Luyện Thi IELTS Speaking Online
Như Thật Với Giáo Viên Nước Ngoài

 

Phần mềm học mới nhất của Be Ready IELTS, đem lại cho bạn cảm giác như đang ngồi trong phòng thi IELTS.

Có nội dung viết để bạn tham khảo nếu không nghe được.

Tự luyện tập trả lời trong thời gian riêng của bạn.TRẢI NGHIỆM Ngay Hôm Nay
 
 

Bài 3 - Reading - Nhóm câu hỏi Matching

Bài tập nhóm Matching (ráp nối) 

 • Matching Headings: Chọn heading thích hợp cho từng đoạn văn trong bài đọc
 • Matching Paragraph Info: Thông tin trong câu hỏi được đề cập trong đoạn văn nào của bài đọc
 • Matching Features: Phân loại thông tin trong câu hỏi vào trong số các nhóm được cho
 • Matching Sentence Endings: Làm thành câu hoàn chỉnh bằng cách ráp nửa đầu của câu với nửa sau của câu được cho theo 1 danh sách

Video

 

Các bước tiến hành 

Đối với Matching headings 

 • Đọc đoạn A của bài đọc
 • Đọc qua danh sách headings và loại suy → chọn heading cho đoạn A (chọn xong heading cho đoạn A rồi thì gạch bỏ heading đó)
 • Tiếp tục đọc đoạn B của bài đọc
 • Lặp lại các bước tiếp theo giống như trên (càng về sau các option lựa chọn càng ngắn lại)

Đối với Matching paragraph Info

 • Đọc qua danh sách information và xác định keywords 
 • Nhớ lại và khoanh vùng thông tin liên quan được đề cập chỗ nào trong bài đọc 
 • Đọc kỹ và chọn đoạn tương ứng 
 • Tiếp tục di chuyển xuống info tiếp theo
 • Lặp lại các bước tiếp theo cho đến khi hết danh sách info mà đề bài đưa ra
  • Lưu ý: nếu đề bài ghi: “you can use any letter more than once" thì tức là có 1 paragraph nào đó sẽ được chọn 2 lần

Đối với Matching features

 • Đọc thông tin trong thông tin câu hỏi và xác định keywords
 • Đọc thông tin các categories
 • Đọc bài đọc và tìm thông tin đề cập trong câu hỏi
 • Khoanh vùng được thông tin đó rồi thì đọc kỹ xem category nào đang được đề cập rồi chọn đáp án
  • Lưu ý: nếu đề bài ghi: “you can use any letter more than once" thì tức là có 1 category nào đó sẽ được chọn 2 lần

Đối với Matching sentence endings

 • Đọc danh sách các sentence beginnings và xác định keywords 
 • Đọc danh sách các sentence endings và nắm ý của nó 
 • Đọc bài đọc và tìm thông tin đề cập trong sentence beginnings 
 • Khoanh vùng được thông tin đó rồi thì đọc kỹ xem sentence endings nào đang được đề cập rồi chọn đáp án

Lưu ý

 • Bài dạng Matching là khá tốn thời gian do thông tin nằm rải rác toàn bài
 • Nhưng khi mình làm xong dạng này rồi mình sẽ làm các bài khác rất nhanh

Homework

Làm tất cả các bài tập theo dạng câu hỏi Matching Headings, Matching Paragraph Info, Matching Features, Matching Sentence Endings

https://bereadyielts.com/ielts-reading/ielts-reading-luyen-tap-theo-dang-cau-hoi.html

Nghe Bản Tin Bằng Tiếng Anh

Sponsor Links

Log in

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/bereadyi/public_html/templates/gk_university/layouts/blocks/tools/login.php on line 21
" /> create an account