Có khen thì phải có chê. Trong IELTS Writing, đề bài thường nói về một "vấn đề" gì đó nên cảm giác bài viết lúc nào cũng phải có cái gì đấy là "xấu" hoặc "tác hại". Vậy nên, việc biết nhiều cách diễn đạt tác hại trong IELTS là cực kì hữu dụng. Tương tự như bài trước, chúng ta không nên nói các câu kiểu như:

A xấu

>>>> Xem lại bài học trước: Cách miêu tả một luận điểm tốt

Thay vào đó, chúng ta cần tập trung nghiên cứu xem cái "xấu" đó nó cụ thể như thế nào. Các bạn có thể làm theo một trong các phương pháp sau đây:

 

1) Dùng tính từ chính xác

 

Có rất nhiều tính từ mang nghĩa tiêu cực, và các câu tiêu cực như thế này là cơ hội tốt để "lôi" những tính từ này ra. Ví dụ, thay vì nói:

 

Overeating is bad.

 

Hãy nói:

 

Overeating is detrimental/ unhealthy.

 

Với mỗi danh từ thuộc các chủ đề khác nhau, các bạn lại có những tính từ rất khác nhau để gắn với nó. Ví dụ, nếu một hành động gì đấy xấu, nó có thể là phạm pháp, gây hại, lãng phí thời gian, ... Nếu một đồ ăn là xấu, nó có thể là không ngon, hại cho sức khoẻ, đắt, ... Hãy thử nghĩ xem mình sẽ dùng từ gì trong tiếng Việt để miêu tả cái này, và tìm từ tiếng Anh sát nghĩa nhất với từ tiếng Việt mà bạn biết.

 

2) A lãng phí cái gì đấy

 

Một nghĩa rất phổ biến của "xấu" là "lãng phí một tài nguyên gì đó". Ví dụ:

 

Watching TV is bad => watching TV is a waste of time

Shopping for clothes is bad => shopping for clothes is a waste of money.

 

Chú ý: các bạn có thể thay "is a waste of..."  thành động từ "waste"

Watching TV is a waste of time => Watching TV wastes a lot of time

Shopping for clothes is a waste of money => Shopping for clothes wastes a lot of money

 

3) A giảm cái gì của B

 

Đây là một cách khá màu sắc để diễn giải cụ thể hơn nghĩa "xấu" của chủ thể. Hãy lấy ví dụ: xem nhiều TV hại cho trẻ con. Các bạn hãy nghĩ xem việc "xem TV" làm giảm cái gì của "trẻ con".

Có rất nhiều thứ đúng không nào? Việc "xem TV" có thể làm giảm đầu tiên là sự năng động, hơn thế nữa là thời gian dành cho gia đình, sự giao lưu với bố mẹ.

 

Watching TV is bad for children

=> Watching TV reduces children's activity level.

=> Watching TV shortens the time children spend with their parents.

 

4) A làm tăng cái gì "xấu" ở B.

 

Tương tự như trên, chúng ta có thể viết lại theo cách ngược lại là A làm tăng một phẩm chất nào đã "xấu" rồi ở B.

 

Với trẻ con, ngược lại với sự năng động thì chắc chắn là sự... chây lì, bánh bèo, lười biếng. Còn ngược lại với thời gian dành với bố mẹ thì có thể sẽ là thời gian trẻ con tiếp xúc với những thứ bạo lực, không phù hợp với lứa tuổi.

 

Watching TV reduces children's activity level => Watching TV encourages children's laziness.

Watching TV shortens the time children spend with their parents => Watching TV means children are spending more time watching violent content.

 

Đây là 4 cách dễ dùng giúp các bạn miêu tả kĩ hơn phẩm chất "xấu". Bạn không nhất thiết là phải dính lấy một cách và sử dụng cho cả bài. Việc pha trộn cả 4 cách với nhau sẽ cho bạn một bài viết sinh động và thể hiện được nhiều khả năng ngôn ngữ hơn!