Thi Thử IELTS Reading Online

Trải nghiệm thi IELTS Reading như Computer-delivered IELTS

Để có thể làm thử nhiều bài test hơn, hãy đăng ký tài khoản miễn phí với chúng mình.
Bên cạnh đó bạn còn sẽ nhận được nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn nữa.

Log in

create an account