Xem lại: Liking questions -Công thức trả lời cho loại câu hỏi “Liking”

 

Câu trả lời cho loại câu hỏi này khá tương tự như loại “liking” ở bài chia sẻ vừa rồi. Bạn cần nắm được nhưng lựa chọn thay thể cho từ “disliking” như:

I’m not keen on...

I’m not much of a fan of...

I’m not really that fond of...

Hoặc nếu nhấn mạnh nghĩa hơn bạn có thể dùng:

I totally detest...

I absolutely loathe...

I really can’t stand...

Vậy cấu trúc trả lời của bạn sẽ như thế này:

Question: “Is there anything you don’t like about your hometown?”

Answer: “Of course I think I’d have to say that I’m not so keen on the weather. To be more precise, I really can’t stand the summer months. This is due to the fact that the temperatures can get as high as 40 degrees so it can be quite uncomfortable if you don’t have air conditioning in your house. In addition to this, I’m not really that fond of the public transport system. And I guess this is probably because the buses are too old and the seats are really hard, so long journeys are usually pretty bumpy.”

Cấu trúc trên sẽ trả lời cho các dạng câu hỏi sau:

Is there anything you don’t like about your school/studies?

Is there any food you don’t like?

What’s the worst thing about shopping?

Are there any clothes that you don’t like?

What type of weather do you dislike?

Cho dù bạn có thể không có điều gì không thích về 1 cái gì đó, thì lời khuyên của mình là bạn nên trả lời là “yes” bởi vì chỉ lúc đó bạn mới có cơ hội để phát triển bài nói của mình. Vậy đồng nghĩa với việc bạn phải “telling lies”. Điều này không có gì phải e ngại cả vì tất nhiên bạn sẽ không bị cho điểm thấp nếu bạn nói dối.

Chúc bạn học tốt trên Ielts-fighter nhé!