Đề ngày 21/7/2018: Air pollutants in the UK - Luyện IELTS Miễn Phí

Luyện tập viết IELTS Writing task 1

Làm bài IELTS Writing Task 1 online và nhận kết quả chấm bài chi tiết trong vòng 48h đồng hồ.

Bạn có thể xem mẫu kết quả sửa bài của 

> Mẫu sửa bài IELTS Writing Task 1

> Mẫu sửa bài IELTS Writing Task 2

Nào hãy lựa chọn 1 trong các chủ đề bên dưới để bắt đầu làm bài nhé

Viết IELTS Writing Task 1 - Be Ready IELTS - sửa bài trong vòng 48h đồng hồ

 

Đề ngày 21/7/2018: Air pollutants in the UK

(Reading time: 2 - 3 minutes)

Đề ngày 21/07/2018

The graph below shows different sources of air pollutants in the UK from 1990 to 2005.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

(Phần biểu đồ nguồn lấy từ report báo về trên trang ipp ielts)

Write at least 150 words 

Nộp bài writing task 1

.

Liên Kết Chia Sẽ

Nhà Tài Trợ

Log in

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/bereadyielts/public_html/templates/gk_university/layouts/blocks/tools/login.php on line 21
" /> create an account