Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ được khám phá thêm về topic rất hay xuất hiện trong bài IELTS listening đó là Details of job. Vậy chúng ta cùng nhau vào bài học ngay đi nhé!

Xem thêm TOPIC khác trong IELTS listening:

 • Unit 17: Hotel 
 • Unit 16: Marriage - chủ đề hôn nhân trong IELTS
 • Unit 15: Holidays

1. Một số từ vựng cần lưu ý khi hỏi về chi tiết của 1 công việc:

 • vacancy (n)  /ˈveɪkənsi/ vị trí trống cần tuyển dụng
 • temporary job/employee (nhân viên thời vụ) >< permanent job/ employee: nhân viên chính thức
 • shift (n) ca làm việc
 • pay/ salary/ wage
 • incentive (n) tiền hoa hồng/ tiền thưởng
 • dress code: nguyên tắc ăn mặc
 • day-off: ngày nghỉ
 • sick leave (phép nghỉ bệnh), annual leave (phép nghỉ hàng năm), maternal leave (phép nghỉ thai sản), parental leave (phép nghỉ của cha mẹ để chăm con mới sinh)
 • reference (n) thư/ người giới thiệu

2. Thực hành

Write no more than TWO words OR/AND a number

File nghe (download): Audio

Phân tích:

 • Đọc yêu cầu giới hạn số từ của đề
 • Gạch dưới những từ là key words để dễ dàng xác định trong lúc nghe và dự đoán thông tin cần điền là gì (số/ nghề nghiệp/ ngày tháng….)
 • Nghe và cẩn thận những chỗ chỉnh sửa thông tin (but, however,...) xem cái nào mới là phương án cuối cùng

Key:

W: We’re looking for a waiter at the moment. There was one post for a cook but that’s already been taken (1) → Đang cần tìm tên 1 công việc → look for thay cho từ vacancy (không chọn cook → vì đã có người làm rồi (BUT))

W: You get one day off and I think you can negotiate which one you want, it’s more or less up to you. But it has to be the same one everyweek (2) → negotiate=choose/ the same each week

W: You get 5.50 pounds an hour, and that include a break (3) → bắt đáp án dựa trên số tiền

W: You don’t have to. You can get a meal in the hotel (4) → dựa vào từ hotel

W: You need to wear a white shirt, just a plain one, and dark trousers (5)

W: You have to wear a jacket, but the hotel lends you that (6) → hotel lends you= suppied (cung cấp sẵn)

M: I don’t know what the starting date is

W: Just a minute. I think it’s some time around the end of June. Yes, the 28th (7)

W: Her name is Jane Urwin. That’s U-R-W-I-N (8)

W: Could you call tomorrow? She usually starts checking the rooms at midday, so before then if you can (9)

W: And by the way, she will ask you for a reference (10)

Hi vọng với bài học chia sẻ trên đây đã giúp ích các bạn mở rộng kiến thức Topic Details of Job được hiệu quả nhất cũng như nắm được cách làm dạng bài điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong đoạn văn được tốt nhất nhé!

Chúc các bạn học tập tốt và hẹn gặp bạn trong bài học sau ^^