Trong loại câu hỏi này, nhiệm vụ của bạn là điền vào chỗ trống của một đoạn tóm tắt, ghi chú nào đó (dựa vào thông tin đoạn văn).

Chiến thuật làm bài Completing notes and summaries - Hoàn thành ghi chú và bản tóm tắt - ielts reading

 

Bạn có thể được cung cấp một danh sách từ vựng dùng để điền hoặc bạn phải tự tìm thông tin trong bài đọc để điền.

Tất cả thông tin trong phần tóm tắt sẽ xuất hiện trong bài đọc, tuy nhiên không giống hoàn toàn. Đoạn tóm tắt sẽ sử dụng synonyms và paraphrasing để bẫy bạn.

Mục đích của dạng bài này là để kiểm tra khả năng:

 • Hiểu ý nghĩa chung của đoạn tóm tắt;
 • Kĩ năng scan để tìm thông tin;
 • Kĩ năng xác định từ đồng nghĩa (synonyms) và cách paraphrases

Bài viết sẽ chia sẻ:

 • Format của câu hỏi;
 • Một số vấn đề của thí sinh;
 • Cung cấp bí quyết làm bài;
 • Cung cấp chiến thuật làm bài;

Format phần thi

Dưới  đây là dạng bài 1 – bạn tìm thông tin từ bài đọc để điền

Dạng bài 1 – bạn tìm thông tin từ bài đọc để điền - ielts reading

Còn đây là dạng bài thứ 2 – bạn sử dụng từ trong box. Nhớ rằng, sẽ có nhiều lựa chọn trong box hơn câu trả lời cần điền.

Dạng bài thứ 2 – bạn sử dụng từ trong box - ielts reading

Vấn đề của thí sinh

Loại câu hỏi này không đòi hỏi bạn phải hiểu chi tiết bài đọc. Một vài thí sinh thường mất thời gian để đọc toàn bài và cố gắng hiểu mọi thứ. Bạn không cần làm như vậy, hãy tập trung vào đoạn tóm tắt.  

Một vài thí sinh đọc đoạn tóm tắt và cố gắng tìm từ giống hệt trong bài đọc. Tuy nhiên chắc chắn phương pháp ấy sẽ không hiệu quả vì đề thi yêu cầu bạn tốt kĩ năng synonyms và paraphrasing.

Một lỗi nữa là thí sinh thường bỏ qua quy tắc ngữ pháp. Câu điền cần đúng ngữ pháp.

Bài thi sẽ bẫy bạn bằng việc bỏ vào box lựa chọn cho bạn các từ vựng lấy từ trong bài đọc. nhiều bạn nghĩ rằng đó là đáp án. Tuy nhiên chắc chắn rồi, bạn sẽ mất điểm vì bài thi không đơn giản như vậy. Bạn phải vận dũng kĩ năng tìm từ đồng nhĩa (synonyms) và paraphrasing của mình.

Bí quyết làm bài

 1. Cố gắng đoán đáp án trước khi nhìn lựa chọn hoặc đọc bài văn. .
 2. Xác định loại từ cần điền là a” verb, noun, adjective hay adverb”
 3. Tìm từ đồng nghĩa - synonyms và paraphrases trong bài.
 4. Không dành quá nhiều thời gian cho một câu hỏi. Nếu không được, chuyển sang câu khác. Trả lời câu dễ trước.
 5. Câu trả lời thường theo thứ tự của câu hỏi;
 6. Nếu bạn có một danh sách các từ để chọn, loại trừ những đáp án sai ngữ pháp

Chiến thuật làm bài

 1. Đọc câu hỏi cẩn thận. lưu ý số lượng từ bạn điền vào 1 ô trống (thường là 1,2 hoặc 3)
 2. Đọc lướt đoạn tóm tắt và cố gắng hiểu nghĩa chung của đoạn;
 3. Cố đoán câu trả lời trước khi đọc đoạn văn. Xác định loại từ cần điền;
 4. Nếu bạn có danh sách từ, cố gắng đoán 2-3 lựa chọn cho câu trả lời.
 5. Xác định phần nào của đoạn văn chứa đáp án. Tìm từ đồng nghĩa – synonyms;
 6. Nhìn lại và chọn cẩn thận;
 7. Kiểm tra xem đáp án của mình vừa chọn có chính xác không;

Hi vọng bài viết sẽ giúp bạn làm bài này tốt và hiệu quả. Cùng Ietls-fighter luyện một số bài tập nhé!