Paraphrase/'pærəfreɪz/ là cách viết lại một câu hay một đoạn văn bằng cách sử dụng những từ ngữ khác (so với câu hay đoạn văn gốc) nhưng vẫn phải giữ được ý nghĩa gốc của đoạn văn. Đây là một trong những kỹ năng cần thiết trong bài thi IELTS, đặc biệt là bài thi viết.

Xem thêm bài viết: 

  •  {Cực Hay} - 170 bài mẫu IELTS Writing theo CHỦ ĐỀ
  • {Ebook Writing Task 2} Ideas for IELTS topics - band 7.0+
  • GIẢI PHÁP cho việc TỰ HỌC IELTS ở nhà TOÀN TẬP

 

Trong IELTS Writing Task 1 & 2, các em cần paraphrase lại câu mở đầu. Cô sẽ hướng dẫn các em 5 bước Paraphase đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả nhé:

Bước 1: Sử dụng các từ thay thế show = give information about = illustrate = demonstrate.

Bước 2: Nếu đề bài nói là "the chart" thì viết lại cụ thể hơn, thành "the first chart" hoặc "the bar chart".

Bước 3: Nếu bảng có nhiều đối tượng khác nhau, các em cần nói rõ các đối tượng đó. Ví dụ đề bài viết: The chart below shows the amount of money per week spent on "fast foods" in Britain.

Các em hãy để ý tới từ “fast foods”, và viết rõ đó lại loại "fast foods" gì. Ví dụ biểu đồ nhìn thấy có 3 loại, các em viết: 3 different types of fast foods.

 Bước 4: Các từ chỉ số lượng như amount, number, population, percentage chuyển thành how many/how much và ngược lại.

 Bước 5: Nếu có số năm (ví dụ: 1900 - 2015), các em có thể viết from 1900 to 2015, hoặc dùng cụm “over the course of 115 years starting from 1900”.

Từ những bước trên, ta rút ra được những gì cần paraphase là: Từ "show", từ "chart", danh từ chung, số lượng, thời gian.

VÍ DỤ CỤ THỂ:

Ví dụ 1: The chart below shows the amount of money per week spent on fast foods in Britain.

Paraphrase: The bar graph ILLUSTRATES how much money people in Britain spent per week on 3 different types of fast food.

Ví dụ 2: The charts below show the results of a survey of adult education. The first chart shows the reasons why adults decide to study. The pie chart shows how people think the costs of adult education should be shared.

Paraphrase: The bar graph demonstrates 7 different reasons why adults pursue education at their age.

Hoặc: The second chart shows how the surveyees think their education expenses should be allocated.

 Ví dụ 3: The table below shows the consumer durables (telephone, refrigerator, etc.) owned in Britain from 1972 to 1983.

Paraphrase: The table illustrates the ownership rate of different home appliances in Britain over the course of 11 years starting from 1972.

Trong ví dụ này, các em có thể thấy từ “consumer durables” lạ, thậm chí không hiểu nghĩa là gì. Nhưng nhìn danh sách trong ngoặc, ta thấy có điện thoại, tủ lạnh,…) nên có thể đoán từ này giống nghĩa với “home appliances” – đồ gia dụng.

Chỉ với 5 bước cơ bản trên đây, cô tin các em sẽ tiết kiệm thời gian và viết bài Writing tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cô một lần nữa nhắc lại là các em cần luyện tập thật nhiều để Paraphase "thật nghề" nhé!!!

 Trang Anna