Sau đây trung tâm luyện thi IELTS-FIGHTER xin chia sẻ đến các bạn chiến thuật trả lời IELTS Reading Đúng Sai Không Có Dữ Liệu

Bài viết này giúp các bạn hiểu sơ lược về dạng câu hỏi Đúng sai hoặc không có dữ liệu, thực hành các bài tập chọn lọc.

Đầu tiên các bạn cần đọc lướt đề bài gồm đoạn văn và câu hỏi. Sau đó, nhìn vào danh sách các câu hỏi về sự kiện đúng sai hoặc chưa có dữ liệu trong bài đọc. Và lúc này bạn cần quyết định xem dữ kiện câu hỏi đúng hay sai hoặc chưa có trong bài.

Đây là chiến lược cơ bản giúp bạn trả lời câu hỏi dạng này:

Mẹo:
Nếu câu hỏi được nêu khá rõ ràng ý trong bài đọc thì nghiễm nhiên câu trả lời là True
Nếu câu hỏi ngược lại với bài đọc thì câu trả lời False
Nếu câu hỏi đưa dữ kiện không đúng hay sai, câu trả lời là chưa có dữ kiện.
Chiến lược để trả lời dạng đề thi IELTS Reading True False not Given:
- Các câu hỏi sẽ được trình bày theo thứ tự dữ kiện đưa ra trong bài đọc.
- Đọc câu hỏi một cách cẩn thận, kĩ lưỡng, nắm được ý và từ khóa chắc chắn rằng bạn hoàn toàn hiểu câu hỏi.
- Đọc lướt qua đoạn văn để tìm câu trả lời bằng cách dựa vào các từ khóa trong câu hỏi.

- Khi bạn tìm thấy đoạn chứa câu trả lời, đọc kĩ các câu một cách cẩn thận để xác định câu trả lời T, F hoặc NG.
- Để ý các từ đồng nghĩa trong câu hỏi vì đoạn văn sẽ sử dụng mà không lặp lại từ trong câu hỏi.
- Tìm các từ "controlling words" như từ "only", "all", "never" vv... Nếu trong đoạn văn là "some" thì câu trả lời là False.
- Không nên tốn quá nhiều thời gian cho 1 câu hỏi, vì có thể đó là Not Given.
- Kiểm tra lại câu trả lời để chắc chắn bạn ghi chính xác các kí hiệu T, F, NG.

Xem 1 ví dụ bên dưới:

Chiles originate in South America and have been eaten for at least 9,500 years.

Câu hỏi:
1. Chiles come from South America
2. People began eating Chiles in the last few centuries
3. South Americans were the first people to start eating Chiles

Câu hỏi 1 là T, các bạn thấy từ đồng nghĩa "Originate" và "Come from"
Câu hỏi 2 là F, 9,500 năm, không phải vài thế kỉ, vài trăm năm.
Câu hỏi 3 là NG. Câu hỏi có thể là đúng nhưng chỉ là giả định chứ không phải sự thật. Rất có khả năng ngưởi Nam Mỹ ăn ớt đầu tiên vì nó có nguồn gốc ở đó. Tuy nhiên điều này chưa chắc chắn. Vậy câu trả lời NG.

IELTS-Fighter chúc các bạn học tốt!