Vì đặc thù của bài Process và Maps khá khác nhau, hai dạng bài này cần được giải thích rõ ràng. Đối với dạng bài Process, trọng tâm của bài Process khác với các bài về số, vì tất cả những gì bạn cần nói đã được “phơi bày” hết lên trên diagram rồi. Cái chúng ta cần làm là đem lắp các từ đấy thành những câu đầy đủ, và nối các câu làm sau cho có nghĩa.

=> Các bạn xem chi tiết: Cách viết dạng bài Bản đồ (Maps) – Writing task 1

Như cái tên đã chỉ ra, các từ nối trong Process thường sẽ là các từ về thứ tự, bởi vì các bạn sẽ miêu tả các bước hoặc công đoạn tạo ra một sản phẩm gì đó. Bạn có thể đi theo một khung khá an toàn như sau:

  • paraphrase đầu bài
  • câu nhận xét chung
  • Firstly, … => Secondly, … => Next, … =>

Đây là một điểm bắt đầu tốt, và nếu bạn chưa viết được chỉn chu theo bố cục này, thì các bạn cần tập trung luyện viết câu đơn hoàn chỉnh, chia đúng động từ trước khi làm bố cục ở trên phức tạp hơn.

a. Paraphrase đầu bài

Như bao bài Task 1 khác, đoạn mở đầu của bạn bao giờ cũng là một câu paraphrase lại đề bài được cho. Vậy là bạn cũng phải paraphrase lại 2 phần giống với đề bài biểu đồ là từ diagram và động từ show.

Khác với biểu đồ, trong bài Process, chỉ có 1 từ để thay thế cho diagram picture. Thế nên bạn đừng lo lắng quá về từ này. Còn từ show có thể thay bằng 1 trong các từ sau: illustrate/ demonstrate/ represent/ exhibit.

Hãy nhìn vào biểu đồ sau:

The diagram below shows the various stages involved in the production of beer.

 

Một điều mà bạn cần phải hiểu về bài Process, đó là bạn không cần phải hiểu về sơ đồ này mới viết được bài, mặc dù càng hiểu thì càng tốt. Bài Process chỉ đơn giản muốn thử thách bạn là: tôi cho bạn những danh từ và động từ này, hãy cho tôi một đoạn văn có nghĩa.

b. Các bạn hãy để ý đề bài:

The diagram below shows the various stages involved in the production of beer.

Đây là câu mà chúng ta cần phải paraphrase. Như đã nói ở trên, bạn có thể paraphrase diagram show thành picture illustrate rồi. Ở phần còn lại, thường đề bài Process chia làm 2 loại: sự sản xuất ra cái gì đấy, hoặc chu kì của cái gì đấy, và nó thường cho những từ này ở dạng danh từ (production of beer). Bạn có thể paraphrase lại bằng các cách sau:

  • Dùng “how”: production of beer => how beer is produced
  • Dùng động từ: the various stages involved in the production of beer => the different steps to produce beer.

 

Sau khi đã paraphrase lại đề bài, chúng ta sẽ phải viết một câu nhận xét chung. Đây là câu nói khái quát quy trình này bắt đầu bằng giai đoạn gì và kết thúc bằng giai đoạn gì. Bạn có 2 cách xử lý câu này:

  • Viết câu mới: The picture demonstrates the different steps to produce beer. It begins with … and ends with
  • Viết nối vào câu mở bài: The picture demonstrates the different steps to produce beer, beginning with … and ending with

Các bạn nhớ, về mặt ngữ pháp, sau từ with, chúng ta phải dùng danh từ hoặc động từ V-ing, nên đừng nhanh nhẩu đoảng gắp ngay động từ ở trong hình để vào nhé J

Và đây là lúc chúng ta viết phần thân bài. Như đã nói bạn có thể đi theo bố cục an toàn: Thứ nhất, … Thứ hai, … Tiếp theo, … Cuối cùng, … Phần mà bạn cần làm bây giờ là chuyển các danh từ trong hình vẽ thành câu. Hãy nhìn vào hình vẽ ở đây và xác định các danh và động từ. Bao giờ để sản xuất ra một cái gì đấy, ta cũng có một nguyên liệu bắt đầu. Trong bài này, chúng ta có malted barley. Vậy, chúng ta làm gì với nguyên liệu này?

malted barley => milling => mashing => lautering => spent grain animal feed.

 

Các bạn có thể thấy, các động từ V-ing ở đây là các hành động làm với cái nguyên liệu malted barley này. Vậy, khi viết thành câu, các bạn phải chuyển nó thành dạng bị động.

Không phải: malted barley is milling and mashing and lautering. Mà là: malted barley is milled, mashed and lautered.

Nhìn vào trong biểu đồ, chúng ta thấy sự xuất hiện của các danh từ khác nữa, ví dụ như water hoặc spent grain hay animal feed. Các danh từ này rơi vào một trong 2 nhóm: sản phẩm được tạo ra hoặc sản phẩm được thêm vào. Có thể thấy, water là cái được thêm vào,trong khi spent grain animal feed là cái được tạo ra. Chúng ta có thể viết:

Firstly, the production of beer begins with the milling of malted barley. Then, it will be added with water to be mashed and lautered. At the end of this process, spent grain is collected to feed the animals.

Đoạn văn trên hoàn toàn OK để dùng. Muốn làm nó tốt hơn, bạn hãy thêm vào các đối tượng hoặc máy móc mà thực hiện các hành động này. Chúng ta có thể thấy hoạt động mill lauter đều được làm ở trong một cái thùng/lò. Nếu bạn không chắc, hãy viết một từ chung chung như container.

Firstly, the production of beer begins with the milling of malted barley. Then, it will be added with water to be mashed and lautered in containers. At the end of this process, spent grain is collected to feed the animals.

 

Ở giai đoạn sau, các bạn có thể thấy cái hỗn hợp còn lại sau quá trình lauter được chuyển đi để boil. Hãy suy nghĩ một chút, nếu mà là boil (đun sôi) thì cái được đun sôi phải là chất lỏng chứ đúng không? Vậy, từ đây trở đi, cái danh từ mới của bạn sẽ là the lidquid.

Chúng ta có giai đoạn mới

liquid => boiling (+ sugar + hops) => whirlpool => cooling. Các bạn có thể viết:

 After the spent grain is separated, the liquid is passed to another container to be boiled     with sugar and hops. Then it will be transferred to a whirlpool. Next, it will be cooled.

Hãy nhìn vào 2 câu cuối. Chúng là 2 câu khá ngắn và cụt – một điều chúng ta luôn tránh trong Writing. Nếu có những câu như thế này, các bạn có thể ghép chúng vào với nhau. Một điểm khá hay của Process là sự trình tự của nó, nên bạn có thể nối rất hay bằng 2 từ đơn giản là before hoặc after.

 After the spent grain is separated, the liquid is passed to another container to be boiled     with sugar and hops. Then, it will be transferred to a whirlpool before cooling.

Hoặc:

 After the spent grain is separated, the liquid is passed to another container to be boiled  with sugar and hops. Then, after being transferred to a whirlpool, it will be cooled.

Cách nối bằng before và after này nên được sử dụng nhiều trong bài, vì nó là một cách khéo để biến câu dài thành câu ngắn, hoặc đề cập đến một ý mà bạn không có đủ từ vựng để nói. Ví dụ, nhìn vào giai đoạn cooling. Khả năng cao là bạn không biết cái máy làm cooling là cái gì. Mình cũng vậy. Nếu diễn đạt bằng cách ở trên (… before cooling), chúng ta sẽ vừa đề cập được giai đoạn này, vừa khéo léo lấp đi những từ chúng ta không biết.

Với các quy tắc trên, các bạn có thể dễ dàng viết được phần còn lại của bài như sau:

The cooled liquid is then added to a combination of carbon dioxide and yeast for fermentation. After fermenting, the mixture will be left to mature in another container. The matured beer is then ready for filtering and packaging in which it will be bottled, pumped into kegs or loaded onto trucks for delivery.

Chúng ta có thể có một bài hoàn chỉnh một cách khá đơn giản như sau:

The picture demonstrates the different steps to produce beer. The procedure starts with the processing of malted barley and ending with the packaging of beer.

Firstly, the production of beer begins with the milling of malted barley. Then, it will be added with water to be mashed and lautered in separate containers. At the end of this process, spent grain is collected to feed the animals.

After the spent grain is separated, the liquid is passed to another container to be boiled with sugar and hops. Then, it will be transferred to a whirlpool before cooling.

The cooled liquid is then added to a combination of carbon dioxide and yeast to be fermented. After fermenting, the mixture will be left to mature in another container. The matured beer is then ready for filtering and packaging in which it will be bottled, pumped into kegs or loaded onto trucks for delivery.

Có một điểm bạn cần lưu ý nữa về bài viết này, đó là việc tránh lạm dụng cấu trúc “an toàn” đã nói ở đầu. Thay vì máy móc là “1st,… 2nd, … finally, …”, các trình tự được đánh dấu bằng sự kết thúc của bước trước đó. Cách viết này làm cho người đọc dễ theo dõi nội dung và giúp người viết sử dụng được đa dạng các cấu trúc câu hơn.