Chủ đề tuổi thọ là một "gương mặt thân quen" trong phần thi IELTS Writing. Vậy hôm nay hãy cùng IELTS Fighter nghiên cứu về những cấu trúc hay và từ vựng độc đáo cần có để đạt được điểm band Writing cao khi bắt gặp chủ đề “average life expectancy” nhé.
 
 
 
Topic todayIn the developed world, average life expectancy is increasing. What problems will this cause for individuals and society? Suggest some measures that could be taken to reduce the impact of ageing populations. (Khi thế giới phát triển, tuổi thọ trung bình ngày càng tăng. Vậy vấn đề gì sẽ nảy sinh gây ảnh hưởng cho các cá nhân và xã hội? Hãy đề xuất một số biện pháp có thể được thực hiện để giảm tác động của dân số già.)
 
Đây là dạng bài viết về Problems + Solutions.

Cách nhận biết dạng bài này: đề bài có các từ "problem", "solution", "causes", "reasons"

Trước tiên, hãy cùng vẽ ra outline để xem hướng tư duy làm bài viết về chủ đề này là như thế nào các bạn nhé.
 
Mở bài
 • Paraphrase lại vấn đề: "It is true that people in industrialised nations can expect to live longer than ever before".
 • Trả lời câu hỏi: "Although there will undoubtedly be some negative consequences of this trend, societies can take steps to mitigate these potential problems".

Thân bài 

Mỗi đoạn sẽ có 1 ý chính xuyên suốt cả đoạn và 2 ý support cho ý chính. Mỗi ý support sẽ phải đi kèm với một lời giải thích hoặc một ví dụ.

Đoạn 1:

 • ý chính của đoạn 1: several related problems can be anticipated - một vài vấn đề có thể nảy sinh
 • ý Support 1: more people of retirement age who will be eligible to receive a pension - vấn đề về việc trả lương hưu cho nhiều người già hơn
 • giải thích cho ý Support 1: the proportion of younger, working adults will be smaller, and governments will therefore receive less money in taxes in relation to the size of the population
 • ý Support 2:  a greater tax burden for working adults - vấn đề gánh nặng thuế cho người đi làm
 • giải thích cho ý Support 2: young adults will increasingly have to look after their elderly relatives.

Đoạn 2:

 • ý chính của đoạn 2: several actions that governments could take to solve the problems - một vài biện pháp của chính phủ
 • ý Support 1:  increase the retirement age for working adults - tăng độ tuổi về hưu cho người đi làm
 • giải thích cho ý Support 1: people of this age tend to be healthy enough to continue a productive working life
 • ý Support 2:  encourage immigration in order to increase the number of working adults who pay taxes - khuyến khích di cư để tăng lượng thuế
 • giải thích cho ý Support 2: money from national budgets will need to be taken from other areas and spent on vital healthcare, accommodation and transport facilities for the rising numbers of older citizens.

Kết bài

Tóm tắt lại những ý chính vừa nêu ra: various measures can be taken to tackle the problems that are certain to arise as the populations of countries grow older.

 
Thêm vào đó, các bạn hãy nghía qua kho từ vựng cực hữu ích nên dùng cho Topic này nhé (chú ý đọc nghĩa tiếng Việt để hiểu rõ hơn cách dùng các cấu trúc đặc biệt này).
 
 • people of retirement age who will be eligible to receive a pension:  người trong độ tuổi hưu sẽ được nhận tiền hưu trí
 • receive less money in taxes in relation to the size of the population: thu ít tiền từ thuế khi so với quy mô của dân số quốc gia
 • a greater tax burden for working adults: gánh nặng thuế lớn hơn đè lên vai người lao động
 • a rise in the demand for healthcare: sự tăng lên nhu cầu về chăm sóc sức khỏe
 • increase the retirement age for working adults: tăng độ tuổi nghỉ hưu cho người lao động
 • A second measure would be for governments: giải pháp thứ hai đề xuất dành cho chính phủ
 • money from national budgets will need to be taken from other areas and spent on:  tiền ngân sách sẽ cần lấy từ các nguồn khác và chi tiêu cho

 

Còn bây giờ, hãy cùng ứng dụng những cấu trúc "high-level" ở trên để cùng ngâm cứu về bài mẫu band 9 sau và luyện tập viết về chủ đề này nào.

It is true that people in industrialised nations can expect to live longer than ever before. Although there will undoubtedly be some negative consequences of this trend, societies can take steps to mitigate these potential problems.

As people live longer and the populations of developed countries grow older, several related problems can be anticipated. The main issue is that there will obviously be more people of retirement age who will be eligible to receive a pension. The proportion of younger, working adults will be smaller, and governments will therefore receive less money in taxes in relation to the size of the population. In other words, an ageing population will mean a greater tax burden for working adults. Further pressures will include a rise in the demand for healthcare, and the fact young adults will increasingly have to look after their elderly relatives.

There are several actions that governments could take to solve the problems described above. Firstly, a simple solution would be to increase the retirement age for working adults, perhaps from 65 to 70. Nowadays, people of this age tend to be healthy enough to continue a productive working life. A second measure would be for governments to encourage immigration in order to increase the number of working adults who pay taxes. Finally,money from national budgets will need to be taken from other areas and spent on vital healthcare, accommodation and transport facilities for the rising numbers of older citizens.

In conclusion, various measures can be taken to tackle the problems that are certain to arise as the populations of countries grow older.

(265 words, band 9)

Chúc các bạn học tốt cùng IELTS Fighter!

Nguồn: ielts-simon.com