=

Kỹ thuật làm bài IELTS Listening

Chiến lược làm bài IELTS Listening

Những điều quan trọng về đề thi IELTS Listening

Bài thi Listening được xây dựng nhằm đánh giá khả năng của thí sinh trong việc:

  • Nghe hiểu các ý chính và các ý bổ trợ,
  • Nghe hiểu ý kiến và thái độ của người nói
  • Nắm bắt được mục đích của bài nghe và sự phát triển, lập luận của ý trong bài nghe.

Xem tiếp

Log in

create an account