Writing Placement Test - Luyện IELTS Miễn Phí

Writing Placement Test

Placement Test

Writing Placement Test 1

(Reading time: 1 minute)

Sau khi click vào nút làm bài bạn sẽ có 60 phút để làm bài.

Xin hãy điền đầy đủ thông tin cá nhân trước khi làm bài vì hệ thống sẽ tự động nộp bài và gửi về cho giáo viên Be Ready IELTS sau khi thời gian kết thúc.

Click Để Bắt Đầu Học

.

Nhà Tài Trợ

Log in

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/bereadyielts/public_html/templates/gk_university/layouts/blocks/tools/login.php on line 21
" /> create an account