Ở phần 1 chúng ta đã được tìm hiểu các động từ khiếm khuyết về cấu trúc và cách sử dụng của chúng trong bài thi IELTS Các bạn xem lại phần 1 về động từ khiếm khuyết Unit 13 : Modal Verb - Động từ khiếm khuyết (phần 1)

Trong bài học này, IELTS Fighter sẽ cùng các bạn tìm hiểu dạng bị động của một số động từ khuyết thiếu thường gặp.

Ngữ pháp trong ielts - Động từ khiếm khuyết

 

Bị động động từ khiếm khuyết

can/ could: có thể

Dạng chủ động: can/could + V

Dạng bị động: can/could + be PII

Ví dụ: I can’t see the words on the board. (Tôi không thể nhìn thấy chữ trên bảng.)

→ The words on the board can’t be seen.

She could make a cake yesterday. (Hôm qua có thể cô ấy đã làm bánh.)

→ A cake could be made yesterday (by her).

may/ might: có thể

Dạng chủ động: may/ might + V

Dạng bị động: may/ might + be PII

Ví dụ: They may announce this news soon. (Họ có thể sẽ thông báo tin tức này sớm thôi.)

→ This news may be announced soon.

Better street lighting might reduce crime rate. (Ánh sáng đường phố tốt hơn có thể làm giảm tỷ lệ tội phạm.)

→ Crime rate might be reduced by better street lighting.

should/ ought to: nên

Dạng chủ động: should/ ought to + V

Dạng bị động: should/ ought to + be PII

Ví dụ: You should repair your car. (Bạn nên sửa ôtô của bạn đi.)

→ Your car should be repaired.

Henry ought to leave a message on my table. (Henry nên để lại tin nhắn trên bàn của tôi.)

→ A message ought to be left on my table by Henry.

must/ have to: phải

Dạng chủ động: must/ have to + V

Dạng bị động: must/ have to + be PII

Ví dụ: You must wear the helmet. (Bạn phải đội mũ bảo hiểm.)

→ The helmet must be worn.

You have to finish your work by noon. (Bạn cần phải hoàn thành công việc trước buổi trưa.)

→ Your work has to be finished by noon.

will/ be going to: sẽ

Dạng chủ động: will/ be going to + V

Dạng bị động: will/ be going to + be PII

Ví dụ: They will hold a party next to a pool. (Họ sẽ tổ chức một bữa tiệc cạnh hồ bơi.)

→ A party will be held next to a pool.

New technology is going to revolutionize everything we do. (Công nghệ mới sẽ cách mạng hóa mọi thứ chúng ta làm.)

→ Everything we do is going to be revolutionized by new technology.

Vậy bài học của chúng ta đã kết thúc rồi. Các bạn hãy cùng tìm hiểu thêm về bài học tiếp theo: 

Bảng động từ bất quy tắc trong tiếng Anh và mẹo học nhớ lâu

Chúc các bạn học tốt!