Luyện tập viết IELTS Writing task 2

Làm bài IELTS Writing Task 2 online và nhận kết quả chấm bài chi tiết trong vòng 48h đồng hồ.

Bạn có thể xem mẫu kết quả sửa bài của 

> Mẫu sửa bài IELTS Writing Task 1

> Mẫu sửa bài IELTS Writing Task 2

Nào hãy lựa chọn 1 trong các chủ đề bên dưới để bắt đầu làm bài nhé

IELTS Writing Task 2 - Be Ready IELTS - Chấm bài trong vòng 48h đồng hồ

 

Đề thi thật ngày 9/3/2019: Media - Entertainment or Educational value?

Đề thi thật ngày 9/3/2019 tại IDP

Some people think that the media should be for entertainment only, while others believe that media should have educational values.

Discuss both news and give your own opinions.

Write at least 250 words

Nộp bài writing task 2

Log in

create an account