Hướng Dẫn Viết Writing Task 1

Lesson 5: Cách nhận xét biểu đồ thể hiện cơ cấu/ so sánh: Table

8 thg 5, 2024

Dạng table thường là bài tập 'ngán ngẩm' nhất đối với các bạn luyện thi IELTS vì nó gồm nhiều thông tin, chẳng biết phải chọn...

201-lesson-5-cach-nhan-xet-bieu-do-the-hien-co-cau-so-sanh-table

Nhận xét biểu đồ thể hiện cơ cấu / so sánh

Dàn bài IELTS Writing Task 1 dạng bài nhận xét bảng số liệu

Điều đầu tiên bạn cần làm là đọc thật kỹ các hướng dẫn sau của thầy Simon:

 • Vẫn viết bài với cấu trúc 4 đoạn: introduction, Overview, 2 body paragraphs.
 • Ở bước quan sát và chọn lọc key features, bạn highlight những con số quan trọng. Đó là những số lớn nhất theo từng loại (có thể ở cả hàng ngang và hàng dọc của bảng số liệu). Nếu bảng số liệu cho năm, hãy tìm những sự thay đổi đáng kể trong toàn bộ thời kỳ. Bạn cũng nên nói những số nhỏ nhất, nhưng hoàn toàn có thể bỏ qua những số ở giữa (không lớn nhất cũng không nhỏ nhất).
 • Đến phần overview, cố gắng so sánh các đối tượng với nhau (so sánh các cột hoặc các hàng với nhau). Đừng so sánh từng ô số liệu riêng lẻ. Nếu bạn không thể so sánh các đối tượng, thì so sánh số lớn nhất và nhỏ nhất. Phần Overview viết 2 câu, không dẫn số liệu, nội dung phần overview phải liên kết với 2 đoạn boday (xem chi tiết hơn ở bài viết này) 
 • Ở 2 đoạn thân bài, đừng bao giờ so sánh từng loại đối tượng (cột hoặc hàng) riêng lẻ. Giám khảo muốn bạn phải so sánh để thấy sự tương quan giữa các đối tượng. Nhóm các số liệu theo quy tắc 'hội nhà giàu - hội nhà nghèo, và quy tắc 'tốt khoe, xấu lui' giống như khi nhận xét pie chart (xem chi tiết hơn ở bài viết này) 
 • Mô tả/ so sánh các số mà bạn đã highlight. Mỗi đoạn văn phải dẫn ra ít nhất 3 số liệu.
 • Nếu đề bài cho mốc thời gian trong quá khứ thì dùng thì quá khứ, dùng 'will' hoặc 'expected/ predicted to' cho những năm trong tương lai. Nếu không có thời gian cụ thể được đề cập thì dùng thì hiện tại đơn. 
 • Cách diễn đạt và từ vựng dùng trong bài Table cũng giống như bài Pie chart (xem chi tiết hơn ở bài viết này).

Nguồn: http://ielts-simon.com/ielts-help-and-english-pr/2011/10/ielts-writing-task-1-tables.html


Vận dụng vào viết bài

The table below gives information on consumer spending on different items in five different countries in 2002.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words

Percentage of national consumer expenditure by category - 2002

Country

Food/drinks/

tobacco

Clothing/

Footwear

Leisure/

Education

Ireland

28.91%

6.43%

2.21%

Italy

16.36%

9.00%

3.20%

Spain

18.80%

6.51%

1.98%

Sweden

15.77%

5.40%

3.22%

Turkey

32.14%

6.63%

4.35%

Bước 1: Quan sát & chọn lọc các key features 

Nhìn vào bảng số liệu trên, ta thực hiện theo từng bước:

 1. highlight những số liệu cao nhất (highlight vàng): 28.91%, 32.14%, 9.00%, 4.35%
 2. highlight những số liệu thấp nhất (highlight xanh biển): 15.77%, 5.40%, 1.98%
 3. highlight tiêu đề cột dọc có các số liệu cao nhất (highlight vàng): Food/ Drinks/ Tobacco
 4. highlight tiêu đề cột dọc có các số liệu thấp nhất (highlight vàng): Leisure/ Education
 5. highlight quốc gia có các số liệu cao nhất (highlight vàng): Turkey, Ireland và Italy
 6. highlight quốc gia có các số liệu thấp nhất (highlight xanh biển): Sweden và Spain

Sau khi làm các bước trên ta có được bảng như sau:

Country

Food/drinks/

tobacco

Clothing/

Footwear

Leisure/

Education

Ireland

28.91%

6.43%

2.21%

Italy

16.36%

9.00%

3.20%

Spain

18.80%

6.51%

1.98%

Sweden

15.77%

5.40%

3.22%

Turkey

32.14%

6.63%

4.35%

Bước 2: Lên dàn ý và sắp xếp các key features

Introduction Paraphrase lại đề bài
Overview Giới thiệu đối tượng cột dọc cao nhất Food/drinks/tobacco, và đối tượng cột dọc thấp nhất Leisure/Education
Body Paragraph 1

Mô tả tất cả các số liệu cao nhất của 'hội nhà giàu' (màu vàng) ở cả 3 cột

- Food/drinks/tobacco nói trước do nó cao nhất, dẫn số liệu ở Ireland & Turkey;

- Leisure/Education nói tiếp theo do nó có chung cao nhất đều ở Turkey;

- Clothing/ Footwear nói sau cùng, dẫn số liệu của Italy;

Body Paragraph 2  Mô tả tất cả các số liệu thấp nhất của 'hội nhà nghèo' (màu xanh biển) ở cả 3 cột

- Food/drinks/tobacco nói trước do nó cao nhất trong hội nhà nghèo, dẫn số liệu ở Sweden

- Clothing/ Footwear  nói tiếp theo do nó có chung thấp nhất đều ở Sweden;

- Leisure/ Education nói sau cùng, dẫn số liệu của Spain;

Bước 3: Viết bài

Introduction Paraphrase lại đề bài

The table below gives information on = the table shows 

consumer spending on = percentages of consumer expenditure for

different items = three categories of products and services

in five different countries = in five countries in 2002 = in Ireland, Italy, Spain, Sweden and Turkey (ghi rõ ra từng quốc gia luôn)

The table shows percentages of consumer expenditure for three categories of products and services in five countries in 2002.

Overview Giới thiệu đối tượng cột dọc cao nhất Food/drinks/tobacco, và đối tượng cột dọc thấp nhất Leisure/Education

Overall, the largest proportion of consumer spending in each country went* on food, drinks and tobacco. On the other hand, the leisure/education category has** the lowest percentages in the table.

* Chỗ này bạn phải dùng thì quá khứ đơn do sự tiêu dùng của các quốc gia này đã xảy ra trong quá khứ năm 2002.

** Chỗ này bạn phải dùng thì hiện tại do câu này đang đề cập đến thông tin trên bảng số liệu, thì thông tin này là sự thật hiển nhiên, luôn luôn đúng.

Body Paragraph 1

Mô tả tất cả các số liệu cao nhất của 'hội nhà giàu' (màu vàng) ở cả 3 cột

- Food/drinks/tobacco nói trước do nó cao nhất, dẫn số liệu ở Ireland & Turkey;

- Leisure/Education nói tiếp theo do nó có chung cao nhất đều ở Turkey;

- Clothing/ Footwear nói sau cùng, dẫn số liệu của Italy;

Out of the five countries, consumer spending on food, drinks and tobacco was noticeably higher in Turkey, at 32.14%, and Ireland, at nearly 29%. The proportion of spending on leisure and education was also highest in Turkey, at 4.35%, while expenditure on clothing and footwear was significantly higher in Italy, at 9%, than in any of the other countries. 
Body Paragraph 2  Mô tả tất cả các số liệu thấp nhất của 'hội nhà nghèo' (màu xanh biển) ở cả 3 cột

- Food/drinks/tobacco nói trước do nó cao nhất trong hội nhà nghèo, dẫn số liệu ở Sweden

- Clothing/ Footwear  nói tiếp theo do nó có chung thấp nhất đều ở Sweden;

- Leisure/ Education nói sau cùng, dẫn số liệu của Spain;

It can be seen that Sweden had the lowest percentages of national consumer expenditure for food/drinks/tobacco and for clothing/footwear, at nearly 16% and just over 5% respectively. Spain had slightly higher figures for these categories, but the lowest figure for leisure/education, at only 1.98%.

 

Bài mẫu #1

The table shows percentages of consumer expenditure for three categories of products and services in five countries in 2002.

Overall, the largest proportion of consumer spending in each country went on food, drinks and tobacco. On the other hand, the leisure/education category has the lowest percentages in the table.

Out of the five countries, consumer spending on food, drinks and tobacco was noticeably higher in Turkey, at 32.14%, and Ireland, at nearly 29%. The proportion of spending on leisure and education was also highest in Turkey, at 4.35%, while expenditure on clothing and footwear was significantly higher in Italy, at 9%, than in any of the other countries.

It can be seen that Sweden had the lowest percentages of national consumer expenditure for food/drinks/tobacco and for clothing/footwear, at nearly 16% and just over 5% respectively. Spain had slightly higher figures for these categories, but the lowest figure for leisure/education, at only 1.98%.

Count: 155 words

Thầy Simon - Nguồn: http://ielts-simon.com/ielts-help-and-english-pr/2011/12/ielts-writing-task-1-table-essay.html


Ngoài ra, Be Ready IELTS gửi bạn đọc tham khảo thêm 2 bài band 9 khác cũng của đề này. Một bài do Ms. Liz IELTS - một giáo viên luyện IELTS nổi tiếng của British Council và bài do thầy Tony của trung tâm McIELTS viết để bạn đọc tham khảo. 

Bài mẫu #2

The table shows five different countries’ consumer spending on three types of consumer goods in 2002.

Overall, food, drink and tobacco accounted for the highest proportion of spending in all countries, with people in Ireland and Turkey spending the most on this sector, while spending on both the clothing and the leisure and education sectors was lower.

With regard to the food and drinks, including tobacco products, both the Irish and Turks spend around 30% of their national expenditure on these products, while the figures in Italy, Spain, and Sweden stood at between 15% and 19%.

The next most important sector was clothing and footwear, which accounted for just under 10% of Italian spending and about 6% in the other countries cited.

Turkish people spent the most on leisure and education, at just under 5%, which was higher than in Sweden and Italy, where the figure was closer to 3%. Finally, Spaniards and the Irish allocated only 2% and 2.2% of their respective expenditure on this sector.

Count: 167 words

Thầy Tony - McIelts


Bài mẫu #3

The table illustrates the proportion of national expenditure in Ireland, Italy, Spain, Sweden and Turkey on three categories of items in 2002.

Overall, all countries spent most on food, drinks, and tobacco, which was almost three times that of the other items. The lowest expenditure was on leisure and education in the five countries The expenditure of Turkey overall was higher than the countries.

In terms of food, drinks and tobacco, Turkey spent the most at 32.14%. The expenditure of Ireland was also high (28.91%) compared to Sweden at 5.40%, which spent the least (15.77%). Spain and Italy spent 18.80 % and 16.36% respectively.

Italy spent more than the other countries on clothing and footwear (9%) as opposed to the lowest expenditure which could be seen in Sweden at 5.40%. The other three countries spent on average around 6.5%.

The lowest expenditure was on leisure and education which accounted for under 5% in all countries. Turkey spent most on these items at just 4.35% of their national expenditure which is around double that of Spain which spent the least at just 1.98%

Count: 182 words

Cô Liz - Nguồn: http://ieltsliz.com/ielts-table-band-9-model-answer/


Thực hành viết IELTS và nhận phản hồi từ giáo viên Be Ready IELTS trong vòng 48h

Bạn hãy vận dụng các kiến thức trên để viết nhận xét cho các biểu đồ tương tự nhé. Cố gắng là làm bài rồi mới xem bài mẫu nhé.

>>> Xem các đề thể hiện cơ cấu/ so sánh: Table


Tổng số đánh giá:

Xếp hạng: / 5 sao

Cùng chủ đề

196-lesson-1-viet-mo-bai-writing-task-1
8 thg 5, 2024

Lesson 1: Viết mở bài Writing Task 1 (paraphrase, từ vựng và ngữ pháp)

Học cách viết mở bài ấn tượng Để viết Introduction cho tất cả các dạng bài của Writing task 1, và thậm chí là cả task 2, việc bạn...

198-lesson-2-tam-quan-trong-overview
8 thg 5, 2024

Lesson 2: Không thể xem thường Overview

Overview quan trọng như thế nào? Overview là phần cực kỳ quan trọng khi viết Writing task 1. Theo thầy Simon - giáo viên chấm thi IELTS giàu...

199-lesson-3-cach-nhan-xet-bieu-do-the-hien-xu-huong-tang-giam-line-graph-va-bar-chart
8 thg 5, 2024

Lesson 3: Cách nhận xét biểu đồ thể hiện xu hướng tăng giảm: Line graph & Bar chart

Để thể hiện xu hướng tăng/ giảm, có 2 dạng biểu đồ thường được sử dụng là bar chart & line graph. Theo như hình dưới, bạn...

200-lesson-4-cach-nhan-xet-bieu-do-the-hien-co-cau-so-sanh-pie-chart
8 thg 5, 2024

Lesson 4: Cách nhận xét biểu đồ thể hiện cơ cấu/ so sánh: Pie chart

 Trước hết, mời bạn đọc đề và trả lời các câu hỏi sau: You should spend about 20 minutes on this task. The pie charts show the main...

205-lesson-6-cach-nhan-xet-bieu-do-the-hien-co-cau-so-sanh-bar-chart-without-years
8 thg 5, 2024

Lesson 6: Cách nhận xét biểu đồ thể hiện cơ cấu/ so sánh: Bar Chart without years

Để nhận xét dạng biểu đồ thể hiện so sánh theo hình thức bar chart này. Cách phân tích cốt lõi nhất là: 1) nhận xét các đối...

Tag

Nhà Tài Trợ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.