Con người căng thẳng hơn với công việc: People are more stressful with work??

"In this 21st century, people are getting busier and more stressful with work." (trích bài viết Writing task 2 của bạn học viên band 5.0)

Các bạn có thể nhìn ra vấn đề của câu văn này không và chúng ta nên sửa lại như thế nào?

Có thể thấy rõ ý tiếng Việt mà bạn muốn diễn đạt là: "con người đang trở nên bận rộn và căng thẳng nhiều hơn với công việc". Tuy nhiên, vấn đề lại nằm ở từ 'stressful' nên thành ra mắc lỗi word choice vì từ này dùng trong ngữ cảnh này là chưa chính xác.

Cần phân biệt 3 từ STRESSED | STRESSING | STRESSFUL.

Một bạn người Trung Quốc học tiếng Anh cũng có thắc mắc tương tự và đã trình bày câu hỏi của bạn ấy lên diễn đàn (Nguồn).

Giải đáp cho bạn ấy là những thành viên khác trong diễn đàn là người bản xứ nói tiếng Anh, và chúng ta có câu trả lời như sau về sự khác nhau về nghĩa giữa 3 tính từ này.

"Work is stressful. You are stressed. People think you are stressing."

Từ đó bạn có thể thấy:

'stressed' là tính từ (hoặc đối với tiếng Anh của người Mỹ là 'stressed out') có nghĩa là 'worried and unhappy because you have too muchwork or too many problems to deal with' (theo từ điển Cambridge), tức là bạn BỊ STRESS, bị căng thẳng, bị áp lực, bị thứ khác gây ra những cảm giác lo âu đó cho mình, bạn không tự gây ra, mà bạn chịu tác động của khối lượng công việc nhiều làm căng thẳng. Ví dụ:

Log in

create an account