Hướng Dẫn Viết Writing Task 2

Lesson 6: Hướng dẫn viết Agree or Disagree essay

8 thg 5, 2024

Trong IELTS WRITING task 2, "To what extent do you agree or disagree?" là câu hỏi phổ biến nhất, đặc biệt là trong năm 2018 tỷ lệ xuất...

358-lesson-6-huong-dan-viet-agree-or-disagree-essay

Hai người ngồi uống cà phê nói chuyện về IELTS 

Xây dựng dàn bài IELTS Writing Task 2 dạng bài đồng ý / không đồng ý sao cho hiệu quả

Nó được tạm dịch là "bạn đồng ý hay ko đồng ý đến mức độ nào?" Điều này có nghĩa là bạn có thể trả lời là bạn đồng ý hay không đồng ý hoàn toàn (not completely), và bạn có thể nói về cả "both sides of the argument."

Có tổng cộng 2 cách tiếp cận chính cho dạng câu hỏi này:

 1. THIÊN LỆCH: tức là chỉ nghiêng về một phía (one-sided opinion)
 2. CÂN BẰNG: tức là nửa đồng ý, nữa không đồng ý (balanced opinion)

CÁCH VIẾT CÂN BẰNG

Nhìn chung sẽ viết giống như dạng bài positive or negative cân bằng (xem lại lesson 5

DÀN BÀI TỔNG QUÁT

Introduction: 

General statement: paraphrase lại đề bài

It is thought by some people that ....

Thesis statement: trả lời câu hỏi của đề bài - nêu rõ quan điểm cá nhân là có điểm mình đồng ý nhưng cũng có điểm không đồng ý. Các cấu trúc câu phổ biến nhất để thể hiện ý này là:

"While/ Although I agree that .., I believe/ disagree that..."

"I agree that....., but I do not think that..." 

"To a certain extent, I agree that .... . However, I also think that ...."

Body:

(độ dài paragraph 1 phải tương đương paragraph 2 để thể hiện sự công bằng)

Paragraph 1: Dùng cấu trúc song hành/ diễn dịch để giải thích lý do khiến mình agree.

 • Câu topic sentence 1: On the one hand, I would agree that ....
 • Nói về ưu điểm 1: In other words,... (diễn giải cách khác)
 • Nói về ưu điểm 2: For example,.../ for instance,... (đưa ra ví dụ)
 • Nói về ưu điểm 3: If ... (đưa ra viễn cảnh nếu không thì sẽ thế nào) 

Paragraph 2: Dùng cấu trúc song hành/ diễn dịch để giải thích lý do khiến mình disagree , hoặc những khía cạnh khác mà mình nghĩ cũng quan trọng.

 • Câu topic sentence 2: On the other hand/ Nevertheless, I also think that ....
 • Nói về khuyết điểm 1: First,....... It means that ......
 • Nói về khuyết điểm 2: Second,..... In particular, ......
 • Nói về khuyết điểm 3: Finally,....... For example,...

Conclusion:

In conclusion, while ...., I (do not) believe that ... 

When choosing a job, the salary is the most important consideration.

To what extent do you agree or disagree?

Paragraph 1: đồng ý là tiền rất quan trọng khi xem xét chọn nghề

   Dùng phương pháp diễn dịch:

 • Người ta cần tiền để đáp ứng những nhu cầu cơ bản của bản thân, vd tiền điện, nước, nhà cửa, chăm sóc sức khoẻ, giáo dục. Số tiền một người kiếm được ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người đó.
 • Nếu một người chọn nghề nghiệp chỉ dựa trên sở thích, họ sẽ khó trang trải cho cuộc sống.
 • Ví dụ các nghệ sĩ và nhạc công, chọn nghề vì đam mê, nhưng công việc này sẽ phần nào khiến cuộc sống họ bấp bênh.

Paragraph 2: tuy nhiên, những khía cạnh khác như mối quan hệ, không khí làm việc, thành tựu và nguyện vọng cũng quan trọng khi chọn nghề nghiệp

   Dùng phương pháp song hành:

 • Đầu tiên, Mối quan hệ cá nhân & không khí làm việc cũng quan trọng. VD có đồng nghiệp thân thiện hoặc sếp tốt sẽ khiến nhân viên hạnh phúc hơn, tăng chất lượng công việc.
 • Thứ hai, Nhiều người thoả mãn với công việc là do những thành tựu về chuyên môn, hay kỹ năng mà họ có được, hơn là vì số tiền họ kiếm được.
 • Cuối cùng, nhiều người chọn công việc vì đơn giản là họ thích, vd như công việc liên quan đến công tác xã hội không kiếm được nhiều tiền nhưng họ lại thích được giúp đỡ cộng đồng. 

 

Many people choose their jobs based on the size of the salary offered. While I agree that money is a critical factor when deciding on a career, I believe that other factors are equally important.

On the one hand, I agree that money is necessary in order for people to meet their basic needs. For example, we all need money to pay for housing, food, bills, health care, and education. Most people consider it a priority to at least earn a salary that allows them to cover these needs and have a reasonable quality of life. If people chose their jobs based on enjoyment or other non-financial factors, they might find it difficult to support themselves. Artists and musicians, for instance, are known for choosing a career path that they love, but that does not always provide them with enough money to live comfortably and raise a family.

Nevertheless, I believe that other considerations are just as important as what we earn in our jobs. Firstly, personal relationships and the atmosphere in the workplace are extremely important when choosing a job. Having a good manager or friendly colleagues, for example, can make a huge difference in workers’ levels of happiness and general quality of life. Secondly, many people’s feelings of job satisfaction come from their professional achievements, the skills they learn, and the position they reach, rather than the money they earn. Finally, some people choose a career because they want to help others and contribute something positive to society.

In conclusion, while salaries certainly affect people’s choice of profession, I do not believe that money outweighs all other motivators.

(275 words, band 9) (bài mẫu được trích dẫn từ ielts-simon.com)

 


CÁCH VIẾT THIÊN LỆCH

DÀN BÀI TỔNG QUÁT

Introduction: 

General statement: paraphrase lại đề bài

It is a fact that ....

Thesis statement: trả lời câu hỏi của đề bài - nêu rõ & trực tiếp quan điểm cá nhân là có điểm mình đồng ý hay không đồng ý:

Personally, I completely agree/ disagree with this idea.

In my opinion, I am in agreement with this idea/ I am not in agreement with this idea.

Body:

Có tổng cộng 3 cách để bạn viết phần Body cho ý kiến nghiêng về một phía. Tuy nhiên, cách 1 & 2 dễ viết và bạn nên tập nhuần nguyễn hai cách này trước khi muốn viết theo cách 3 vốn là cách khó hơn.

Cách 1: Lý do - Lý do

Paragraph 1: Nêu ra lý do 1 (dùng phương pháp diễn dịch)

    - Topic sentence 1: The first reason for this is because .... is ...

    - Supporting sentences: If .....  For example, .....

Paragraph 2: Nêu ra lý do 2 (dùng phương pháp diễn dịch)

    - Topic sentence 2: In addition to the reason above, I also believe that ...

    - Supporting sentences: If .....  For example, .....

Cách 2: Lý do - Lợi ích/ Hệ quả

Paragraph 1: Nêu ra (các) lý do (dùng phương pháp diễn dịch / song hành)

    - Topic sentence 1: The first reason for .... relates to...

    - Supporting sentences: If .....  For example, .....

Paragraph 2: Nêu ra (các) lợi ích/ hệ quả nếu làm như vậy (dùng phương pháp diễn dịch / song hành)

    - Topic sentence 2: There are many benefits that people could gain from ....

    - Supporting sentences: First,.... Second, .... Finally, ...

Cách 3: Phản đề - Lý do

(Cách này áp dụng lập luận phản đề, tức là nêu quan điểm của phe đối lập và phản bác lại. Cách này bạn phải nắm vững vàng cách lập luận và từ vựng phải khá, nếu không dễ viết thành ủng hộ cho quan điểm mà mình không đồng ý)

Paragraph 1: Đưa ra lập luận của phe đối lập và phản bác nó.

    - Topic sentence 1:The argument in favour of ...{ý kiến đối lập}.. would be that ...{nêu các lập luận của ý kiến đối lập}... However, I believe this to be unrealistic/ a very shortsighted view.

    - Supporting sentences: If .....  For example, .....

Paragraph 2: Nêu ra (các) lý do ủng hộ quan điểm của mình

    - Topic sentence 2: The main reason for .... relates to...

    - Supporting sentences: If .....  For example, .....

Conclusion:

Tuỳ theo mỗi cách viết thân bài sẽ có cách viết các conclusion khác nhau. Nhìn chung bạn cứ dựa vào cách thức

Câu 1: parahrase lại câu thể hiện quan điểm của mình.

Câu 2-3: tóm tắt và nói ngắn gọn các ý trong topic sentence 1 & 2.

Universities should accept equal numbers of male and female students in every subject.

To what extent do you agree or disagree?

In my opinion, men and women should have the same educational opportunities. However, I do not agree with the idea of accepting equal proportions of each gender in every university subject.

The first reason for this is because having the same number of men and women on all degree courses is simply unrealistic. Student numbers on any course depend on the applications that the institution receives. If a university decided to fill courses with equal numbers of males and females, it would need enough applicants of each gender. In reality, many courses are more popular with one gender than the other, and it would not be practical to aim for equal proportions. For example, nursing courses tend to attract more female applicants, and it would be difficult to fill these courses if fifty per cent of the places needed to go to males.

In addition to the concern above, I also believe that it would be unfair to base admission to university courses on gender. Universities should continue to select the best candidates for each course according to their qualifications. In this way, both men and women have the same opportunities, and applicants know that they will be successful if they work hard to achieve good grades at school. If a female student is the best candidate for a place on a course, it would be wrong to reject her in favour of a male student with lower grades or fewer qualifications.

In conclusion, the selection of university students should be based on merit, and I believe that it would be both impractical and unfair to change to a selection procedure based on gender.

(268 words, band 9) (source: ielts-simon.com)

Families who send their children to private schools should not be required to pay taxes that support the state education system.

To what extent do you agree or disagree with this statement?

Some people believe that parents of children who attend private schools should not need to contribute to state schools through taxes. Personally, I completely disagree with this view.

For a variety of reasons, it would be wrong to reduce taxes for families who pay for private education. Firstly, it would be difficult to calculate the correct amount of tax reduction for these families, and the staff would be required to manage this complex process. Secondly, we all pay a certain amount of tax for public services that we may not use. For example, most people are fortunate enough not to have to call the police or fire brigade at any time in their lives, but they would not expect a tax reduction for this. Finally, if wealthy families were given a tax discount for sending their children to private schools, we might have a situation where poorer people pay higher taxes than the rich.

In my opinion, we should all be happy to pay our share of the money that supports public schools. It is beneficial for all members of society to have a high-quality education system with equal opportunities for all young people. This will result in a well-educated workforce and in turn a more productive and prosperous nation. Parents of children in private schools may also see the advantages of this in their own lives. For example, a company owner will need well qualified and competent staff, and a well-funded education system can provide such employees.

In conclusion, I do not believe that any financial concessions should be made for people who choose private education.

(269 words, band 9) (bài mẫu được trích từ ielts-simon.com do Mr Simon viết)

Foreign visitors should pay more than local visitors for cultural and historical attractions.

To what extent do you agree or disagree with this opinion?

It is argued that tourists from overseas should be charged more than local residents to visit important sites and monuments. I completely disagree with this idea.

The argument in favour of higher prices for foreign tourists would be that cultural or historical attractions often depend on state subsidies to keep them going, which means that the resident population already pays money to these sites through the tax system. However, I believe this to be a very shortsighted view. Foreign tourists contribute to the economy of the host country with the money they spend on a wide range of goods and services, including food, souvenirs, accommodation and travel. The governments and inhabitants of every country should be happy to subsidise important tourist sites and encourage people from the rest of the world to visit them.

If travellers realised that they would have to pay more to visit historical and cultural attractions in a particular nation, they would perhaps decide not to go to that country on holiday. To take the UK as an example, the tourism industry and many related jobs rely on visitors coming to the country to see places like Windsor Castle or Saint Paul’s Cathedral. These two sites charge the same price regardless of nationality, and this helps to promote the nation’s cultural heritage. If overseas tourists stopped coming due to higher prices, there would be a risk of insufficient funding for the maintenance of these important buildings.

In conclusion, I believe that every effort should be made to attract tourists from overseas, and it would be counterproductive to make them pay more than local residents.

(269 words, band 9) (source: ielts-simon.com)


Tuỳ theo quan điểm của bạn đối với vấn đề nêu ra trong câu hỏi mà bạn chọn cách tiếp cận phù hợp.

Governments should not have to provide care or financial support for elderly people because it is the responsibility of each person to prepare for retirement and support him or herself.

To what extent do you agree or disagree with this opinion.

1) Mở bài viết theo cách THIÊN LỆCH

Some people believe that governments should not help senior citizens and elderly people should take care of themselves when they retire. I completely disagree with the idea that elderly people should receive no support from the state.

2) Mở bài viết theo cách CÂN BẰNG

Some people believe that governments should not help senior citizens and elderly people should take care of themselves when they retire. Although I accept that we all have a responsibility to save money for retirement, I disagree with the idea that elderly people should receive no support from the state.

 

 

After leaving school or university, young people should choose a job or career that they love, rather than one that pays the best salary.

To what extent do you agree with this statement?

1) Mở bài viết theo cách THIÊN LỆCH

Some people make their career choices according to what they enjoy doing, whereas others place more importance on earning a high salary. Personally, I support the view that job satisfaction and a sense of fulfillment are much more important than money.

2) Mở bài viết theo cách CÂN BẰNG

Some people make their career choices according to what they enjoy doing, whereas others place more importance on earning a high salary. Personally, I believe that both criteria should be given equal consideration.

Nguồn của 2 ví dụ trên: Mr Simon


 

Thực hành viết Writing Task 2 và nhận phản hồi của giáo viên trong vòng 48h

Để bắt đầu làm bài, hãy click vào đây bạn nhé.


Tổng số đánh giá:

Xếp hạng: / 5 sao

Cùng chủ đề

227-lesson-1-phan-biet-loai-cau-hoi-va-phan-tich-de-bai
8 thg 5, 2024

Lesson 1: Phân biệt loại câu hỏi & phân tích đề bài

Trong Writing Task 2, bạn được yêu cầu viết 1 bài luận ít nhất 250 từ. Các câu hỏi đề bài task 2 được phân loại thành 4 nhóm sau...

228-lesson-2-hai-cach-thuc-thong-dung-de-viet-paragraph
8 thg 5, 2024

Lesson 2: Hai cách thức thông dụng để viết paragraph

Để lập luận và sắp xếp các ý trong một đoạn văn, có nhiều cách thức có thể được áp dụng (diễn dịch, quy nạp, song hành, móc...

229-lesson-3-cac-buoc-hoan-thien-mot-bai-essay
8 thg 5, 2024

Lesson 3: Các bước hoàn thiện một bài essay

Có tổng cộng 6 bước để hoàn thiện một bài essay, bao gồm từ bước đầu tiên là đọc kỹ đề để phân tích & brainstorm ý cho...

275-lesson-5-huong-dan-viet-advantage-va-disadvantage-positive-and-negative-essay
8 thg 5, 2024

Lesson 5: Hướng dẫn viết Advantage & Disadvantage/ Positive or Negative essay

Đây là dạng bài yêu cầu thí sinh nêu ra advantage & disadvantage của một giải pháp/ xu hướng được đưa ra cho vấn đề nào đấy....

276-lesson-4-huong-dan-viet-cause-effect-solution-essay
8 thg 5, 2024

Lesson 4: Hướng dẫn viết Cause-Effect-Solution essay

Đây là dạng bài yêu cầu thí sinh nêu ra các cause (nguyên nhân), effect (tác động) hoặc solution (giải pháp) của một vấn đề xã hội...

Tag

Nhà Tài Trợ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.