Ở Mỹ, khi bạn vào một University nghĩa là bạn sẽ tốt nghiệp từ một College nào đó của trường. Còn ở Canada và Úc, College chỉ cung cấp các loại chứng chỉ.

Trong hệ thống giáo dục Mỹ, College là đại học chỉ đào tạo và cấp bằng về một lĩnh vực cụ thể, còn University là một tổng thể bao gồm nhiều College với nhiều lĩnh vực đào tạo. Ví dụ, trong một University, bạn có thể tìm thấy College of Business (gồm các ngành như Accounting (Kế toán), Finance (Tài chính), Marketing (Tiếp thị), Business management hoặc College of Engineering (gồm các ngành về kỹ sư phần mềm, vi tính, cơ khí, cầu đường, dầu khí, hóa…), College of Architecture (ĐH Kiến trúc), College of Education (ĐH Sư phạm)... 

Ở một số trường đại học, người ta cũng có thể dùng từ School thay cho College. Ví dụ, School of Medicine (ĐH Y khoa), School of Business, School of Engineering…

Nói cách khác, khi bạn vào một University, nghĩa là bạn sẽ tốt nghiệp từ một College nào đó của trường. Do vậy, xét về mặt học thuật, ý nghĩa của hai từ University và College không khác biệt nhiều khi nói đến đại học ở Mỹ. Phần lớn người Mỹ đều dùng từ College thay vì University để nói đến việc học ở cấp bậc đại học.

Người ta chỉ dùng từ University khi đề cập đến một trường đại học cụ thể nào đó, ví dụ như Harvard University, Stanford University, hay University of California in Los Angles...

Những đặc điểm chung của College và University:

- CollegeUniversity đều cấp cùng một loại bằng bằng cử nhân (Bachelor's degree).


- Điều kiện nhập học cao hay thấp tùy theo chất lượng, danh tiếng, và thứ hạng của các trường, không phụ thuộc vào tên gọi.


- Cả CollegeUniversity đều có thể là trường công (Public), hoặc trường tư (Private). Tuy nhiên, trường công lập thường dùng chữ "University" hơn.


- Cụm "going to college" được dùng với ý là "đi học ở bất cứ trường College hoặc University nào".

 

Ví dụ:

I have to go to college for many years to be a lawyer.
Tôi có phải học đại học trong nhiều năm để trở thành một luật sư.

 

Which university do you go to?

Bạn học đại học nào?

Những điểm khác nhau giữa College và University:

- Nhìn chung, College thường nhỏ hơn, có số lượng sinh viên thấp hơn, sĩ số trung bình trong một lớp cũng ít hơn. Đối với bậc cử nhân 4 năm (undergraduate), sinh viên ởCollege thường có nhiều điều kiện tiếp xúc với các giáo sư hơn. Ngược lại ở cácUniversity lớn, các giáo sư có xu hướng chú trọng vào công việc nghiên cứu hơn là công việc giảng dạy.


- College chỉ cấp bằng cử nhân (trừ một số trường hợp như Dartmouth College, College of William and Mary, Boston College), trong khi đó University cấp cả bằng thạc sỹ (Master's Degree) và tiến sỹ (Doctorate).


- Một số University lớn được chia thành các đơn vị nhỏ hơn như "The College of Liberal Arts" hay "College of Engineering."

Ví dụ:

Three high school seniors visited a local college campus a prospective freshmen.

Ba học sinh năm cuối trung học phổ thông đã đến thăm một trường đại học ở địa phương trong vai trò là những tân sinh viên.

 

The University of Oxford is one of the leading universities in the world.

Đại học Oxford là một trong những trường đại học hàng đầu trên thế giới.

Trên đây là những thông tin mà luyện thi IELTS cung cấp cho các bạn rõ hơn để giúp cho bạn luyện thi tốt hơn.

Chúc các bạn thành công!