Chiếm lấy bụng người ta - Gain people's stomach??

Hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn về chủ đề fast food. Gần đây cô có chấm bài cho một bạn thì thấy có một cách diễn đạt rất thú vị thế này: "Fast foods always gain people's stomach due to its deliciousness and convenience."

Cách diễn đạt này đúng là rất thú vị, rất lạ, khi đọc thì người đọc vẫn hiểu ý bạn muốn diễn đạt điều gì. Tuy nhiên trong tiếng Anh không tồn tại cách diễn đạt "to gain someboday's stomach" để nói về sự yêu thích dành cho một món ăn nào đó. Trước hết, ta cần phải hiểu nghĩa của động từ 'gain'.

Gain (verb): is an increase in something, especially something good, also means to increase in weight, speed, height, or amount. (nguồn:https://www.vocabulary.com/dictionary/gain)

  • You gain knowledge by attending academic courses and reading books.
  • You can gain weight by eating ice cream every day.

Tức là bạn đạt được một điều gì đó qua thời gian dài tích luỹ (gain knowledge, gain support, gain control, gain confidence), hoặc là chỉ sự gia tăng về mặt số lượng, khối lượng, vận tốc, etc, bất cứ cái gì mà có thể xác định sự tăng lên của nó thông qua các đơn vị đo lường (gain weight - tăng cân (đo lường bằng kg), gain speed - tăng vận tốc, gain height - tăng chiều cao, gain more points - tăg điểm, etc)

Ở đây, ý bạn nói là 'dạ dày/bụng người ta thường có nhiều các thức ăn nhanh (tức là thường được ăn nhiều) bởi sự ngon miệng và sự tiện lợi của loại đồ ăn này', nếu dịch word-by-word như vậy thì sẽ rất khôi hài vì người bản xứ sẽ hiểu là fast food đoạt lấy/ tăng lên dạ dày của con người.

Trong tiếng Anh, để diễn đạt ý này sẽ có các cách hành văn sau:

  

Log in

create an account