Hướng Dẫn Viết Writing Task 2

Lesson 7: Hướng dẫn viết Discussion essay

8 thg 5, 2024

Dấu hiệu nhận biết của dạng bài này cực kỳ dễ nhận ra với câu thần thánh: "Discuss both views and give your own opinion" Đối...

359-lesson-7-huong-dan-viet-discussion-essay

Học nhóm IELTS hiệu quả hoàn toàn online

Xây dựng dàn bài IELTS Writing Task 2 dạng bài thảo luận (cân bằng / thiên lệch) sao cho tối ưu

1) viết về hai quan điểm được đề cập trong câu hỏi: Đoạn 1 viết về quan điểm bạn thấy ít hiển nhiên hơn, hoặc quan điểm bạn không đồng tình. Đoạn 2 viết về cái còn lại.

2) nêu ý kiến cá nhân của bạn: Bạn có thể đồng ý với 1 trong 2 quan điểm trên, hoặc nửa đồng ý cái này, nửa đồng ý cái kia. Nếu bạn nghiêng về ủng hộ 1 quan điểm thì dùng cấu trúc THIÊN LỆCH như của dạng Agree-or-disagree essay ở lesson 6. Nếu bạn nửa này nửa kia thì dùng cấu trúc CÂN BẰNG.

 

CÁCH VIẾT CÂN BẰNG 

DÀN BÀI TỔNG QUÁT

Introduction: 

General statement: paraphrase lại đề bài nhưng dùng cấu trúc thần thánh này:

Opinions differ as to whether .... or .... (Các ý kiến khác nhau là liệu ... hay ...)

Ví dụ: Opinions differ as to whether it is better to participate in team sports or individual sports.

(Các ý kiến khác nhau là liệu có tốt hơn khi tham gia vào những môn thể thao đồng đội hay thể thao cá nhân)

hoặc là Opinions differ as to whether .... or... (Các ý kiến được chia ra là liệu .... hay ....)

Ví dụ: Opinions are divided on whether the growth in trading and cultural contact among nations is a good step forward or a loss of national identities.

(Ý kiến được chia ra là liệu sự phát triển thương mại và tiếp xúc văn hoá giữa các quốc gia là một bước tiến bộ hay là sự đánh mất bản sắc dân tộc.)

Thesis statement: trả lời câu hỏi của đề bài - nêu rõ quan điểm cá nhân là mình thấy cả hai quan điểm đều có phần đúng. Các cấu trúc câu có thể dùng là: 

"Personally, I do think both views are reasonable as each has its own merits" (tôi nghĩ là cả hai quan điểm đều hợp lý vì mỗi cái đều có những giá trị riêng của nó).

Body:

(độ dài paragraph 1 phải tương đương paragraph 2 để thể hiện sự cân bằng, tức là cả hai quan điểm đều có phần đúng)

Paragraph 1: Dùng cấu trúc song hành/ diễn dịch để giải thích cho quan điểm ít hiển nhiên hơn.

  • Câu topic sentence 1: It is certainly true that ..... (Đó chắc chắn là đúng đắn khi mà ...)
  • Supporting sentences: dùng các linking words, giải thích ra.

Paragraph 2: Dùng cấu trúc song hành/ diễn dịch để giải thích cho quan điểm còn lại.

  • Câu topic sentence 2: However, there are other benefits ...... (tuy nhiên, cũng tin là có những lợi ích khác ...)
  • Supporting sentences: dùng các linking words, giải thích ra.

Conclusion:

In conclusion, I believe that in addition to ......, there are ......

*LƯU Ý: những cụm từ thể hiện quan điểm cá nhân sẽ được đặt ở phần Introduction & Conclusion, còn 2 Body Paragraph thì không cần mà nên dùng ngôn ngữ trung lập để thể hiện tính công bằng, khách quan.

Some people believe the aim of university education is to help graduates get better jobs. Others believe there are much wider benefits of university education for both individuals and society.

Discuss both views and give your opinion.

Opinions differ as to whether the purpose of tertiary education is only to improve job prospects or various areas of human life would benefit in much broader ways. Personally, I do think both views are reasonable as each has its own merits.

It is certainly true that one of the main aims of studying university is to secure a better job. The majority of people want to improve their future career prospects and attending university is one of the best ways to do this as it increases a person’s marketable skills and attractiveness to potential employers. In addition, further education is very expensive for many people, so most would not consider it if it would not provide them with a more secure future and a higher standard of living. Thus, job prospects are very important.

However, there are other benefits for individuals and society. Firstly, the independence of living away from home is a benefit because it helps the students develop better social skills and improve as a person. A case in point is that many students will have to leave their families, live in halls of residence and meet new friends. As a result, their maturity and confidence will grow to enable them to live more fulfilling lives. Secondly, society will gain from the contribution that the graduates can make to the economy. We are living in a very competitive world, so countries need educated people in order to compete and prosper.

Therefore, I believe that in addition to the main aim of university education which is to get the best job, there are clearly further benefits. If we continue to promote and encourage university attendance, it will lead to a better future for individuals and society.

Bài viết của Mr Simon

{/sliders} 
{module BeReadyIELTS Inline Article Ads 1}

 

Chuyển qua cách viết thiên lệch, dù là bạn chỉ ủng hộ một quan điểm, nhưng bạn vẫn phải trình bày về quan điểm còn lại (quan điểm mà bạn không ủng hộ) và viết ở ngay đoạn 1 (mục đích là để dùng chính quan điểm này củng cố cho lập luận ủng hộ của mình mà sẽ được trình bày ở đoạn 2)

CÁCH VIẾT THIÊN LỆCH

DÀN BÀI TỔNG QUÁT

Introduction: 

General statement: paraphrase lại đề bài bằng cấu trúc Opinions differ whether .... or .... (Các ý kiến khác nhau là liệu ... hay ...) hoặc là Opinions differ as to whether .... or... (Các ý kiến được chia ra là liệu .... hay ....)

Thesis statement: trả lời câu hỏi của đề bài - nêu rõ quan điểm cá nhân là mình chỉ ủng hộ một quan điểm. Các cấu trúc câu có thể dùng là:

"Personally, I am in agreement with the latter/former view, even though the other one also shows some positive aspects. (Theo cá nhân, tôi đồng ý với quan điểm trước/sau, mặc dù là quan điểm còn lại cũng cho thấy vài mặt tích cực)

  • latter (adj, n) /ˈlæt.ər/: là tính từ (chỉ đứng trước danh từ) hoặc là danh từ, nghĩa là 'cái phía trước' (trong hai cái vừa được đề cập).
  • former (adj, n) /ˈfɔː.mər/: là tính từ (chỉ đứng trước danh từ) hoặc là danh từ, nghĩa là 'cái phía sau' (trong hai cái vừa được đề cập).

Body:

(độ dài paragraph 1 phải nhỏ hơn hoặc tương đương paragraph 2 vì paragraph 2 trình bày sự ủng hộ của mình thì có thiên vị hơn chút)

Paragraph 1: Dùng cấu trúc song hành/ diễn dịch để nói về các điểm tích cực của quan điểm mà mình không ủng hộ

  • Câu topic sentence 1: The option to .... is attractive for some reasons. (Sự lựa chọn ... thì thu hút vì một vài lý do)
  • Supporting sentences: dùng các linking words, giải thích ra.

Paragraph 2: Dùng cấu trúc song hành/ diễn dịch để giải thích cho quan điểm còn lại.

  • Câu topic sentence 2: However, I believe it is more beneficial to...... (tuy nhiên, tôi tin là sẽ có lợi hơn khi mà ...)
  • Supporting sentences: dùng các linking words, giải thích ra.

Conclusion:

In conclusion, while ..... , it seems to me that ....

Some people believe that studying at university or college is the best route to a successful career, while others believe that it is better to get a job straight after school.

Discuss both views and give your opinion.

Opinions differ as to whether teenagers should get a job or continue their education when they finish school. Personally, I am in agreement with the latter view, even though the other one also shows some obvious advantageous points.

The option to start work straight after school is attractive for several reasons. Many young people want to start earning money as soon as possible. In this way, they can become independent, and they will be able to afford their own house or start a family. In terms of their career, young people who decide to find work, rather than continue their studies, may progress more quickly. They will have the chance to gain real experience and learn practical skills related to their chosen profession. This may lead to promotions and a successful career.

On the other hand, I believe that it is more beneficial for students to continue their studies. Firstly, academic qualifications are required in many professions. For example, it is impossible to become a doctor, teacher or lawyer without having a relevant degree. As a result, university graduates have access to more and better job opportunities, and they tend to earn higher salaries than those with fewer qualifications. Secondly, the job market is becoming increasingly competitive, and sometimes there are hundreds of applicants for one position in a company. Young people who do not have qualifications from a university or college will not be able to compete.

For the reasons mentioned above, while joining the world of employment immediately after high school graduation shows undeniable positive aspects, it seems to me that students are more likely to be successful in their careers if they continue their studies beyond school level.

Bài viết của Mr Simon


 

 


Tổng số đánh giá:

Xếp hạng: / 5 sao

Cùng chủ đề

227-lesson-1-phan-biet-loai-cau-hoi-va-phan-tich-de-bai
8 thg 5, 2024

Lesson 1: Phân biệt loại câu hỏi & phân tích đề bài

Trong Writing Task 2, bạn được yêu cầu viết 1 bài luận ít nhất 250 từ. Các câu hỏi đề bài task 2 được phân loại thành 4 nhóm sau...

228-lesson-2-hai-cach-thuc-thong-dung-de-viet-paragraph
8 thg 5, 2024

Lesson 2: Hai cách thức thông dụng để viết paragraph

Để lập luận và sắp xếp các ý trong một đoạn văn, có nhiều cách thức có thể được áp dụng (diễn dịch, quy nạp, song hành, móc...

229-lesson-3-cac-buoc-hoan-thien-mot-bai-essay
8 thg 5, 2024

Lesson 3: Các bước hoàn thiện một bài essay

Có tổng cộng 6 bước để hoàn thiện một bài essay, bao gồm từ bước đầu tiên là đọc kỹ đề để phân tích & brainstorm ý cho...

275-lesson-5-huong-dan-viet-advantage-va-disadvantage-positive-and-negative-essay
8 thg 5, 2024

Lesson 5: Hướng dẫn viết Advantage & Disadvantage/ Positive or Negative essay

Đây là dạng bài yêu cầu thí sinh nêu ra advantage & disadvantage của một giải pháp/ xu hướng được đưa ra cho vấn đề nào đấy....

276-lesson-4-huong-dan-viet-cause-effect-solution-essay
8 thg 5, 2024

Lesson 4: Hướng dẫn viết Cause-Effect-Solution essay

Đây là dạng bài yêu cầu thí sinh nêu ra các cause (nguyên nhân), effect (tác động) hoặc solution (giải pháp) của một vấn đề xã hội...

Tag

Nhà Tài Trợ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.