Giáo viên dạy ta kiến thức: Teachers teach us their knowledge??

Giáo viên dạy ta kiến thức --> Teachers teach us their knowledge.

Học sinh học kiến thức từ giáo viên --> Students learn knowledge from their teachers.

Bạn gần như chắc chắn sẽ băn khoăn về cách diễn đạt các ý này khi gặp phải đề bài: What is the role of teachers in education. Lời giải đáp sẽ có trong bài này.

Một bạn học sinh người Trung Quốc và người Nhật Bản cũng có cùng thắc mắc tương tự (link tại đây). Qua cách hỏi của 2 bạn ấy có thể đoán được phần nào lối tư duy và ngữ pháp của tiếng Trung, tiếng Nhật & tiếng Việt có điểm tương đồng nhau, dẫn đến các diễn đạt trong tiếng Anh bị ảnh hưởng theo hướng giống nhau.

Trên thực tế, người bản xứ sẽ không diễn đạt là 'DẠY kiến thức' mà họ sẽ nói là 'TRUYỀN ĐẠT kiến thức'. Bởi đối với họ 'Knowledge' là thứ đã được tiếp thu vào đầu bạn, là thứ bạn tự mình đạt được thông qua xử lý thông tin trong đầu. Theo từ điển Cambridge, các động từ có thể đi với 'knowledge' bao gồm:

  • acquire/gain/have knowledge (có được / đạt được kiến thức)
  • possess knowledge (sở hữu kiến thức)
  • lack knowledge (thiếu kiến thức)
Ngoài ra, các tính từ/ danh từ ghép có thể đi chung với 'knowledge' là: 
  • People working in stores need better product knowledge. (kiến thức về sản phẩm)
  • business/scientific/technical knowledge (kiến thức kinh doanh/khoa học/kỹ thuật)
  • detailed/extensive/basic knowledge (kiến thức chuyên sâu/mở rộng/cơ bản)
Còn 'teach' là phải chỉ hành động thực tế dạy một môn học/ kỹ năng nào đó cụ thể.
  • Teaching English/ Maths/ History
  • My father taught me how to drive the motorbike.
Giáo viên 'teach' bạn 10 từ vựng liên quan đến chủ đề môi trường, nhưng chưa chắc cả 10 từ vựng đó đều trở thành 'knowledge' của bạn vì bạn có thể hiểu từ này, chưa hiểu từ kia. Vậy nên người bản xứ sẽ nói đó là 'TRUYỀN ĐẠT'. Giáo viên truyền đạt knowledge của họ - những thông tin mà họ đã hiểu được - cho học sinh, còn việc học sinh có biến các thông tin đó thành knowldge của học sinh hay không thì không rõ.
 
Knowledge là nhận thức, là thông tin đã tự bản thân người đó lĩnh hội được trong đầu. Khi một điều gì đó đã được learn, điều đó trở thành knowledge của một người, bạn phải phân biệt rõ điều này thì mới nhận thấy được sự khác nhau giữa learn & study (xem bài phân biệt learn vs study). 
 
Để nói về việc truyền kiến thức từ người này sang người khác, ta có các động từ/ cụm động từ:
 

 

 

Log in

create an account