Writing Placement Test

Placement Test

Writing Placement Test 1

Sau khi click vào nút làm bài bạn sẽ có 60 phút để làm bài.

Xin hãy điền đầy đủ thông tin cá nhân trước khi làm bài vì hệ thống sẽ tự động nộp bài và gửi về cho giáo viên Be Ready IELTS sau khi thời gian kết thúc.

Xem tiếp

Be Ready IELTS Logo   

Sản phẩm của
Be Ready Education Australia

14 Mercantour Boulevard, Tarneit 3029
Melbourne, Victoria, Australia

ABN 80 626 694 344

Be Ready IELTS Việt Nam
Hotline: 0901.412.551 - 0901.412.931

Email:

Log in

create an account