Luyện tập IELTS Listening theo dạng câu hỏi

Nâng cao trình độ IELTS Listening của bạn mỗi ngày

Bạn đang sử dụng điện thoại ?

Nếu có nhu cầu làm bài luyện tập, bạn hãy dùng Be Ready IELTS trên máy tính để bàn hoặc laptop để có những trải nghiệm tốt nhất nhé.
Để có thể làm thử nhiều bài test hơn, hãy đăng ký tài khoản miễn phí với chúng mình.
Bên cạnh đó bạn còn sẽ nhận được nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn nữa.

Multiple Choice

List selection

Matching

Plan, map, diagram labelling

Form completion

Sentence completion

Short-answer questions

Note / Summary completion

Table completion

Flow-chart completion

Log in

create an account