Để có thể làm thử nhiều bài test hơn, hãy đăng ký tài khoản miễn phí với chúng mình.
Bên cạnh đó bạn còn sẽ nhận được nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn nữa.

Luyện tập theo dạng câu hỏi

Multiple Choice

List selection

Matching

Plan, map, diagram labelling

Form completion

Sentence completion

Short-answer questions

Note / Summary completion

Table completion

Flow-chart completion

Log in

create an account