Hướng Dẫn Viết Writing Task 1

Lesson 9: Cách nhận xét man-made process

8 thg 5, 2024

Dạng bài tập process đầu tiên là quy trình nhân tạo (man-made process), hay còn gọi là quy trình sản xuất (Manufacturing process). Khi làm bài...

217-lesson-9-cach-nhan-xet-man-made-process

Học cách IELTS Writing hiệu quả

Dàn bài IELTS Writing Task 1 dạng bài nhận xét quy trình nhân tạo

Bố cục & template chung:

Introduction

Để paraphrase lại đề bài, bạn có thể áp dụng 1 trong 2 template sau:

Template 1: The diagram [illustrates/ shows/ gives information about] the steps and equipment involved in [the production of…/ the process of making...].

Template 2: The diagram shows how the process of [making/producing/recycling….] is carried out [in ….], which involves the use of various equipment.

Overview Overall, the process has multiple/ various/ a number of/ different stages starting from [V-ING/ noun phrase....] (mô tả sơ bước đầu tiên) and ending with [V-ING/ noun phrase....].

Body paragraph 1 (hoặc body paragraph 2)

Mô tả chi tiết từng bước ảnh trong diagram, cố gắng paraphrase các từ trong phần mô tả của từng hình, nhưng bạn cũng không nhất thiết phải dùng hết tất cả các từ trong diagram.

Trong trường hợp phần mô tả có từ ngữ chuyên môn/ học thuật mà bạn không rõ nghĩa, cố gắng đoán nghĩa, loại từ của nó và các word form liên quan để paraphrase theo kiểu dùng word form khác. Còn nếu không biết word form luôn thì chỉ cần xác định loại từ rồi để y nguyên và đặt câu với nó sao cho đúng ngữ pháp.

Sử dụng các từ nối, liên kết từ diễn đạt trình tự thời gian.

Bạn có thể gom lại viết 1 đoạn Body paragraph cho dạng bài process này. Nếu không biết tách đoạn như thế nào thì gom hết nguyên diagram vào viết trong 1 đoạn cũng không sao cả. Miễn đủ ý là được.


Từ vựng & Thì

Đối với tất cả các bài process: sử dụng thì HIỆN TẠI ĐƠN (do đây là sự thật hiển nhiên) và có thể kết hợp thể bị động.

Các từ vựng chỉ trình tự theo thời gian, theo tuần tự từng bước:

Bước đầu tiên Các bước tiếp theo Bước cuối cùng

- First,... / Initially,...

- In the first place,...

- The first stage is when + noun + verb

- To begin with, ...

- Looking at the first step,...

- The process commences with + noun

- Next,... / Then,...

- After that,... / After + V-ING

- Before + V-ING

- This step involves + V-ING

- After this stage is complete, ...

- By this stage, ...

- The next step is when + noun + verb

- At the same time,...

- While/ As

- Once A has finished, B is able to start.

- Following that,...

- Eventually,...

- Finally,...

- The final step is when + noun + verb

- Once the final step has been completed,...

 

Các từ vựng liên quan đến quy trình sản xuất:

Verb Noun
Produce: sản xuất, làm ra Production: sự sản xuất
Manufacture: sản xuất Manufacturing: ngành sản xuất
Store: chứa, lưu trữ Storage: sự lưu trữ, sự chứa
Deliver: vận chuyển Delivery: sự vận chuyển 
Pasteurise: tiệt trùng Pasteurisation: sự tiệt trùng
Harvest: thu hoạch Harvesting: sự thu hoạch
Assemble: Lắp ráp, tập họp Assembly: sự lắp táp, sự tập họp
Package: đóng gói Packaging: sự đóng gói

Vận dụng vào viết bài

The diagram below shows the production and processing of milk and dairy products for commercial sale.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

 

The diagram illustrates the steps and equipment involved in the process of making milk and other dairy products.

Overall, the production has multiple stages starting from taking fresh milk from cows and ending with packaging milk into bottles and delivering to supermarkets and shops for sale.

In the first place, cows are kept at farms to graze on grass. Fresh milk from the cows is then collected by a milking machine twice a day before being stored in refrigerators. After that, tankers deliver refrigerated milk to a dairy for further processing steps. At this stage, milk is used to make either cheese, cream and butter or kept as fresh milk. Then, the milk comes to the stage of pasteurization, in which all harmful bacteria are killed by high temperature. Following that, the stage of milk packaging carries out, and then the finished products are transported to retail establishments for display and sale.

 

Count: 155 words

Be Ready IELTS


Thực hành viết IELTS Writing và nhận phản hồi từ giáo viên Be Ready IELTS

Làm thêm các bài man-made process và xem bài mẫu tham khảo >>> Bài mẫu band 9 man-made process


Tổng số đánh giá:

Xếp hạng: / 5 sao

Cùng chủ đề

196-lesson-1-viet-mo-bai-writing-task-1
8 thg 5, 2024

Lesson 1: Viết mở bài Writing Task 1 (paraphrase, từ vựng và ngữ pháp)

Học cách viết mở bài ấn tượng Để viết Introduction cho tất cả các dạng bài của Writing task 1, và thậm chí là cả task 2, việc bạn...

198-lesson-2-tam-quan-trong-overview
8 thg 5, 2024

Lesson 2: Không thể xem thường Overview

Overview quan trọng như thế nào? Overview là phần cực kỳ quan trọng khi viết Writing task 1. Theo thầy Simon - giáo viên chấm thi IELTS giàu...

199-lesson-3-cach-nhan-xet-bieu-do-the-hien-xu-huong-tang-giam-line-graph-va-bar-chart
8 thg 5, 2024

Lesson 3: Cách nhận xét biểu đồ thể hiện xu hướng tăng giảm: Line graph & Bar chart

Để thể hiện xu hướng tăng/ giảm, có 2 dạng biểu đồ thường được sử dụng là bar chart & line graph. Theo như hình dưới, bạn...

200-lesson-4-cach-nhan-xet-bieu-do-the-hien-co-cau-so-sanh-pie-chart
8 thg 5, 2024

Lesson 4: Cách nhận xét biểu đồ thể hiện cơ cấu/ so sánh: Pie chart

 Trước hết, mời bạn đọc đề và trả lời các câu hỏi sau: You should spend about 20 minutes on this task. The pie charts show the main...

201-lesson-5-cach-nhan-xet-bieu-do-the-hien-co-cau-so-sanh-table
8 thg 5, 2024

Lesson 5: Cách nhận xét biểu đồ thể hiện cơ cấu/ so sánh: Table

Dạng table thường là bài tập 'ngán ngẩm' nhất đối với các bạn luyện thi IELTS vì nó gồm nhiều thông tin, chẳng biết phải chọn...

Tag

Nhà Tài Trợ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.