Trong IELTS Writing Task 2, để có thể đạt được band điểm cao thì ngoài các yêu cầu then chốt là ý tưởng phong phú, diễn đạt logic.... thì việc sử dụng các cấu trúc ngữ pháp nâng cao cũng là yếu tố quyết định. Và hôm nay cô Trang Anna - chiến binh IELTS Fighter sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn cách sử dụng Compound Adj - Tính từ ghép trong IELTS Writing.

Xem thêm bài viết: 

  • Tổng hợp 50 bài mẫu IELTS WRITING – TASK 2
  • 170 bài mẫu IELTS Writing theo CHỦ ĐỀ
  • Tổng hợp bài mẫu IELTS WRITING - TASK 1

Trong bài Writing, nếu các em sử dụng được Mệnh đề quan hệ thì đã ghi điểm rất cao rồi. Tuy nhiên, chúng ta còn có thể rút gọn mệnh đề quan hệ này bằng tính từ ghép (Compound Adj), giúp bài văn súc tích hơn và ghi điểm ngữ pháp, từ vựng cao hơn. Các bạn hãy xem chuỗi video dưới đây để biết được cách sử dụng Compound Adj - Tính từ ghép đúng cách trong IELTS Writing nhé!

Loại 1: N + P2/V-ing

Có 2 dạng tính từ ghép trong nhóm này đó là:
- N + V-ing
- N + P2

Công thức nâng cấp từ Mệnh đề quan hệ lên Tính từ ghép:

- Bước 1: xác định 2 key word trong MĐQH đó là gì
- Bước 2: xác định đó là thể bị động hay chủ động

+ Nếu thể chủ động => Sử dụng N + V-ing

+ Nếu thể bị động => Sử dụng N + P2

Ví dụ:

o N + V-ing

Email is a form of communication that can save time.

=> Email is a time-saving form of communication.

o N + P2

Priority should be given to the problems which are related to the environment.

=> Priority should be given to the enviroment-related problems.

 

Loại 2: Adj + V-ing/P2

Có 2 dạng tính từ ghép trong nhóm này đó là:
- Adj + V-ing
- Adj + P2

Công thức nâng cấp từ Mệnh đề quan hệ lên Tính từ ghép:

- Bước 1: tìm một Adj và một Verb
- Bước 2: xác định đó là thể bị động hay chủ động

+ Nếu thể chủ động => Sử dụng Adj + V-ing

+ Nếu thể bị động => Sử dụng Adj + P2

Ví dụ:

o Adj + V-ing

We should value the friendships that last long.

=> We should value long-lasting relationships.

o Adj + P2

All applicants prefer roles which are paid highly.

=> All applicants prefer highly-paid roles.

 

Loại 3: Adj + N-ed

  

Công thức chuyển từ MĐQH sang Compound Adj

- Bước 1: tìm một Adj và một Noun
- Bước 2: thêm đuôi "ed" vào Noun

Ví dụ:

The majority of Vietnamese 9x are seen as a young generation who have an open mind.

=> The majority of Vietnamese 9x are seen as a young open-minded generation

 

Hi vọng rằng với những hướng dẫn chi tiêt trên đây của cô, các bạn đã biết cách áp dụng Compound Adj để giúp bài IELTS Wiriting Task 2 hay hơn. Chúc các bạn học tốt và đừng quên kênh bài giảng video youtube của IELTS Fighter nhé! Link theo dõi: https://www.youtube.com/c/IELTSFighter