Luyện Thi IELTS Speaking Online
Như Thật Với Giáo Viên Nước Ngoài

 

Phần mềm học mới nhất của Be Ready IELTS, đem lại cho bạn cảm giác như đang ngồi trong phòng thi IELTS.

Có nội dung viết để bạn tham khảo nếu không nghe được.

Tự luyện tập trả lời trong thời gian riêng của bạn.TRẢI NGHIỆM Ngay Hôm Nay
 
 

IELTS Listening

Bắt đầu học Listening IELTS với Be Ready

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý VỀ BÀI THI IELTS LISTENING

Mục đích: đánh giá kỹ năng nghe hiểu qua các khía cạnh

  • Nghe hiểu các ý chính và các ý bổ trợ,
  • Nghe hiểu ý kiến và thái độ của người nói
  • Nắm bắt được mục đích của bài nghe và sự phát triển, lập luận của ý trong bài nghe.

Thời gian: gồm bài nghe 30 phút + 10 phút chuyển đáp án sang answer sheet

Cấu trúc đề: 4 section & 40 câu hỏi.

Thứ tự các câu trả lời cho từng câu hỏi sẽ xuất hiện lần lượt theo thứ tự nội dung bài nghe. Chỉ được nghe duy nhất 1 lần.

Bài nghe sẽ gồm nhiều accent, chủ yếu là của người Anh, Úc, New Zealand, Mỹ và Canada.

  Section 1 Section 2 Section 3 Section 4
Số lượng câu hỏi 10 10 10 10
Độ khó Easy Medium Medium - Hard Hard
Bối cảnh bài nghe Đời sống hằng ngày Đời sống hằng ngày Trong trường đại học, liên quan đến học thuật Trong trường đại học, liên quan đến học thuật
Nội dung bài nghe Hội thoại giữa 2 người trong bối cảnh đời sống hằng ngày, ví dụ: hỏi điền thông tin cho chuyến du lịch, tham khảo tìm thuê căn hộ, v.vv... Độc thoại của 1 người trong bối cảnh đời sống hằng ngày, ví dụ: một nhân viên giới thiệu các tiện ích trong phòng tập gym, hay nhân viên của trường hướng dẫn đường đi trong khuôn viên trường Đại học, v.vv... Hội thoại giữa tối đa 4 người trong bối cảnh học tập, giáo dục, ví dụ: một tutor Đại Học thảo luận về bài luận với nhóm sinh viên, v.vv...   Độc thoại của 1 người về 1 chủ đề học thuật, ví dụ: bài giảng của giáo sư ĐH về nền Văn Hoá Inca, loài động vật lưỡng cư, v.vv...

 

Band điểm quy đổi:

Mỗi câu trả lời đúng sẽ được 1 điểm, số câu đúng trên tổng số 40 sẽ được quy đổi ra thành thang điểm 9 của IELTS như sau

Số câu đúng Band điểm tương ứng
39 - 40 9
37 - 38 8.5
35 - 36 8
32 - 34 7.5
30 - 31 7
26 - 29 6.5
23 - 25 6
18 - 22 5.5
16 - 17 5
13 - 15 4.5
11 - 12 4

Tổng cộng 10 dạng câu hỏi chia thành 4 nhóm chính

Dạng câu hỏi Nhiệm vụ
Multiple choice  
     1) Multiple choice questions Chọn 1 đáp án đúng trong 4 đáp án từ A-C
     2) List selection Chọn 2 đáp án đúng trong danh sách 5 đáp án từ A-E
Matching features Ráp 1 danh sách các câu hỏi với 1 danh sách các đáp án được đưa ra (có thể là thời gian, lý thuyết, con người, v.vv...)
Completion  
     1) Sentence  Hoàn thiện một câu hoàn chỉnh bằng cách chọn từ vựng trong bài nghe với số lượng giới hạn hoặc từ vựng cho sẵn
     2) Notes/ Summary/ Table Hoàn thiện một đoạn tóm tắt (summary), đoạn ghi chú (note) hoặc bảng thông tin (table) bằng cách chọn từ vựng trong bài nghe với số lượng giới hạn hoặc từ vựng cho sẵn
     3) Flow-chart/ Diagram/ Plan or Map Hoàn thiện một quy trình (flow-chart), sơ đồ (diagram) hoặc bản đồ (plan or map) bằng cách chọn từ vựng trong bài nghe với số lượng giới hạn hoặc từ vựng cho sẵn
Short answer Trả lời câu hỏi bằng cách chọn từ vựng trong bài nghe với số lượng giới hạn

Làm bài

Thí sinh viết các câu trả lời ngay trực tiếp vào tờ đề thi trong quá trình nghe, sau khi nghe toàn bộ bài nghe thì chuyển các đáp án này vào tờ đáp án (answer sheet) và nộp lại cho giám khảo. Lưu ý cẩn trọng trong quá trình chuyển đáp án vì viết sai chính tả (poor spelling) hay ngữ pháp (grammar), viết không rõ ràng, đều khiến câu trả lời không được tính điểm

Be Ready IELTS

Dubai Palm Apartments

Dubai Palm Apartments

Amanda: Dubai Palm Apartments, Amanda speaking. How can I help you?

Leo: Oh hi, Amanda I’m ringing to enquire about a holiday apartment for the month after next

Amanda: OK, no problem Let me get your details first, then I’ll tell you what we’ve got. Is that all right?

Leo: Fine, go ahead.

Amanda: OK. Can I have your name first, please?

Leo: Yes, it’s Leo Blucher, that’s L - E - 0, that’s my first name and my surname is B-L-U-C-H-E-R.

Amanda: OK, I’ve got that Where are you from, just out of interest, Leo?

Leo: I’m Austrian.

Amanda: Right, OK, and what’s your address?

Leo: It’s number 37 Blumengasse in Vienna

Amanda: Right. Could you just spell Blumengasse for me, please, Leo? My German’s not too good

Leo: Sure, it's B-L-U-M-E-N-G-A-double S-E.

Amanda: Great, thanks, and what’s the weather like in Vienna at the moment?

Leo: It’s pretty grey and rainy, I’m afraid Hope it’s better in Dubai.

Amanda: Yes, it’s lovely at the moment Sunny and warm, but not too hot. Now, can you give me your phone number9

Leo: Yes, it's 4312 11057.

Amanda: Great So, you’re looking for a holiday apartment, Leo How many people is it for, just yourself9

Leo: No. there'll be four of us, two adults and two children

Amanda: Fine, and when would you like it from?

Leo: Ideally from the 1st of January

Amanda: January the 1st. OK, I’ll have a look and see what we’ve got. How long would you like to stay?

Leo: Well, it depends a little bit on the price, but I think that about nine days would be perfect.

Amanda: Fine And, talking of prices, what would be your maximum, do you think?

Leo: Well, I’ve looked on the Internet, but I don’t know if I’m being realistic if I say 200 euros per day Things seem to range from 150 to well over 400

Amanda: Well, it depends on where, of course, but I think we could probably find something for you at that price

Leo: Great. There are various other things, though. Our children are quite small, and we don’t want to take them to restaurants all the time, so one thing we’d really appreciate is a fully equipped kitchen so we can do some cooking.

Amanda: Yes, I completely understand. Do you have any other special requirements?

Leo: Yes, we live in the city centre hundreds of miles from the sea, so we’d really like be able to see it from our apartment.

Amanda: OK. I'll note that down All our apartments come with air conditioning and central heating, by the way.

Leo: Oh dear. One thing I don’t like is the noise of air conditioning in the background. Can you make sure it’s as quiet as possible?

Amanda: Yes, I’ll look into that Anything else?

Leo: Yes, just one more thing We’d like to hire a car while we’re in Dubai, so we’ll need to have a parking space, I think - we don’t want to have to walk a long way from the car to the apartment.

Amanda: I think you’re quite right I’ll look into all these things and make a list of possible apartments. Do you have an email address? So I can send them to you.

Nghe Bản Tin Bằng Tiếng Anh

Sponsor Links

Log in

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/bereadyi/public_html/templates/gk_university/layouts/blocks/tools/login.php on line 21
" /> create an account