Luyện tập IELTS Reading theo dạng bài đọc

Khắc phục yếu điểm kỹ năng IELTS Reading hiệu quả

Để có thể làm thử nhiều bài test hơn, hãy đăng ký tài khoản miễn phí với chúng mình.
Bên cạnh đó bạn còn sẽ nhận được nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn nữa.

Passage 1

Trong một đề full IELTS Reading, Passage 1 là bài đọc đầu tiên và có các điểm như sau cần lưu ý:

 • Độ khó: dễ nhất trong số 3 passage của đề Reading IELTS.
 • Số lượng từ trong bài đọc: khoảng 850 - 900 từ.
 • Số lượng bài tập: 2-3 dạng bài.
 • Số lượng câu hỏi: 13 câu chia cho 2-3 dạng bài tập.

Đây là bài dễ nhất trong 3 bài nên bạn phải lấy điểm ở phần này. Do đó, hãy cố gắng luyện tập để sai không quá 2 câu. 

Passage 2

Trong một đề full IELTS Reading, Passage 2 là bài đọc thứ hai và có các điểm như sau cần lưu ý:

 • Độ khó: khó vừa, khó hơn passage 1 và dễ hơn passage 3 của đề Reading IELTS.
 • Số lượng từ trong bài đọc: khoảng 850 - 900 từ.
 • Số lượng bài tập: 2-3 dạng bài.
 • Số lượng câu hỏi: 13 câu chia cho 2-3 dạng bài tập.

Đây là bài khó vừa trong 3 bài nên bạn cũng phải cố gắng lấy điểm ở phần này. Do đó, hãy cố gắng luyện tập để sai không quá 3 câu. 

Passage 3

Trong một đề full IELTS Reading, Passage 3 là bài đọc cuối cùng và có các điểm như sau cần lưu ý:

 • Độ khó: khó nhất trong số 3 bài đọc của đề Reading IELTS.
 • Số lượng từ trong bài đọc: khoảng 850 - 900 từ.
 • Số lượng bài tập: 2-3 dạng bài.
 • Số lượng câu hỏi: 14 câu chia cho 2-3 dạng bài tập.

Đây là bài khó nhất nên chỉ luyện passage 3 khi bạn đã làm ổn 2 passage kia rồi. Nếu bạn nào có mục tiêu lấy IELTS 7.0 trở lên thì cố gắng chăm chỉ luyện part này và cố gắng làm sai không quá 5 câu. Đối với những bạn ở trình độ thấp hơn thì vẫn có thể luyện nhưng các bạn nên tập trung vào passage 1 & 2 & kèm thêm học từ vựng.

Log in

create an account