Hướng Dẫn Viết Writing Task 1

Lesson 7: Cách nhận xét Double Map

8 thg 5, 2024

Có 2 loại bài tập nhận xét bản đồ. Loại phổ biến nhất mà các bạn nên tập trung nhiều hơn là bản đồ kép, tức là đề cho 2...

215-lesson-7-cach-nhan-xet-ban-do-kep

Cô gái đang ngồi học IELTS Online

Dàn bài IELTS Writing Task 1 dạng bài nhận xét bản đồ kép

 

Cả hai bản đồ đều trong quá khứ

Dùng thì quá khứ + thể bị động

IELTS Writing Bản đồ quá khứ một khu du lịch

Một bản đồ hiện tại và một bản đồ tương lai

Dùng thì hiện tại hoặc tương lai đơn + thể bị động

IELTS Writing Bản đồ tương lai

 


Khi làm bài dạng bản đồ kép, tự đặt các câu hỏi như sau:

- Xu hướng phát triển / thay đổi của khu vực này là gì?

 • Nếu có thêm nhiều housing, flat/ apartment: housing/ residential development
 • Nếu có thêm nhiều tiện ích hiện đại: hotel, car park, golf course, restaurant, airport, mall, etc: commercial development
 • Nếu có thêm nhiều factory, warehouses: industrial development

- Có bị đô thị hoá hay không? Nếu có, “became more urbanized”

- Các không gian trống có giảm đi không? Nếu có, “less open space”

- Có thể chia bản đồ thành hai khu vực dựa vào cột mốc nào?

- Những sự thay đổi về cơ sở hạ tầng ở 2 khu vực đó là gì?

Bố cục & template chung:

Introduction

Cách 1: The maps [indicate] the developments of the town called ABC during the years between … and …

Cách 2: The maps give information about how a town called ABC changed over the period from … to …

Overview

Overall, the town experienced/ underwent great [housing and commercial] transformations.

Body: Detail 1

Body: Detail 2

Looking first at the are to the [South] of the [river], ….

Turning to the area [North] of the [river],….


Từ vựng cần biết

Words that focus on removing structures

Verb Noun
to knock down (-ed)  
to pull down (-ed)  

to tear down (V2: tore, V3: torn)

 

demolish (-ed)

demolition (n)
to chop down (chỉ dùng với trees, thường ở thể bị động) (-pp)  
replace with (-ed)  replacement for

Words that focus on creating structures

Verb Noun
convert  conversion
transform transformation
extend (+ to) extension
expand expansion
construct  
become (theo sau là 1 adj hoặc 1 noun)  
turn into  
alter alteration
develop development

 

Thực hành: Chọn các động từ thích hợp ở 2 bảng trên để điền vào chỗ trống 

 • The old supermarket was in desperate need of repair. It (1).................down and then (2)..................... with a new one.
 • Last year, the largest house on the street (3) ...................... into flats
 • The leisure centre (4).................  so that it now includes a swimming pool.
 • The trees (5).................. to allow for extra street lighting.
 • The bank (6) ................. beyond all recognition. It is now a public library.
 • A new school (7) .................... to accommodate more pupils.
 • To make space for the new developments, the old buildings in the area (8).................... and the whole transport system (9)............... to include high-speed links.
(1) was torn down                                             (2) replaced                              (3) was turned         

(4) was developed/ expanded/ extended          (5) were chopped down              (6) was transformed 

(7) was developed/ expanded/ extended          (8) were knocked down/ pulled down/ torn down/ demolished

(9) was developed/ expanded/ extended 

 

Các từ vựng diễn tả 'xảy ra'

Happen (verb) (-ed): 

 • The airport was constructed on the greenfield site on the edge of the town.
 • Cách viết khác: The construction of the airport happened on the greenfield site on the edge of the town.

Occur (verb) (-rr):

 • The empty space near the university was developed into a park.
 • Cách viết khác: The development of the empty space near the university into a park occurred.

Take place (phrasal verb) (took place/ taken place)

 • A number of dramatic developments took place, which altered the character of the town completely.

Cấu trúc There was/were

 • The railway was extended to the centre of the town, and three new stations were built.
 • Cách viết khác: There was an extension of the railway to the centre of the town, and three new stations were built.
 • The neighbourhood completely changed with the building of new apartments.
 • Cách viết khác: There was a complete change of the neighbourhood with the building of new apartments.

Các từ vựng diễn đạt 'toạ lạc tại...'

lie (verb) (V2: lay, V3: lain, V-ING: lying) (không dùng thể bị động)

 • The river lies 30 km to the south.

to be situated/sited/located (dùng ở thể bị động)

 • The shopping centre is situated in the south-west of the town.
 • The company's head office is sited east of the shopping centre.
 • South-west of the woodland is located the industrial complex.

Cách diễn đạt phương hướng

- in the north/south/west/east of...

 • A residential area is located in the north-west of the town.

- north/south/west/east of....

 • West of the river and south of the residential area is situated the Arts Centre.

- to the north/south/west/east of...., there is/are (was/were)...

 • To the north-east of the residential area, there are several derelict warehouses.

 


Vận dụng vào viết bài có hai bản đồ trong quá khứ

 

(Nguồn: Cuốn Ready for IELTS - Student Book, Sam McCarter, MacMillan Exams)

The maps show the transformation of the village of Eastminster over a ten-year period.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

 

Bước 1: Quan sát & chọn key features

Ta thấy có 1 dòng sông cắt ngang bản đồ này, vậy ta sẽ nhận xét 2 khu vực: 1) north of the river, 2) south of the river.

Ở bài bản đồ, đơn giản nhất là có những sự khác biệt nào thì bạn cứ đề cập hết. 

Nhìn tổng quan, ta thấy thay đổi chủ yếu là có thêm:

 • houses & apartment blocks --> residential development;
 • shops/ shopping complex, hotel with golf course --> commercial development;
 • factories & warehouses --> industrial development 

Bước 2: Lên bố cục bài viết & sắp xếp các key feature.

Introduction Paraphrase lại đề bài
Overview Giới thiệu tính chất của các sự phát triển của thị trấn này: commercial, residential, và industrial
Body paragraph 1 North of the river
Body paragraph 2 South of the river

Bước 3: Viết bài

Introduction Paraphrase lại đề bài

The maps show = The maps illustrate

the transformation of the village of Eastminster = the urbanization that took place in the town called Eastminster

over a ten-year period = between the years 1999 and 2009.

--> The maps illustrate the urbanization that took place in the in the town called Eastminster between the years 1999 and 2009.

Overview Giới thiệu tính chất của các sự phát triển của thị trấn này: commercial, residential, và industrial It is clear that this town experienced a significant transformation regarding residential, commercial and industrial developments throughout the period given. 
Body paragraph 1 North of the river  Mô tả những sự thay đổi ở khu vực này
Body paragraph 2 South of the river  Mô tả những sự thay đổi ở khu vực này

Bài mẫu:

The maps illustrate the urbanization that took place in the in the town called Eastminster between the years 1999 and 2009.

It is clear that this town experienced a significant transformation regarding residential, commercial and industrial developments throughout the period given.

North of the river, which divides the town, the woodland in the northwest was turned into an adventure park. Moreover, by 2009 the large house with gardens had been replaced with a hotel and a golf course. More houses were also built encroaching on the park in the northeast. The other main development north of the river was the relocation of the school from the south bank of the river.

The area south of the river experienced greater changes. To the east, the streets of houses were demolished to make way for blocks of flats. By 2009, where a public garden stood south of the old streets of houses, there were more houses. Further developments that occurred were the construction of factories and warehouses along the railway line together with the conversion of the school on the river into a new shopping complex. The final transformation was the expansion of the hospital west of the old-school situated on the river.

 

Count: 160 words.

Nguồn: Cuốn Ready for IELTS - Student Book, Sam McCarter, MacMillan Exams.


Vận dụng vào viết bài có một bản đồ hiện tại & một bản đồ tương lai

(Nguồn: Cuốn IELTS Cambridge 12 - Test 6)

The maps below show the centre of a small town called Islip as it is now, and plans for its development.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Đối với dạng bản đồ này, bạn sẽ thấy không có con sông hay cái gì cắt ngang để làm cột mốc khi nó ra cả. Vậy thì phải làm saoooo??!

Rất đơn giản, mình cứ gom những cái gì nổi nhất ra nói trước, những cái nhỏ nhỏ còn lại thì gom lại nói sau. Vẫn là quy tắc 'hội nhà giàu' và 'hội nhà nghèo' ấy.

Ở đây, theo thầy Simon hướng dẫn, hội nổi bật có ứng viên sáng giá nhất là 'dual carriageway' hoặc là cái ring road around the centre. Hội còn lại là xây thêm housing và shops.

Nhớ là đừng nhận xét riêng từng bản đồ, mà bạn lấy 1 đối tượng ra rồi xét đối tượng đó ở bản đồ present thì thế nào, bản đồ future thì thế nào; cứ thể tiếp tục qua các đối tượng khác.

Sử dụng thì hiện tại + tương lai + thể bị động.

Từ vựng: planned developments = possible/ potential/ proposed changes = how it looks in the future

Ta sẽ viết như sau:

 

The diagrams illustrate some proposed changes to the central area of the town of Islip.

It is clear that the principal change to the town will be the construction of a ring road around the centre. Various other developments with regard to shops and housing will accompany the building of this road.

Looking at the map of Islip as it is now, we can see that the main road runs through its centre from east to west. The second map shows the planned pedestrianisation of this road. Traffic will be diverted on to a dual carriageway that will form a ring around the town centre.

Currently, there is a row of shops along either side of the main road. However, it appears that the shops along the north side of the new pedestrian street will be demolished to make way for a bus station, shopping centre, car park and new housing area. The shops along the south side of the street will remain, but it seems that the town’s park will be reduced in size so that more new houses can be built within the ring road.

Count: 187 words

Thầy Simon - Nguồn: http://ielts-simon.com/ielts-help-and-english-pr/2018/07/ielts-writing-task-1-band-9-map-answer.html

 


Thực hành IELTS Writing và nhận phản hồi của giáo viên trong vòng 48h

Bạn xem các đề bài bản đồ kép và thực hành nhé. Có sẵn bài mẫu để tham khảo luôn đây >>> Bài mẫu band 9 Bản đồ kép


Tổng số đánh giá:

Xếp hạng: / 5 sao

Cùng chủ đề

196-lesson-1-viet-mo-bai-writing-task-1
8 thg 5, 2024

Lesson 1: Viết mở bài Writing Task 1 (paraphrase, từ vựng và ngữ pháp)

Học cách viết mở bài ấn tượng Để viết Introduction cho tất cả các dạng bài của Writing task 1, và thậm chí là cả task 2, việc bạn...

198-lesson-2-tam-quan-trong-overview
8 thg 5, 2024

Lesson 2: Không thể xem thường Overview

Overview quan trọng như thế nào? Overview là phần cực kỳ quan trọng khi viết Writing task 1. Theo thầy Simon - giáo viên chấm thi IELTS giàu...

199-lesson-3-cach-nhan-xet-bieu-do-the-hien-xu-huong-tang-giam-line-graph-va-bar-chart
8 thg 5, 2024

Lesson 3: Cách nhận xét biểu đồ thể hiện xu hướng tăng giảm: Line graph & Bar chart

Để thể hiện xu hướng tăng/ giảm, có 2 dạng biểu đồ thường được sử dụng là bar chart & line graph. Theo như hình dưới, bạn...

200-lesson-4-cach-nhan-xet-bieu-do-the-hien-co-cau-so-sanh-pie-chart
8 thg 5, 2024

Lesson 4: Cách nhận xét biểu đồ thể hiện cơ cấu/ so sánh: Pie chart

 Trước hết, mời bạn đọc đề và trả lời các câu hỏi sau: You should spend about 20 minutes on this task. The pie charts show the main...

201-lesson-5-cach-nhan-xet-bieu-do-the-hien-co-cau-so-sanh-table
8 thg 5, 2024

Lesson 5: Cách nhận xét biểu đồ thể hiện cơ cấu/ so sánh: Table

Dạng table thường là bài tập 'ngán ngẩm' nhất đối với các bạn luyện thi IELTS vì nó gồm nhiều thông tin, chẳng biết phải chọn...

Tag

Nhà Tài Trợ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.