Phương pháp rèn luyện ngữ pháp trong IELTS Writing

Ngữ Pháp Trong IELTS Writing

Các điểm ngữ pháp tiếng Anh thì có rất nhiều, tuy nhiên để vận dụng vào viết bài IELTS Writing thì có một số điểm ngữ pháp nhất định. Ở đây Be Ready IELTS sẽ giới thiệu các điểm ngữ pháp cần thiết trong IELTS Writing, tất cả các example trong các bài này đều là từ các bài IELTS Writing và tất cả các kiến thức ngữ pháp nêu ở đây đều là nâng cao. Nếu bạn nào cần tìm các kiến thức ngữ pháp cơ bản thì vui lòng tự Google search, tự đọc sách, tự tìm hiểu rồi sau đó quay lại đây đọc các bài nâng cao

Luyện tập ngữ pháp IELTS Writing

Ngữ pháp là nỗi khổ của nhiều bạn học sinh khi học tiếng Anh dù rằng bạn đã học ngữ pháp suốt các năm Phổ Thông.

Thầy Simon - một cựu giám khảo chấm thi IELTS và một IELTS trainer đã có lời khuyên thế này trên trang Facebook của thầy.

Vấn đề cốt lõi là khi đi thi, hãy dùng các điểm ngữ pháp/từ vựng mà bạn chắc chắn là đúng, bạn tự tin về sự chính xác của nó, chứ đừng ép bản thân phải dùng các điểm ngữ pháp 'khó' để lấy band điểm cao. Bạn viết câu phức tạp mà sai ngữ pháp thì còn tệ hơn viết câu ngắn, đơn giản mà chính xác. B

Khi học, đừng chỉ học công thức, mà bạn phải hiểu về bản chất. Tại sao từ này phải ở chỗ này mà không thể ở chỗ khác, chứ học thuộc lòng thì cả mấy năm Phổ Thông bạn làm rồi mà có hiệu quả đâu đi viết mà phải chật vật ngữ pháp.

Các bài viết hướng dẫn của Be Ready IELTS đều hướng đến việc giải thích bản chất và vai trò của các điểm ngữ pháp. Vậy nên các bài viết sẽ dài và hoàn toàn khác với các bài hướng dẫn ngữ pháp trên các trang web khác. Bạn hãy đọc và nghiền ngẫm rồi luyện tập vận dụng thì sẽ ngày một tiến bộ.

Tính từ ghép - Compound Adjective

Well-known, English-speaking, etc., là các tính từ ghép, một tên gọi khác của chúng là 'tính từ có dấu gạch nối' (hyphenated adjective). Bạn đã biết về các tính từ này chưa?

Xem tiếp

Danh từ ghép - Compound noun

Danh từ ghép là yếu tố quan trọng giúp diễn đạt của bạn ngắn gọn và súc tích hơn. Thay vì viết dài dòng là: 'the system of education in Vietnam' ta có thể viết thành 'the Vietnam education system' nếu biết về quy tắc tạo nên danh từ ghép.

Xem tiếp

Sửa lỗi dấu câu trong IELTS Writing

Tiếp tục với bài 'Các quy tắc đặt dấu câu trong Writing', ở bài này cô sẽ trích những câu diễn đạt mà gặp lỗi dấu câu (punctuation) từ bài viết thực tế của các bạn học viên và đưa ra hướng dẫn sửa chữa chi tiết. 

Các bạn lưu ý là các câu dưới đây còn gặp các lỗi word choice, tuy nhiên chúng ta sẽ không xét đến các lỗi đó trong phạm vi bài viết này để các bạn có thể tập trung vào vấn đề đặt dấu câu.

Xem tiếp

Quy tắc đặt dấu câu trong Writing (punctuation)

Cô chấm và sửa bài cho nhiều bạn thì thấy quy tắc đặt dấu phẩy trong câu tiếng Anh chưa được các bạn nắm vững. Trong khi đây lại là một tiêu chí quan trọng để xét điểm grammar trong bài viết của các bạn. Theo IELTS Writing task 2 - Band Descriptor (Nguồn) (Punctuation: phép chấm câu, bao gồm dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm phẩy)

  • Band 5: may make frequent grammatical errors and punctuation may be faulty; errors can cause some difficulty for the reader. 
  • Band 6: makes some errors in grammar and punctuation but they rarely reduce communication.
  • Band 7: has good control of grammar and punctuation but may make a few errors.

Xem tiếp

Câu ghép - Compound sentence

Cô chấm bài nhiều bạn và thấy lỗi về quy tắc đặt dấu phẩy bị mắc phải nhiều. Do đó, cô quyết định giới thiệu bài câu ghép & câu phức để giúp các bạn hiểu nên đặt dấu phẩy ở đâu và tại sao lại phải đặt ở đó.

Xem tiếp

Cấu trúc 'The more..., the more...'

Trong quá trình viết các bài mẫu IELTS Writing, cô nhận thấy cấu trúc 'The more..., the more...' là cực kỳ hay và súc tích khi diễn đạt các ý liên quan đến 'tác động kéo theo'. Đây là cấu trúc mà tất cả các học sinh Việt Nam đều được học từ chương trình Tiếng Anh năm cấp 3, nhưng khi viết bài IELTS Wriitng thì bạn lại không nhớ để dùng hoặc nhớ sai kiến thức. Vậy nên cô sẽ hướng dẫn lại quy tắc ngữ pháp này và đưa ra các ví dụ cô đã vận dụng trong các bài IELTS Writing Task 2.

Xem tiếp

Mệnh đề quan hệ rút gọn - Reduced Relative Clauses

Cô tính sẽ không viết về điểm ngữ pháp này do các bạn chắc chắn đã được học từ những năm Phổ Thông. Nhưng khi chấm bài thấy có nhiều bạn viết sai hoặc không dùng rút gọn mệnh đề quan hệ nên câu sai ngữ pháp hoặc mất hay. Vậy nên chúng ta sẽ cùng ôn lại và làm bài tập theo phong cách IELTS Writing.

Xem tiếp

Kết hợp Chủ ngữ & Động Từ - 8 Quy tắc

Oil, as well as gas, ______ a popular heating choice. (chọn is hay are??!!)

The government _______ about what to cut from the public transport budget. (là disagree hay disagrees??!!)

Nếu không chắc câu trả lời tức là bạn chưa nắm quy tắc kết hợp Chủ ngữ & Động Từ rồi...

Xem tiếp

There is / There are (3)

Vẫn là về cấu trúc there is/ there are, như cô đã nói là cấu trúc này tuy đơn giản nhưng nếu bạn không nắm vững các quy tắc ngữ pháp thì vẫn như như thường.

Lần này câu văn mà chúng ta sẽ đưa ra 'mổ xẻ' là: "There is the fact that modern society is a throw-away society, there are many reasons for people who are living in the nowadays have tend to consume products for a short period and throw them without consideration then."

Xem tiếp

There is / There are (2)

Tiếp tục với cấu trúc câu There is/ There are, ở đây cô sẽ giới thiệu một lỗi ngữ pháp khác cũng thuộc cấu trúc này. Trước hết mời các bạn đọc đề:

Xem tiếp

Các bài khác...

  1. There is / There are (1)

Be Ready IELTS Logo   

Sản phẩm của
Be Ready Education Australia

14 Mercantour Boulevard, Tarneit 3029
Melbourne, Victoria, Australia

ABN 80 626 694 344

Be Ready IELTS Việt Nam
Hotline: 0901.412.551 - 0901.412.931

Email:

Log in

create an account