Một bước quan trọng trong phần II – Speaking IELTS thường bị bỏ qua đó là bạn có 1 phút chuẩn bị. Ngược lại, các bạn nên tận dụng phần này thật hiệu quả để chuẩn bị thật tốt cho phần nói của mình:

 

“Describe an interesting building in your city.”

You should say:

What the building looks like

What it is used for

Why it is interesting

How often you visit this building

 

Hầu hết các thí sinh thường viết note như sau:

1- a building/old

2- a library/books

3- It’s very old

4- Once a month

 

Và tất nhiên, với những nguồn liệu như trên thì bài nói của thí sinh sẽ rất đơn giản và không gây ấn tượng với giám khảo.

Sau đây sẽ là 3 bước giúp bạn có bước chuẩn bị thật hoàn hảo cho bài nói của mình.

 

Step 1: Selection (Chọn lựa)

Bạn chọn đúng nội dung bạn muốn nói. Nếu bạn chọn sai nội dung nói, chắc chắn bạn sẽ gặp vấn đề để diễn đạt ý của mình trong 2 phút.

Bước quan trọng đầu tiên đó là hãy cố gắng tìm nội dung dễ nói và phát triển ý. Khi nội dung dễ nói, bạn sẽ tập trung nhiều vào việc tìm từ vựng tốt và những cách để tăng điểm.

 

Những chủ đề dễ sẽ:

  • Có nhiều đặc điểm dễ nói
  • Dễ mở rộng
  • Bao gồm những chi tiết “không có thật”

 

Rất nhiều thí sinh bị sao nhẵng bởi những tính từ hay xuất hiện trong chủ đề miêu tả, ví dụ: “An interesting building in your city..”. Khi bạn thấy tính từ “Interesting”, bạn lập tức nghĩ rằng phải tìm 1 building nào đó đặc biệt, thú vị để miêu tả. Tuy nhiên điều này sẽ làm cho bạn lại một lần nữa tập trung vào nội dung. Thay vì đó, hãy chọn bất kì một tòa nhà nào đó hiện ngay trong đầu bạn và tận dụng sức mạnh ngôn từ của mình để miêu tả.

 

Chúng ta có bảng minh họa sau:

Topic

Easy

Difficult

An important building

A trip

A famous person

A shopping mall

To Hong Kong

A singer/actor 

Your school library

To Fuji Mountain

A politician/ leader

 

Step 2: Vocabulary (Từ vựng)

Bước thứ 2 trong phần này là hãy cố gắng viết được càng nhiều từ vựng không phổ biến càng tốt.

Một phương pháp tốt để loại trừ những từ không cần thiết là:

“Từ này có thể dùng cho những chủ đề khác không?” Nếu câu trả lời là “Yes” thì từ đó bạn không nên dùng trong chủ đề nói của mình.

 

Các bạn thử làm một ví dụ như dưới đây nhé!

 

Topic: Describe some traveling you like to do

 

Vocabulary

Exciting                                 interesting                          opportunity                        tourism  

Sightseeing                         attractive                             backpack                             explore

Excursion                             leave                                     special                                  mountain

có thể thấy, những cụm từ bạn nên dùng trong bài nói của mình nên là:

tourism                                sightseeing                         backpack                             explore                                excursion

 

Step 3: Grammar Point (Ngữ pháp)

Đây là một trong những tiêu chí quan trọng nhất trong bài thi nói IELTS. Hầu hết thí sinh lại quên mất điều này. Nhiều chủ đề ở phần 2 đòi hỏi những chủ điêm khác nhau về ngữ pháp.

Describe an object you use every day

Describe a vehicle that you would like to own

Describe a happy event in your life

 

Trong phần 2, có 3 yêu cầu đơn giản về Thì: hiện tại đơn, quá khứ đơn hay thì trong câu điều kiện.

Vì vậy, khi bạn nhìn thẻ đề, bạn nên quyết định loại hình thì bạn cần dùng trong bài nói của mình.

 

Ví dụ:

Describe an object you use every day

(Thì hiện tại đơn)

Describe a happy event in your life

(Thì Quá khứ đơn)

Nói tóm lại, bạn chỉ có 1 phút chuẩn bị nên hãy tận dụng tối đa thời gian mà mình có. Bạn quyết định chủ điểm ngữ pháp (chủ yếu là loại thì) và viết một vài từ vựng cần thiết trong phần nói.

 

Bạn sẽ sử dụng thời gian chuẩn bị như sau:

 

Topic: Describe an item of clothing you like to wear

Pair of jeans

 

 

Present + past tense

 

Designer brand

Trendy

Comfortable

 

 

Hi vọng các bạn đã nắm được những việc cần thiết trong 1 phút chuẩn bị này.

Chúc các bạn học vui với Ielts-figher nhé!