Trong Task 2, vì các chủ đề hay liên quan đến các đề tài xã hội, chúng ta hay phải dùng các cách diễn đạt kiểu như: Việc A cho phép việc B xảy ra, A tạo điều kiện cho B, A xúc tiến B... nói chung là các cách diễn đạt đao to búa lớn hay dùng trên thời sự. Các bạn có thể viết "chay" theo kiểu:

 

A makes B possible

A helps B do something

 

Nhưng trong IELTS, chúng ta luôn muốn dùng những từ chính xác nhất. Đừng lo, đa số các động từ bên dưới các bạn đã nhìn thấy trước đây rồi đó!

 

A. Làm cho cái gì có thể

 

Thay vì nói là A làm B trở nên có thể, bạn có thể dùng động từ ngắn gọn sau:

 

enable

Chắc chắn bạn nào dùng mạng thì đều nhìn thấy từ này ở góc phải màn hình Windows rồi đúng không? Khi A enable B, có nghĩa là A tạo điều kiện để B xảy ra, hoặc để B làm gì đó.

 

Ví dụ:

Chính phủ tạo điều kiện cho người dân mua nhà:

The government should do its best to enable citizens to buy houses.

 

Học đại học cho phép tôi xin được việc:

=> Studying at a university enables me to get a job.

 

Máy tính tạo điều kiện cho con người liên lạc dễ hơn

=> Computers enable people to contact each other more easily.

 

B. Làm cái gì đó diễn ra nhanh hơn

 

Nếu bạn muốn nói cụ thể là A giúp B diễn ra "nuột" hơn, trôi chảy hơn, xảy ra nhanh hơn, ... các bạn có thể dùng 1 trong 2 từ sau:

 

expedite/quicken

Từ "quick" (nhanh) có lẽ rất quen thuộc với các bạn rồi đúng không? Nếu muốn chuyển thành động từ (làm nhanh/thúc đẩy), các bạn chỉ cần thêm "en" vào cuối từ.

 

Vậy chúng ta sử dụng 2 động từ này với các từ nào? Rõ ràng là các bạn sẽ làm nhanh các cái gì "lâu, chậm" đúng không? Chúng ta nghĩ ngay đến nhóm các từ liên quan đến "quy trình" hoặc "sự phát triển".

 

Ví dụ:

Sự phát minh ra điện thoại thúc đẩy sự phát triển của truyền thông.

=> The invention of cell phone expedites the development of communication

 

Bằng cấp ngôn ngữ thúc đẩy quá trình tìm kiếm việc làm.

=> Language qualifications quicken the process of finding a job.

 

Vậy, các bạn có thể thấy, chỉ với 3 từ ở trên thôi (enable, expedite, quicken), chúng ta đã có thể nói được rất nhiều câu luận điểm "thông minh", diễn đạt đúng ý "make possible" nhưng lại gọn nhẹ và chuẩn xác hơn. Các bạn hãy luyện tập chèn các từ này vào trong bài viết nhé!