Can not vs Cannot - Luyện IELTS Miễn Phí

Can not vs Cannot

(Reading time: 1 - 2 minutes)

Viết kiểu nào mới đúng? 'Can not' hay là 'Cannot'? Trả lời cho câu hỏi này rất đơn giản.

Thứ nhất, về mặt ý nghĩa, 2 cách viết này đều như nhau, có nghĩa là 'không thể', phủ định của modal verb 'can'

Thứ hai, về mặt ngữ pháp, 2 cách viết này đều không sai ngữ pháp.

Thứ ba, về mặt mức độ phổ biến, 'cannot' được sử dụng và được dạy nhiều hơn so với 'can not'

Lựa chọn từ vựng sao cho chính xác trong IELTS Writing

Từ điển Merriam-Webster

Từ điển Merriam-Webster viết từ này là 'cannot', nếu bạn search 'can not' thì cuối cùng cũng là dẫn về 'cannot'

Từ điển Oxford

Từ điển Oxford định nghĩa 'cannot' là 'cách viết theo kiểu hiện đại thông thường của can not'. trong từ điển này còn trích dẫn các từ tương đương khác được sử dụng là cannot, can not, canot, và can't. Các chuyên gia tại mục AskOxford cũng thường sử dụng 'cannot' hơn.

Theo website của ĐH Bang Washington và đây cũng là chốt lại:

 

"Cả 2 cách viết [cannot và can not] phần lớn là thay đổi lẫn nhau được, nhưng cho đến nay thì cách viết phổ biến hơn vẫn là 'cannot' và bạn nên dùng nó, trừ khi bạn muốn nhấn mạnh: "No, you can NOT wash the dog in the Maytag." 

 

Nguồn: Tổng hợp & Dịch từ bài viết này https://www.dailywritingtips.com/cannot-or-can-not/

 

.

Nhà Tài Trợ

Log in

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/bereadyielts/public_html/templates/gk_university/layouts/blocks/tools/login.php on line 21
" /> create an account