Loại câu hỏi đầu tiên chúng ta sẽ nghiên cứu ngày hôm nay sẽ là: “Tell me about your hometown”.

Câu hỏi là câu cơ bản. Tuy nhiên các bạn lưu ý rằng giám khảo KHÔNG    hỏi không phải muốn tìm hiểu về bạn mà nên nhớ rằng: Ông ấy không quan tâm đến bạn, cuộc sống của bạn. Điều ông ấy quan tâm là xem bạn nói để cho điểm bạn. Vì vậy, một lần nữa, bạn cần chú ý rằng, nội dung không quan trọng. Điều quan trọng là bạn phải thể hiện cho ông biết khả năng sử dụng tiếng Anh của bạn như thế nào.

Chúng ta so sánh 2 câu trả lời sau:

“I come from Hanoi. I am a local of this city. Hanoi is the capital of Vietnam. In Hanoi, there are many historical buildings. Hoan Kiem lake is very famous...”

“Well as you can probably guess I come from Hanoi and I have lived here all my life. I suppose if I have to describe Hanoi, the first thing I would say is that it’s absolutely peaceful, maybe even one of the most peaceful cities in Southeast Asia I guess. Another significant characteristic is that it offers examples of both classical and contemporary architecture. Actually some of the Vietnam’s most renowned landmarks are....”

So sánh 2 bài nói trên ta có thể thấy đoạn 2 thành công hơn và hay hơn vì:

 • Bài nói dài và không lạc đề;
 • Có sử dụng nhiều từ thừa “I guess; well as you can...”;
 • Sử dụng 1 số từ không thông dụng như: contemporary...;
 • Cấu trúc ngư pháp sử dụng đúng

Sau đây là những gợi ý cấu trúc giúp các bạn trả lời hoàn hảo cho loại câu hỏi “basic question” này nhé!

 1. Lead-in phrase

Khi bạn bắt đầu bài nói, bạn nên dẫn bài bằng 1 số từ sau:

Ok then                                right, ok ...

Alright                                  well ...

Well, you know                well first of all...

Actually

Sau đó, trước khi nêu ý đầu tiên của mình, bạn sẽ chèn thêm “pointing phrase –cụm dẫn” . Đây được xem là từ thừa trong câu nhưng rất quan trọng.

...the first thing I should mention is that...

...the point I’d like to begin with is that...

...I could start off by saying that...

...My initial point would be that...

...I need to start off by pointing out that...

Khi bạn muốn nói sang ý thứ 2, bạn sẽ dùng các câu sau:

Another point which I could add is that..

A second feature which I should mention is that...

As well as that, I could say that...

On top of that I can also add that...

Khi bạn muốn nói sang ý thứ 3, bạn sẽ dùng các câu sau:

And I shouldn’t forget to mention that...

In addition to what I’ve just said, I can add that...

Something else that I need to comment on is that...

I guess I could also remark on the fact that...

Cứ tiếp tục như vậy với những ý các bạn định nói.

Lời khuyên của mình sẽ là bạn nói tầm khoảng 3 ý là ổn. Bạn sẽ làm theo cấu trúc như sau:

 • Lead in phrase
 • 1st pointing phrase
 • Point 1
 • Linking word/phrase +detail point 1
 • 2nd pointing phrase
 • Point 2
 • Linking word/phrase +detail about point 2
 • 3rd pointing phrase
 • Point 3
 • Linking word/phrase +detail about point 2

Vậy cấu trúc tổng thể bài nói trong phần này sẽ là:

“Well first of all, the main thing you need to know is that ...(point 1) ...In fact, ...(detail 1)...On top of that I add also add that ...(point 2)...which means ...(detail 2)...Something else that I need to comment on is that ....(point 3) ...So actually (detail 3).

Tóm lại, loại câu hỏi “basic question” này sẽ thường xuất hiện trong phần đầu của bài thi. Hi vọng sau bài chia sẻ trên, các bạn nắm được cách trả lời ăn điểm và “win” được trái tim của giám khảo.