=

Thi Thử IELTS Reading Online

Trải nghiệm thi IELTS Reading như Computer-delivered IELTS

Để có thể làm thử nhiều bài test hơn, hãy đăng ký tài khoản miễn phí với chúng mình.
Bên cạnh đó bạn còn sẽ nhận được nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn nữa.
Reading - Placement Test

Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Reading Full Test 01

Cambridge IELTS 12 - Reading Test 1

Reading Full Test 02

Cambridge IELTS 12 - Reading Test 2

Reading Full Test 03

Cambridge IELTS 12 - Reading Test 3

Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Reading Full Test 04

Cambridge IELTS 12 - Reading Test 4

Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Reading Full Test 05

Official Cambridge Guide to IELTS - Test 5

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Reading Full Test 06

Official Cambridge Guide to IELTS - Test 6

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Reading Full Test 07

Official Cambridge Guide to IELTS - Test 7

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Reading Full Test 08

Official Cambridge Guide to IELTS - Test 8

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Reading Full Test 09

[MỚI NHẤT] Cambridge IELTS 14 - Reading Test 1

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Reading Full Test 10

[MỚI NHẤT] Cambridge IELTS 14 - Reading Test 2

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Reading Full Test 11

[MỚI NHẤT] Cambridge IELTS 14 - Reading Test 3

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Reading Full Test 12

[MỚI NHẤT] Cambridge IELTS 14 - Reading Test 4

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS

Log in

create an account