Lesson 7: Hướng dẫn viết Discussion essay - Luyện IELTS Miễn Phí

Lesson 7: Hướng dẫn viết Discussion essay

(Reading time: 5 - 9 minutes)

Dấu hiệu nhận biết của dạng bài này cực kỳ dễ nhận ra với câu thần thánh: "Discuss both views and give your own opinion"

Đối với dạng bài này, bạn sẽ phải làm hai việc bắt buộc:

Học nhóm IELTS hiệu quả hoàn toàn online

Xây dựng dàn bài IELTS Writing Task 2 dạng bài thảo luận (cân bằng / thiên lệch) sao cho tối ưu

1) viết về hai quan điểm được đề cập trong câu hỏi: Đoạn 1 viết về quan điểm bạn thấy ít hiển nhiên hơn, hoặc quan điểm bạn không đồng tình. Đoạn 2 viết về cái còn lại.

2) nêu ý kiến cá nhân của bạn: Bạn có thể đồng ý với 1 trong 2 quan điểm trên, hoặc nửa đồng ý cái này, nửa đồng ý cái kia. Nếu bạn nghiêng về ủng hộ 1 quan điểm thì dùng cấu trúc THIÊN LỆCH như của dạng Agree-or-disagree essay ở lesson 6. Nếu bạn nửa này nửa kia thì dùng cấu trúc CÂN BẰNG.

 

CÁCH VIẾT CÂN BẰNG 

DÀN BÀI TỔNG QUÁT

Introduction: 

General statement: paraphrase lại đề bài nhưng dùng cấu trúc thần thánh này:

Opinions differ as to whether .... or .... (Các ý kiến khác nhau là liệu ... hay ...)

Ví dụ: Opinions differ as to whether it is better to participate in team sports or individual sports.

(Các ý kiến khác nhau là liệu có tốt hơn khi tham gia vào những môn thể thao đồng đội hay thể thao cá nhân)

hoặc là Opinions differ as to whether .... or... (Các ý kiến được chia ra là liệu .... hay ....)

Ví dụ: Opinions are divided on whether the growth in trading and cultural contact among nations is a good step forward or a loss of national identities.

(Ý kiến được chia ra là liệu sự phát triển thương mại và tiếp xúc văn hoá giữa các quốc gia là một bước tiến bộ hay là sự đánh mất bản sắc dân tộc.)

Thesis statement: trả lời câu hỏi của đề bài - nêu rõ quan điểm cá nhân là mình thấy cả hai quan điểm đều có phần đúng. Các cấu trúc câu có thể dùng là: 

"Personally, I do think both views are reasonable as each has its own merits" (tôi nghĩ là cả hai quan điểm đều hợp lý vì mỗi cái đều có những giá trị riêng của nó).

Body:

(độ dài paragraph 1 phải tương đương paragraph 2 để thể hiện sự cân bằng, tức là cả hai quan điểm đều có phần đúng)

Paragraph 1: Dùng cấu trúc song hành/ diễn dịch để giải thích cho quan điểm ít hiển nhiên hơn.

  • Câu topic sentence 1: It is certainly true that ..... (Đó chắc chắn là đúng đắn khi mà ...)
  • Supporting sentences: dùng các linking words, giải thích ra.

Paragraph 2: Dùng cấu trúc song hành/ diễn dịch để giải thích cho quan điểm còn lại.

  • Câu topic sentence 2: However, there are other benefits ...... (tuy nhiên, cũng tin là có những lợi ích khác ...)
  • Supporting sentences: dùng các linking words, giải thích ra.

Conclusion:

In conclusion, I believe that in addition to ......, there are ......

*LƯU Ý: những cụm từ thể hiện quan điểm cá nhân sẽ được đặt ở phần Introduction & Conclusion, còn 2 Body Paragraph thì không cần mà nên dùng ngôn ngữ trung lập để thể hiện tính công bằng, khách quan.


 

Chuyển qua cách viết thiên lệch, dù là bạn chỉ ủng hộ một quan điểm, nhưng bạn vẫn phải trình bày về quan điểm còn lại (quan điểm mà bạn không ủng hộ) và viết ở ngay đoạn 1 (mục đích là để dùng chính quan điểm này củng cố cho lập luận ủng hộ của mình mà sẽ được trình bày ở đoạn 2)

CÁCH VIẾT THIÊN LỆCH

DÀN BÀI TỔNG QUÁT

Introduction: 

General statement: paraphrase lại đề bài bằng cấu trúc Opinions differ whether .... or .... (Các ý kiến khác nhau là liệu ... hay ...) hoặc là Opinions differ as to whether .... or... (Các ý kiến được chia ra là liệu .... hay ....)

Thesis statement: trả lời câu hỏi của đề bài - nêu rõ quan điểm cá nhân là mình chỉ ủng hộ một quan điểm. Các cấu trúc câu có thể dùng là:

"Personally, I am in agreement with the latter/former view, even though the other one also shows some positive aspects. (Theo cá nhân, tôi đồng ý với quan điểm trước/sau, mặc dù là quan điểm còn lại cũng cho thấy vài mặt tích cực)

  • latter (adj, n) /ˈlæt.ər/: là tính từ (chỉ đứng trước danh từ) hoặc là danh từ, nghĩa là 'cái phía trước' (trong hai cái vừa được đề cập).
  • former (adj, n) /ˈfɔː.mər/: là tính từ (chỉ đứng trước danh từ) hoặc là danh từ, nghĩa là 'cái phía sau' (trong hai cái vừa được đề cập).

Body:

(độ dài paragraph 1 phải nhỏ hơn hoặc tương đương paragraph 2 vì paragraph 2 trình bày sự ủng hộ của mình thì có thiên vị hơn chút)

Paragraph 1: Dùng cấu trúc song hành/ diễn dịch để nói về các điểm tích cực của quan điểm mà mình không ủng hộ

  • Câu topic sentence 1: The option to .... is attractive for some reasons. (Sự lựa chọn ... thì thu hút vì một vài lý do)
  • Supporting sentences: dùng các linking words, giải thích ra.

Paragraph 2: Dùng cấu trúc song hành/ diễn dịch để giải thích cho quan điểm còn lại.

  • Câu topic sentence 2: However, I believe it is more beneficial to...... (tuy nhiên, tôi tin là sẽ có lợi hơn khi mà ...)
  • Supporting sentences: dùng các linking words, giải thích ra.

Conclusion:

In conclusion, while ..... , it seems to me that ....

 


 

 

.

Làm bài Writing Task 2 và nhận phản hồi của giáo viên Be Ready IELTS trong 48h

Luyện tập IELTS Writing Task 2 với hơn 20 chủ đề: https://bereadyielts.com/ielts-writing/luyen-tap-viet-bai-mau-writing-task-2.html

Đặc biệt, ở mỗi bài, chúng mình đều có để sẵn lời giải các bài mẫu đạt Band điểm IELTS cao để các bạn có thể so sánh

Chúng mình cũng thường xuyên đăng các nội dung học tập trên Faecbook và Instagram, hãy like&share để cùng học với chúng mình nhé.

Facebook: https://www.facebook.com/gia.su.ielts.online

Instagram: https://www.instagram.com/beready.ielts/

Nhà Tài Trợ

Log in

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/bereadyielts/public_html/templates/gk_university/layouts/blocks/tools/login.php on line 21
" /> create an account