Trong bài học này, chúng ta sẽ xem xét tầm quan trọng của kỹ năng dự đoán câu trả lời khi làm dạng bài “Note Completion” – dạng bài thường gặp trong IELTS Listening Part 1. 

Kỹ năng dự đoán câu trả lời có thể được dùng cho những dạng câu hỏi khác, đặc biệt là những dạng yêu cầu điền thông tin còn thiếu. Do đó, bạn hoàn toàn có thể áp dụng kỹ năng này vào các phần khác của bài thi (trừ dạng bài Multiple Choice Questions).

Predicting answers in IELTS Listening

(Kỹ năng dự đoán câu trả lời)

Trước khi đến với mỗi bài Nghe trong IELTS, bạn sẽ có một khoảng thời gian nhất định để đọc các câu hỏi. Bạn nên sử dụng thời gian này để lướt qua tất cả các câu hỏi, cố gắng hiểu và dự đoán về những gì bạn sắp nghe bởi bạn sẽ chỉ được nghe một lần duy nhất.

Đối với dạng Gap Filling (Điền từ vào chỗ trống), bạn nên tận dụng khoảng thời gian này để thử dự đoán về loại thông tin bạn cần nghe. Điều này không chỉ giúp bạn dễ dàng dự đoán vị trí thông tin sẽ xuất hiện trong bài mà còn giúp bạn xác định từ cần điền một cách chính xác hơn.

Để dự đoán, các bạn chỉ cần đọc lướt qua các câu hỏi, dựa vào ngữ cảnh, cấu trúc ngữ pháp tổng thể… để định hướng loại câu trả lời cần thiết. Có thể bạn sẽ không đoán được chính xác loại câu trả lời, nhưng việc làm này chắc chắn sẽ giúp bạn thu hẹp phạm vi đáp án.

Practice (Luyện tập)

Hãy nhìn vào ghi chú về “Library Information” và xác định xem ở mỗi chỗ trống, bạn cần nghe và điền loại thông tin nào dưới đây.

A a number

B a name (of a person)

C a place

D a date or day/month/year

E an item

 

Library Information

Minimum joining age: 18 years

For registration must take:

  • two 1 ……………………. and
  • two forms of ID e.g. driving licence, 2 …………………….

Cost to join per year (without current student card): 3 £…………………….

Number of items allowed: (member of public) 4 …………………….

Login times: four weeks

Fines start at 5 £ …………………….

Computers can be booked up to 6 ……………………. hours in advance

Library holds most national papers, all 7 ……………………. , and magazines

Need 8 ……………………. to use photocopier


Creative Writing Class

  • tutor is John 9 ……………………. and
  • held on 10 ……………………. evenings

Cùng check xem bạn đã xác định loại từ cần điền chính xác chưa nhé:

1 - E 2 - E 3 - A 4 - A 5 - A

6 - A 7 - E 8 - E 9 - B 10 - D

Như đã cùng tìm hiểu ở bài học trước, đề thi thường chứa “bẫy” và các bạn luôn cần cảnh giác với những thông tin gây nhiễu trong IELTS Listening. Bạn có thể sẽ nghe thấy nhiều hơn một thông tin tiềm năng nhưng chỉ có một thông tin trong số đó là câu trả lời đúng.

Ví dụ:

- Ở câu hỏi số (3), bạn đang cần điền thông tin về cost (giá cả) without current student card (khi không có thẻ sinh viên). Điều đó có nghĩa là rất có khả năng bạn sẽ nghe được cost with one/a student card (giá khi có thẻ sinh viên) nữa. Vì vậy bạn cần nghe thật kỹ để có thể xác định được câu trả lời đúng.

- Ở câu hỏi (4), bạn cần thông tin về number of items allowed (những thứ được phép sử dụng) dành cho member of public (thành viên ngoài trường), có thể con số này sẽ khác đối với students (sinh viên trong trường). Bạn cũng cần nghe thật kỹ để điền được con số chính xác.

Giờ bạn hãy nghe và cố gắng trả lời các câu hỏi. Lưu ý:

- Đọc kỹ giới hạn từ/chữ số được quy định cho mỗi câu hỏi

- Sử sụng chính xác những từ bạn nghe thấy (đừng thay đổi chúng)

- Chắc chắn bạn viết đúng chính tả

Questions 1-10

Complete the notes below.

Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.

Audio:   

 

Library Information

Minimum joining age: 18 years

For registration must take:

  • two 1 ……………………. and
  • two forms of ID e.g. driving licence, 2 …………………….

Cost to join per year (without current student card): 3 £…………………….

Number of items allowed: (member of public) 4 …………………….

Login times: four weeks

Fines start at 5 £ …………………….

Computers can be booked up to 6 ……………………. hours in advance

Library holds most national papers, all 7 ……………………. , and magazines

Need 8 ……………………. to use photocopier


Creative Writing Class

  • tutor is John 9 ……………………. and
  • held on 10 ……………………. evenings

Đáp án và transcript của bài tập:

No.

Answer key

Transcript

1

(passport) photos/ (passport) photographs

Librarian: Good morning, North College Library. How can I help you?

Man: I was wondering if it was possible to join the library.

Librarian: Are you a student at North College?

Man: No, I’m not, but someone told me it was possible to join, even if I wasn’t.

Librarian: That’s right, it is. Are you over 18? That’s our minimum joining age.

Man: Yes, I am.

Librarian: That’s no problem then.

Man: Could you tell me what I have to do to join?

Librarian: Well, you’ll need to come into the library and fill out some forms. You’ll also need to bring two passport photos with you. We also need two documents for ID, so a driving licence would be fine.

2

(a) bank statement

Man: I’ve got that and what else? A credit card?

Librarian: No, it needs to have your address on it.

Man: Shall I bring a bank statement, would that do?

Librarian: That’ll be fine.

3

125 (per year)

Man: Good. Does it cost anything to join?

Librarian: Well, it’s free for students here but otherwise it’s £125 per year or £25 if you’ve got a current student card from another college.

Man: I was at Westerly College until last year but now I’ve got a job at Jefferson’s steel factory. Er, it’s more expensive than I thought. My local library is free.

Librarian: But you’ll find they don’t have the range of reference books or facilities which we buy for our students. That’s why you have to pay to be an external member.

4

8

Man: I see. How many books can I borrow?

Librarian: We allow twelve items borrowed at any one time if you’re a student, and that includes CDs, DVDs and videos. However, it’s only eight items for members of the public.

Man: Fine. And how long can I have them for?

Librarian: Well, you can have both fiction and reference books for four weeks which isn’t bad really.

5

1.50

Man: And what happens if I return them late?

Librarian: Like all libraries there’s a fine system in place. The minimum fine is £1.50 but it can be much higher for some items – up to £5 per week. We’ll give you a booklet with all the details when you join. You can always renew items if they’re not required by anyone else by telephoning or logging on to our website.

6

48

Man: What about the computers? Can I use them free of charge?

Librarian: For college students it’s free, but for external members like yourself, the first hour is free and then we make a nominal charge of £1 per hour thereafter.

Man: Do I have to book in advance for them?

Librarian: Oh, yes, it’s advisable. Most people tend to book twenty-four hours in advance although sometimes you can get one with only six hours’ notice. However, the earliest you can book a computer is forty-eight hours before you need it, and you can only book one hour at a time. If no-one else has booked the computer out, then you may be able to have another hour if you want. We have a wide range of databases, so the computers are in great demand.

7

local papers/ local newspapers

Man: I’m thinking of doing some writing and I might need to access national newspapers. Do you have them on these databases?

Librarian: We do indeed. We’ve got all the big nationals, The Guardian and The Observer, The Independent and The Times and Sunday Times. We’ve also got all the local papers and a wide selection of magazines.

8

(a) card/ cards

Man: Excellent. I assume you have photocopying facilities?

Librarian: Of course. 5p a sheet for both A4 and A3 black-and-white copies and 40p a sheet for colour. You can get a card from the counter here – it doesn’t take coins.

9

Grantingham

Man: OK. Oh by the way, another thing I was wondering about was if you ran any writing classes through the library?

Librarian: We do, but you’ll have to speak to John Grantingham about that. He’s our resident author. He runs the creative writing classes.

Man: John ... Grant .... Could you spell that for me please?

Librarian: Certainly. G-R-A-N-T-I-N-G-H-A-M.

10

Friday

Man: Are the classes here at the library?

Librarian: Yes – he’s here on Thursday evenings, oh no sorry, Friday – he’s just changed it. You can contact him by emailing the library.

Man: Okay. Right, well that’s about all I need to know. Thank you. I’ll be along later this week to join. Thanks. Bye.

Bên dưới đây là một bài tập giúp bạn luyện tập kỹ năng chúng ta đề cập trong bài học hôm nay.

Hãy làm theo những gì bạn vừa được hướng dẫn ở trên và làm thử bài tập hoàn thành ghi chú này. Hãy nhớ rằng:

- Đọc các chỉ dẫn ở đề bài

- Sử dụng thời gian cho phép ở đầu mỗi bài nghe để đọc các câu hỏi và dự đoán những gì bạn sẽ được nghe sắp tới.

- Thận trọng với những thông tin gây nhiễu.

- Sử dụng chính xác những từ bạn nghe thấy

- Viết đúng chính tả.

 Nguồn bài tập: ielts-exam.net

Xem thêm bài viết: Giving directions – Chỉ đường trong IELTS