Hướng dẫn giải đề IELTS Reading

Giải đề Cambridge 11 - Test 1 - Passage 1

8 thg 5, 2024

Hãy cùng làm passage 1 của IELTS Reading Test 1 cuốn Cambridge 11, trang 18 – 29 để biết chiến lược được áp dụng vào thực tế để giải...

105-giai-de-cambridge-11-test1-passage1

Đầu tiên, mời các bạn đọc đề.

Bước 1. Phân tích đề

Nhìn vào passage này, chúng ta thấy có tổng cộng 13 câu hỏi chia cho 2 dạng bài tập là Sentence completion và True/False/Not given.

So sánh 2 dạng bài tập này, dạng Sentence completion sẽ dễ hơn so với True/False/Not given vì Sentence completion đòi hỏi bạn khoanh vùng và chọn thông tin là được, trong khi True/False/Not given đòi hỏi bạn phải hiểu thật kỹ để xác định nội dung câu đó là đúng hay sai hay không được đề cập. Quy tắc ‘dễ trước, khó sau’ được áp dụng, vậy ta sẽ làm bài Sentence completion trước, sau đó đến True/False/Not given.

Bước 2. Skim toàn bài đọc

Dù phương pháp của bạn có là đọc câu hỏi trước hay đọc bài trước thì skimming vẫn là bước bạn tốt hơn hết là nên làm. Skimming tức là đọc thật nhanh để nắm ý tổng quát của toàn bài đọc. Có nhiều cách để skim và mình khuyến khích các bạn làm theo các bước sau khi skimming

  1. Đọc ngay và luôn tiêu đề (title), subheading (các tiêu đề phụ, thường là các dòng chữ nhỏ ngay dưới title và được in nghiêng), các ảnh minh hoạ, biểu đồ, sơ đồ hoặc bất cứ cái gì trong bài được in nghiêng, in đậm và cố gắng đoán xem bài nói về chủ đề gì.
  2. Đọc các câu đầu của tất cả các đoạn văn trong bài đọc và tìm cách hiểu ý nghĩa của chúng. Các câu đầu của đoạn thuường là topic sentence – câu chủ đề nêu ý tổng quát của đoạn. Cố gắng hiểu và liên kêt các ý này lại để xem bài đang nói hoặc chứng minh điều gì.

Lưu ý: cốt lõi của skimming là TỐC ĐỘ nên bạn không được phép đọc từ từ, hoặc dừng lại khi có từ nào không hiểu. Nếu có từ mới cứ việc lướt qua và cố gắng đoán ý. Nếu skim hết bài đọc mà chưa đoán được ý chung thì cũng đừng sợ, bạn có thể hiểu về bài đọc bằng cách đọc các câu hỏi (và tin mình đi là cách này thường hiệu quả hơn do từ vựng trong câu hỏi LUÔN DỄ HƠN từ vựng trong bài đọc). Mục tiêu của Skimming là nắm ý chung nên đừng đọc kỹ vì bạn sẽ bị sa đà và tốn thời gian. Bạn sẽ đọc cơ hội đọc kỹ khi khoanh vùng và scan thông tin để tìm câu trả lời.

Áp dụng cách trên vào passage 1 ở trên, ta sẽ skim và đọc hiểu các phần sau:

 

Sau khi skim xong chúng ta có khái niệm sơ sơ về bài này như sau: Bài viết về cách con người trồng lương thực trên các toà cao ốc, hay một tên gọi khác của phương pháp này là vertical farming, để giải quyết nguồn cung lương thực trong tình hình dân số thế giới tăng.

Bước 3. Đọc câu hỏi 'sentence completion'

Như đã nói, chúng ta sẽ làm dạng bài tập này trước nên sẽ đọc đề / câu hỏi, phân tích và xác định các keyword cần có.  

Bước 4. Khoanh vùng và scan bài đọc để trả lời câu hỏi 'sentence completion'

Giờ để xử lý thì hãy cùng xem lại lý thuyết cách làm trong bài viết 'Phân tích 14 dạng câu hỏi trong đề thi IELTS Reading Academic & chiến lược giải quyết'

8 – Sentence completion

Chọn từ vựng trong bài đọc để điền vào chỗ trống tạo thành câu hoàn chỉnh

·   Scan thông tin chi tiết

·   Chọn từ thích hợp

·   Hiểu thông tin trong bài đọc

Đa phần theo thứ tự

·   Xác định loại từ thích hợp để điền vào chỗ trống (danh / động / tính / trạng etc)

·   Khoanh vùng và xác định thông tin trong bài đọc để chọn từ đúng

·   Đặc biệt chú ý vào ngữ pháp vì nó sẽ giúp có thêm manh mối để chọn đúng từ

·   Đọc kỹ đề yêu cầu ‘No more than --- words’ để chọn đúng số từ

Chúng ta sẽ phải nhớ 2 điểm quan trọng để khoanh vùng vị trí thông tin: 1) scan đoạn nào nói về indoor farming, 2) các câu trả lời sẽ theo thứ tự bài đọc. Vậy tức là thông tin sẽ trải dài từ chỗ nào có thông tin của câu 1, cho đến chỗ nào có thông tin của câu 7. 

Lưu ý liên tục về vấn đề paraphrase. Phải nhắc bản thân liên tục là từ trong bài đọc sẽ được paraphrase bằng từ nào tương ứng. Đừng bao giờ tìm từ y chang nhau trong bài đọc và trong đề (trừ khi đó là danh từ riêng, danh từ xác định một cái gì cụ thể mà không paraphrase được). 

Lưu ý là từ cần tìm phải 'No more than two words'

Trong quá trình các bạn làm, đừng quan trọng việc phải làm đúng tuần tự các câu, biết câu nào làm câu đó, câu nào không biết nhảy xuống làm câu tiếp theo. Đối với các dạng bài mà theo thứ tự bài đọc thì sẽ rất dễ để bạn khoanh vùng ra thông tin nên đừng sợ nếu phải làm nhảy cóc. Ví dụ như mình đây, lúc làm bài tập này thì mình tìm được đáp án câu 1, 2, nhưng đến câu 3, 4 mình chưa dò ra, đọc mãi cũng chưa ra, nhưng mình dò được câu 5. Mình đánh dấu lại hết như thế này.

Do dạng bài tập này theo thứ tự nên mình biết chắc đáp án cho câu 3 & 4 sẽ nằm ở giữa câu 2 & 5 nên mình tự tin sẽ tìm ra đáp án, không sợ nữa. Mình sẽ cứ tiếp tục làm hết xuống đến câu 7, câu nào chưa biết thì cứ bỏ qua, làm đến đâu đánh dấu đến đó.

Sau khi tiếp tục thì mình làm được câu 6 & 7. Bây giờ mình sẽ quay lại đoạn giữa câu 2 & câu 5 để tìm đáp án câu 3 & câu 4. Mình lưu ý keyword methane của câu 3.

Mình đã mất gần 1 phút đã tìm ra câu 3 & 4. Rõ ràng là khi bạn khoanh vùng được vị trí và có keyword thì việc tìm đáp án sẽ dễ dàng hơn cực kỳ nhiều. Tổng thời gian mình sử dụng để giải quyết bài này là 7 phút.

Đáp án của mình và cũng là đáp án chính thức trong quyển Cambridge 11 là:

1. tomatoes           2. urban centres            3. energy         

4. fossil fuel           5. artificial                    6. stacked trays                 7. urban rooftops

Bạn có thể thấy sau khi làm bài 'sentence completion', do đáp án rải ở toàn bộ bài nên nhờ làm bài này mà mình cũng xem như đã đọc kỹ 90% nội dung bài đọc mà vừa trả lời được 7 câu đầu. Bây giờ tiến quan giải 6 câu T/F/Not Given còn lại sẽ đỡ hơn và tự tin hơn do đã có thông tin trong đầu.

Cùng giải dạng bài tập 'khoai' nhất của IELTS Reading nào!!

Bước 5. Đọc câu hỏi 'True/False/Not Given'

Bắt đầu bằng việc đọc hiểu từng câu và xác định keyword. Việc cần làm lúc này nữa là ĐOÁN câu trả lời. Do phần nào bạn đã có kiến thức sau khi làm bài 'sentence completion' ở trên rồi nên lúc này đã có thể đoán được ý câu này là True hay False hay Not given. Cứ đoán thôi chứ khoan hẵng ghi, mà nếu bạn không đoán được thì không sao đâu. Điều quan trọng là bạn phải khoanh vùng được ngay cần đọc chỗ nào trong bài đọc để kiểm chứng lại đáp án của mình. Nhờ đọc hết nguyên bài rồi nên giờ việc này dễ hơn nhiều.

Bước 6. Khoanh vùng và scan bài đọc để trả lời câu hỏi 'T/F/NG'

Để xử lý thì hãy cùng xem lại lý thuyết cách làm trong bài viết 'Phân tích 14 dạng câu hỏi trong đề thi IELTS Reading Academic & chiến lược giải quyết'

2 – Identifying information (True / Fasle / Not Given)

Quyết định xem thông tin trong câu hỏi là True (đúng) hay False (sai) hay Not Given (không được đề cập)

·   Scan thông tin chi tiết

·   Hiểu thông tin ý nghĩa của các thông tin này

Đôi khi theo thứ tự, đôi khi không. Nhưng đa phần là theo thứ tự

·   Hiểu đúng ý nghĩa của T/F/NG 

    + True: thông tin trong câu hỏi khớp hoàn toàn với thông tin trong bài đọc

    + False: thông tin trong câu hỏi sai hoàn toàn với thông tin trong bài đọc.

    + Not given: thông tin trong câu hỏi không thể tìm thấy trong bài đọc.

Mẹo để phân biệt False với Not given là nếu câu đó False, dựa vào bài đọc, ta có thể sửa lại câu đó cho đúng; còn nếu câu đó Not given thì ta không thể làm gì cả. 

·   Đọc câu hỏi và các đáp án trắc nghiệm, paraphrase chúng.

·   Khoanh vùng và xác định thông tin trong bài để đưa ra câu trả lời

Lưu ý bạn là dạng bài tập T/F/NG hay Y/N/NG thì ba đáp án sẽ luôn được sử dụng nhưng không có nghĩa là số lượng đáp án sẽ được chia đều. Tức là có tổng cộng 6 câu thì không có nghĩa là 2 câu T, 2 câu F, 2 câu NG, mà nó hoàn toàn có thể là 1 câu T, 2 câu F và 3 câu NG. Bạn xem chi tiết tại bài viết: Cách để làm đúng tất cả các câu hỏi Y/N/NG và T/F/NG.

 

Đáp án và lời giải chính xác là:

8. NG. Câu trong bài đọc có nghĩa là: "Áp dụng các phép ước tính đó giờ vẫn xài (conservative cho nghĩa là bảo thủ, không thay đổi, against change) đối với xu hướng dân số hiện tại, dân số loài người .... Cái này khác với câu trong đề là phương pháp dự đoán dân số thay đổi gần đây. Mình chỉ biết được là phương pháp nào dùng để đưa ra số liệu đề cập trong bài này chứ không biết gần đây nó có bị thay đổi không, mình cũng ko correct được thông tin, nên câu này phải là NG vì không đủ thông tin chứng minh.

9. T. Câu trong bài và câu trong đề có ý giống nhau được paraphrase lại. 'some of the destruction to food-producing land' = 'some 15% of that ('that' ở đây là 'the land that is suitable for raising crops' được nói ở câu trước). Human beings được hiểu ngầm bởi cụm từ 'poor management practised' vì chỉ có con người mới quản lý đất.

10. F. Câu trong bài đọc: "Hoa màu sẽ được sản xuất quanh năm trong điều kiện phát triển được kiểm soát theo hướng thuận lợi nhất. Sẽ không có sự thất bát mùa màng bởi nguyên nhân liên quan đến thời tiết'. Câu trong đề: "Hoa màu sản xuất từ vertical farms sẽ phụ thuộc vào mùa (thời tiết). Hai cầu này ý trái ngược nhau và ta có thể correct lại cho đúng thành 'will not depend on the season'. Do đó câu này là False.

11. T. Câu trong bài và câu trong đề có ý giống nhau được paraphrase lại. 'some damage to food crops' = 'destroying millions of tons of valuable crops'; 'climate change' = 'massive floods, droughts, hurricanes and severe monsoons'.

12. F. Câu trong bài: "Tất cả thực phẩm (all the food) có thể được trồng hữu cơ, không cần dùng thuốc diệt cỏ, thuốc diệt côn trùng và phân bón". Câu trong đề: "Phân bón sẽ là cần thiết cho một số hoa màu ở vertical farms". Trong bài đã khẳng định "All the food" tức là không có loại nào cần các chất ở trên, nên câu này sai, và ta có thể sửa lại cho đúng là "No fertilisers will be needed for ...." 

13. T. Câu trong bài và câu trong đề có ý giống nhau được paraphrase lại.'greatly reduce the incidence of many infectious diseases' = make plants less likely to be affected by infectious diseases.

 Mình mất tổng cộng 10 phút để làm bài T/F/NG này. Và tổng cộng passage 1 mình tốn 17 phút để hoàn thành, vượt chỉ tiêu tối đa 20 phút / passage.

 

Tổng kết

Qua bài hướng dẫn này mình muốn các bạn nhớ ba điều:

Thứ nhất, xác định dạng bài tập có theo thứ tự hay không là rất quan trọng để giúp bạn dễ dàng hơn trong khoanh vùng thông tin. Bạn nên làm nhiều bài tập để quen dần là loại nào theo thứ tự, loại nào không theo.

Thứ hai, cốt lõi của IELTS là paraphrase và từ vựng, từ trong câu hỏi dễ hơn từ trong bài đọc. Nên nếu đọc trong bài đọc không hiểu thì đừng vội hoảng, đọc câu hỏi nhiều khi sẽ hiểu ra đấy.

Thứ ba, luyện tập thật nhiều thì bạn mới thành thạo được. Để làm được bài này đúng hết là chỉ tốn 17 phút là cả một quá trình luyện tập và tích luỹ từ vựng của mình. Nên dù có áp dụng mà bạn thấy vẫn làm sai thì là do bạn chưa quen hoặc quan trọng hơn là vốn từ bạn chưa đủ. Làm bài nếu có sai thì phải đọc đi đọc lại bài đó để bạn ngấm từ vựng vào đầu.

Chúc bạn tự học thật hiệu quả. Nếu có thắc mắc thì cứ comment ngay dưới đây, mình sẽ giải đáp nhé.

{module module="BeReadyIELTS Inline Article Ads 1" showtitle="false"} 

 

Đề: Lấy từ cuốn IELTS Cambridge 11, passage 1, test 1, trang 18-20 - NXB ĐH Cambridge

Bài do đội ngũ Admin viết

 

 

 


Tổng số đánh giá:

Xếp hạng: / 5 sao

Cùng chủ đề

109-giai-de-cambridge-11-test2-passage1
8 thg 5, 2024

Giải đề Cambridge 11 - Test 2 - Passage 1

Tiếp tục với công cuộc chinh phục các bài reading IELTS với điểm số cao nhất. Sau đây sẽ là bài hướng dẫn chi tiết cách giải...

110-giai-de-cambridge11-test2-passage2
8 thg 5, 2024

Giải đề Cambridge 11 - Test 2 - Passage 2

Tiến đến với Passage 2 - Test 2 - cuốn Cambridge IELTS 11 (trang 45-48), NXB Cambridge University.  Ở phần này, các bạn sẽ làm 3 dạng bài tập:...

112-giai-de-cambridge11-test2-passage3
8 thg 5, 2024

Giải đề Cambridge 11 - Test 2 - Passage 3

Tiến đến passage cuối cùng trong Reading Test 2 của Cuốn Cambridge IELTS 11. Bạn sẽ thấy passage này khó hơn hẳn hai passage trước về độ...

115-giai-de-cambridge11-test1-passage2
8 thg 5, 2024

Giải đề Cambridge 11 - Test 1 - Passage 2

Mời bạn đọc đề IELTS Cambridge cuốn 11 (NXB Cambridge University) - test 1 - passage 2 - trang 21, 22, 23, 24. Ở đề này chúng ta làm 2 dạng bài...

117-giai-de-cambridge11-test1-passage3
8 thg 5, 2024

Giải đề Cambridge 11 - Test 1 - Passage 3

Ở passage 3 của test 1, cuốn IELTS Cambridge 11, bạn sẽ xử lý 3 dạng bài tập: Matching paragraph information, Table completion và Matching features...

Tag

Nhà Tài Trợ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.