                                                 ...to be more specific...

...especially...                                                   ...to be more exact...

...specially...                                                      ...to be more accurate...

Bạn có thể nói: “Well in general I would say that I’m quite passionate about Italian food, to be more specific, I would probably say that I’m really into pizza and pasta...”

Và bạn sẽ chèn thêm vào một cụm từ nối để giới thiệu lí do đầu tiên:

And I guess this is probably because...

This could be because...

This is due to the fact that...

I suppose the reason has something to do with the fact that...

Vậy chúng ta đã có thể nói:

“Well in general I would say that I’m quite passionate about Italian food, to be more specific I would probably say that I’m really into pizza and pasta. This is mainly because my girlfriend is Italian so she always cooks Italian cuisine at home.”

Chưa dừng lại tại đó, bạn cần chèn thêm ý thứ 2  vào bài nói của mình.

As well as this...

In addition to this...

To add to this...

Bạn nhớ là chèn thêm cấu trúc nói về sở thích khác câu ở trên nhé! Bạn có thể nói: “As well as this, I’m quite partial to vegetarian food.”

Vậy đoạn nói của bạn là: “As well as this, I’m quite partial to vegetarian food especially things like bean curd. This could be because I’m quite conscious of healthy eating and bean curd is a fat-free food and it’s high in nutritional value.”

Nói tóm lại, bài nói của bạn sẽ như sau:

“Well to be quite honest, in general I would say that that I’m actually quite keen on ...but in particular I would probably have to say that I’m really into...you know, things like...I guess the reason why I’m a fan of ...is because I adore ...In addition to this I suppose I’m also pretty passionate about..., especially ...and things like that, and this is due to the fact that...”

Cấu trúc trên bạn hoàn toàn dùng để trả lời cho những loại câu hỏi kiểu như sau:

What food do you like?

Do you like reading?

What do you like about your hometown?

Do you like listening to music?

Do you like shopping?

What do you like about your studies/jobs?

Các bạn chọn một chủ đề và luyện tập theo gợi ý trên nhé!

Chúc các bạn học tốt cùng Ielts-fighter!!