Luyện tập viết IELTS Writing task 1

Làm bài IELTS Writing Task 1 online và nhận kết quả chấm bài chi tiết trong vòng 48h đồng hồ.

Bạn có thể xem mẫu kết quả sửa bài của 

> Mẫu sửa bài IELTS Writing Task 1

> Mẫu sửa bài IELTS Writing Task 2

Nào hãy lựa chọn 1 trong các chủ đề bên dưới để bắt đầu làm bài nhé

Viết IELTS Writing Task 1 - Be Ready IELTS - sửa bài trong vòng 48h đồng hồ

 

Bạn đang sử dụng điện thoại ?

Nếu có nhu cầu làm bài luyện tập, bạn hãy dùng Be Ready IELTS trên máy tính để bàn hoặc laptop để có những trải nghiệm tốt nhất nhé.

Đề ngày 9/3/2019: Performance of a bus company

Đề ngày 9/3/2019: 

The charts below show the performance of a bus company in terms of punctuality, both actual and target (what actually happened compared to what the company was trying to achieve) and the number of complaints from passengers.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words

Percentage of services arriving on time (target and actual)

Nộp bài writing task 1

Log in

create an account