Luyện thi IELTS Speaking Online
như thật với giáo viên nước ngoài

Phần mềm học mới nhất của Be Ready IELTS, đem lại cho bạn cảm giác như đang ngồi trong phòng thi IELTS.

Có nội dung viết để bạn tham khảo nếu không nghe được.

Tự luyện tập trả lời trong thời gian riêng của bạn.



Trải nghiệm ngay hôm nay
 
 
 
 
 
 
 





Gia sư IELTS Writting

Hiện chúng tôi đang thử nghiệm dịch vụ chấm điểm IELTS, bạn có thể gửi email về

Log in

create an account