Luyện tập viết IELTS Writing task 2

Làm bài IELTS Writing Task 2 online và nhận kết quả chấm bài chi tiết trong vòng 48h đồng hồ.

Bạn có thể xem mẫu kết quả sửa bài của 

> Mẫu sửa bài IELTS Writing Task 1

> Mẫu sửa bài IELTS Writing Task 2

Nào hãy lựa chọn 1 trong các chủ đề bên dưới để bắt đầu làm bài nhé

IELTS Writing Task 2 - Be Ready IELTS - Chấm bài trong vòng 48h đồng hồ

 

Đề ngày 20/6/2020: Expanding cities

Đề ngày 20/6/2020

Some cities create housing for their growing population by providing taller buildings, while other cities create housing by building on wider areas of land. Which solution is better?

(Đây là dạng câu hỏi direct question. Khi đề hỏi là phương án nào tốt hơn thì nguyên bài bạn phải viết về cả 2 phương án, trong đó mỗi đoạn bạn nên viết về benefits & drawbacks của từng phương án. Ta vẫn áp dụng quy tắc "superstar thì biểu diễn sau cùng" - tức là phương án nào mà bạn cho là tốt hơn thì bạn sẽ viết ở body đoạn 2, phương án còn lại mà mình không ủng hộ thì viết ở body đoạn 1)

Be Ready IELTS Logo   

Sản phẩm của
Be Ready Education Australia

14 Mercantour Boulevard, Tarneit 3029
Melbourne, Victoria, Australia

ABN 80 626 694 344

Be Ready IELTS Việt Nam
Hotline: 0901.412.551 - 0901.412.931

Email:

Log in

create an account