Nhắc lại: Để hiểu hơn về cách làm bài dạng T/F/NG các bạn hãy học kỹ lại bài Unit 6: Reading dạng bài True False Not Given và Unit 13: Luyện tập True/ False/Not given hoặc Yes/ No/Not given sẽ giúp các bạn hiểu rõ về dạng T/F/NG, sau đó các bạn hãy luyện tập dạng này theo chủ đề Health dưới đây nhé!

 

1. Nhớ gạch dưới key words và xác định:

 • True: nội dung đề cập phù hợp với trong bài
 • False: nội dung ngược lại với thông tin trong đoạn
 • Not given: không đề cập hoặc có đề cập key words nhưng không đủ thông tin kết luận

2. Đáp án và phân tích:

 1. B

Gạch dưới: small businesses/ fail/ initial two years

→ Đoạn 1 đề cập “small businesses” (dòng 5) dòng 6: “one in three fails in the first two years”

 1. D

Gạch dưới: small business/ have an edge over/ large business

→ Đoạn 2 dòng 4: “it’s difficult for small businesses…” → dòng 5 “Instead, small businesses...offer customers personalized service and specialized products…that can be more difficult to find in a large chain store

 1. B

Gạch dưới: how long/ start earning a profit

Đoạn 4 5 đề cập đến profit → dòng 4 đoạn 5: “a small business takes one to two years to become profitable

3. Từ vựng trong bài

 • profitable (a) có lợi nhuận
 • have an edge over có lợi thế hơn
 • initial (a) đầu tiên
 • potential (a) tiềm năng
 • compete (v) cạnh tranh

Các bạn có thể xem thêm các dạng bài khác trong IELTS reading: 

 • Các bước làm Multiple Choice hiệu quả! 
 • Cách làm Dạng bài Labeling a Diagram 
 • Mẹo làm dạng bài tập Matching Paragraph Headings 
 • Chiến thuật làm bài Completing diagrams – Hoàn thành biểu đồ

Chúc các bạn học tốt và chinh phục điểm IELTS reading thật cao nhé! Hẹn gặp các bạn vào bài học sau.