Phương pháp giải trí - Relaxation methods??

Nowadays, there are so many entertaining TV shows, online and computer games created as one of relaxation methods.

Đây là 1 câu trong bài viết Writing task 2 của một bạn học viên mà cô muốn đưa ra phân tích khi bạn muốn diễn đạt về "các phương tiện giải trí". Nếu bạn search cụm từ 'relaxation method' trên Google search bạn sẽ được định nghĩa: Trong toán học số, phương pháp thư giãn là phương pháp lặp để giải các hệ phương trình, bao gồm cả hệ phi tuyến.... (Ahihihi, nói chung là phương pháp gì đó liên quan đến toán học).

Trước hết, bạn cần phân biệt "phương tiện" và "phương pháp"

Phương tiện là công cụ, thiết bị giúp bạn thực hiện một nhiệm vụ nào đó cụ thể. Trong tiếng Anh, "phương tiện" là means (có 's' sẵn, số nhiều số ít gì cũng là 'means'). Ví dụ:

  • phương tiện giao thông (là thiết bị/máy móc giúp bạn di chuyển trên đường) => means of transport
  • phương tiện truyền thông (là thiết bị/máy móc giúp bạn truyền thông tin, dữ liệu, kết nối với người khác) => means of communication
  • phương tiện mưu sinh (là kế sinh nhai, công việc/cách kiếm tiền): => means of support
  • phương tiện theo dõi các khoản vay (là phần mềm/ thiết bị theo dõi việc trả nợ) => means of tracing debts

Phương pháp là cách thức bạn vận dụng các phương tiện kết hợp với kiến thức, kinh nghiệm để phục vụ cho mục đích nào đó, tuân theo các quy tắc, quy trình nhất định. Trong tiếng Anh, "phương pháp" là method (danh từ đếm được, nên số nhiều thì thêm 's') và thường xuất hiện ở dạng danh từ ghép. Ví dụ:

Log in

create an account